IG II/III Attica

Inhaltsverzeichnis

IG II/III³ Attica


IG II/III³ Attica

IG II/III³ 1 Leges et decreta

IG II/III³ 1, 2 Leges et decreta annorum 352/1–322/1

 • IG II/III³ 1, 292
 • IG II/III³ 1, 293
 • IG II/III³ 1, 294 fr. a
 • IG II/III³ 1, 295 frr. b–d
 • IG II/III³ 1, 296
 • IG II/III³ 1, 297
 • IG II/III³ 1, 298
 • IG II/III³ 1, 299
 • IG II/III³ 1, 300
 • IG II/III³ 1, 301
 • IG II/III³ 1, 302
 • IG II/III³ 1, 303
 • IG II/III³ 1, 304
 • IG II/III³ 1, 305
 • IG II/III³ 1, 306 A. B. C
 • IG II/III³ 1, 307
 • IG II/III³ 1, 308
 • IG II/III³ 1, 309
 • IG II/III³ 1, 310
 • IG II/III³ 1, 311 frr. a.b
 • IG II/III³ 1, 312 fr. a
 • IG II/III³ 1, 313
 • IG II/III³ 1, 314
 • IG II/III³ 1, 315
 • IG II/III³ 1, 316
 • IG II/III³ 1, 317
 • IG II/III³ 1, 318
 • IG II/III³ 1, 319
 • IG II/III³ 1, 321
 • IG II/III³ 1, 322
 • IG II/III³ 1, 324 fr. b
 • IG II/III³ 1, 325 fr. a
 • IG II/III³ 1, 326
 • IG II/III³ 1, 327 frr. d. e
 • IG II/III³ 1, 328
 • IG II/III³ 1, 329
 • IG II/III³ 1, 330
 • IG II/III³ 1, 332
 • IG II/III³ 1, 333
 • IG II/III³ 1, 334
 • IG II/III³ 1, 335 fr. a
 • IG II/III³ 1, 336
 • IG II/III³ 1, 337
 • IG II/III³ 1, 338
 • IG II/III³ 1, 339
 • IG II/III³ 1, 340
 • IG II/III³ 1, 342
 • IG II/III³ 1, 344
 • IG II/III³ 1, 345
 • IG II/III³ 1, 346
 • IG II/III³ 1, 347 frr. ab
 • IG II/III³ 1, 348
 • IG II/III³ 1, 349
 • IG II/III³ 1, 350
 • IG II/III³ 1, 351
 • IG II/III³ 1, 352
 • IG II/III³ 1, 353
 • IG II/III³ 1, 355
 • IG II/III³ 1, 356
 • IG II/III³ 1, 357
 • IG II/III³ 1, 359
 • IG II/III³ 1, 361
 • IG II/III³ 1, 362
 • IG II/III³ 1, 363 fr. a
 • IG II/III³ 1, 364
 • IG II/III³ 1, 366
 • IG II/III³ 1, 367
 • IG II/III³ 1, 368
 • IG II/III³ 1, 369
 • IG II/III³ 1, 370
 • IG II/III³ 1, 371
 • IG II/III³ 1, 373
 • IG II/III³ 1, 374
 • IG II/III³ 1, 375
 • IG II/III³ 1, 376
 • IG II/III³ 1, 377
 • IG II/III³ 1, 378
 • IG II/III³ 1, 379
 • IG II/III³ 1, 380
 • IG II/III³ 1, 381
 • IG II/III³ 1, 382
 • IG II/III³ 1, 383
 • IG II/III³ 1, 384
 • IG II/III³ 1, 387 fr. a
 • IG II/III³ 1, 388
 • IG II/III³ 1, 389
 • IG II/III³ 1, 390 fr. b
 • IG II/III³ 1, 393 fr. b
 • IG II/III³ 1, 396
 • IG II/III³ 1, 397
 • IG II/III³ 1, 398
 • IG II/III³ 1, 399
 • IG II/III³ 1, 400
 • IG II/III³ 1, 401
 • IG II/III³ 1, 403
 • IG II/III³ 1, 404
 • IG II/III³ 1, 405 fr. a
 • IG II/III³ 1, 406
 • IG II/III³ 1, 407
 • IG II/III³ 1, 408
 • IG II/III³ 1, 409
 • IG II/III³ 1, 410
 • IG II/III³ 1, 411 frr. b. c
 • IG II/III³ 1, 412
 • IG II/III³ 1, 413
 • IG II/III³ 1, 414
 • IG II/III³ 1, 415
 • IG II/III³ 1, 416
 • IG II/III³ 1, 417
 • IG II/III³ 1, 418
 • IG II/III³ 1, 419
 • IG II/III³ 1, 420
 • IG II/III³ 1, 421
 • IG II/III³ 1, 422
 • IG II/III³ 1, 423
 • IG II/III³ 1, 424
 • IG II/III³ 1, 425
 • IG II/III³ 1, 426
 • IG II/III³ 1, 427
 • IG II/III³ 1, 428
 • IG II/III³ 1, 429
 • IG II/III³ 1, 430
 • IG II/III³ 1, 431
 • IG II/III³ 1, 432
 • IG II/III³ 1, 433
 • IG II/III³ 1, 434
 • IG II/III³ 1, 435
 • IG II/III³ 1, 436
 • IG II/III³ 1, 437
 • IG II/III³ 1, 438
 • IG II/III³ 1, 439 frr. ab
 • IG II/III³ 1, 440
 • IG II/III³ 1, 441
 • IG II/III³ 1, 442 fr. b
 • IG II/III³ 1, 443
 • IG II/III³ 1, 444
 • IG II/III³ 1, 445
 • IG II/III³ 1, 446
 • IG II/III³ 1, 447
 • IG II/III³ 1, 449
 • IG II/III³ 1, 451 frr. a. b
 • IG II/III³ 1, 452
 • IG II/III³ 1, 453
 • IG II/III³ 1, 454
 • IG II/III³ 1, 455
 • IG II/III³ 1, 456
 • IG II/III³ 1, 458
 • IG II/III³ 1, 459
 • IG II/III³ 1, 460
 • IG II/III³ 1, 461
 • IG II/III³ 1, 462 fr. a
 • IG II/III³ 1, 463
 • IG II/III³ 1, 464
 • IG II/III³ 1, 465 frr. a. b
 • IG II/III³ 1, 466
 • IG II/III³ 1, 467 fr. a
 • IG II/III³ 1, 468 frr. ab
 • IG II/III³ 1, 469
 • IG II/III³ 1, 470
 • IG II/III³ 1, 471
 • IG II/III³ 1, 472
 • IG II/III³ 1, 473
 • IG II/III³ 1, 474 frr. a. b
 • IG II/III³ 1, 475
 • IG II/III³ 1, 476
 • IG II/III³ 1, 477
 • IG II/III³ 1, 478
 • IG II/III³ 1, 479
 • IG II/III³ 1, 480
 • IG II/III³ 1, 481 fr. b
 • IG II/III³ 1, 483 frr. a. b
 • IG II/III³ 1, 484
 • IG II/III³ 1, 485
 • IG II/III³ 1, 486
 • IG II/III³ 1, 487
 • IG II/III³ 1, 488
 • IG II/III³ 1, 489 fr. a
 • IG II/III³ 1, 490
 • IG II/III³ 1, 491
 • IG II/III³ 1, 492
 • IG II/III³ 1, 493
 • IG II/III³ 1, 494
 • IG II/III³ 1, 495
 • IG II/III³ 1, 496
 • IG II/III³ 1, 498
 • IG II/III³ 1, 499
 • IG II/III³ 1, 500
 • IG II/III³ 1, 501
 • IG II/III³ 1, 502
 • IG II/III³ 1, 503
 • IG II/III³ 1, 504
 • IG II/III³ 1, 505
 • IG II/III³ 1, 506
 • IG II/III³ 1, 507
 • IG II/III³ 1, 508
 • IG II/III³ 1, 509
 • IG II/III³ 1, 511
 • IG II/III³ 1, 512
 • IG II/III³ 1, 513
 • IG II/III³ 1, 515
 • IG II/III³ 1, 516
 • IG II/III³ 1, 517
 • IG II/III³ 1, 518
 • IG II/III³ 1, 521
 • IG II/III³ 1, 522
 • IG II/III³ 1, 525
 • IG II/III³ 1, 526
 • IG II/III³ 1, 528
 • IG II/III³ 1, 529
 • IG II/III³ 1, 530
 • IG II/III³ 1, 531
 • IG II/III³ 1, 532
 • IG II/III³ 1, 533
 • IG II/III³ 1, 534
 • IG II/III³ 1, 537
 • IG II/III³ 1, 538
 • IG II/III³ 1, 540
 • IG II/III³ 1, 541
 • IG II/III³ 1, 542
 • IG II/III³ 1, 543
 • IG II/III³ 1, 544
 • IG II/III³ 1, 546
 • IG II/III³ 1, 547
 • IG II/III³ 1, 548 frr. a. b
 • IG II/III³ 1, 549
 • IG II/III³ 1, 550
 • IG II/III³ 1, 551
 • IG II/III³ 1, 552
 • IG II/III³ 1, 553
 • IG II/III³ 1, 554
 • IG II/III³ 1, 555
 • IG II/III³ 1, 556
 • IG II/III³ 1, 557
 • IG II/III³ 1, 558
 • IG II/III³ 1, 559
 • IG II/III³ 1, 560
 • IG II/III³ 1, 561
 • IG II/III³ 1, 562
 • IG II/III³ 1, 563
 • IG II/III³ 1, 564
 • IG II/III³ 1, 565
 • IG II/III³ 1, 566
 • IG II/III³ 1, 568
 • IG II/III³ 1, 569
 • IG II/III³ 1, 570

IG II/III³ 1, 4 Leges et decreta annorum 300/299–230/29

 • IG II/III³ 1, 844 frr. ab
 • IG II/III³ 1, 845
 • IG II/III³ 1, 846 fr. b
 • IG II/III³ 1, 847
 • IG II/III³ 1, 848
 • IG II/III³ 1, 849
 • IG II/III³ 1, 850
 • IG II/III³ 1, 851
 • IG II/III³ 1, 852
 • IG II/III³ 1, 853 fr. b
 • IG II/III³ 1, 854
 • IG II/III³ 1, 856
 • IG II/III³ 1, 857 fr. a
 • IG II/III³ 1, 858
 • IG II/III³ 1, 859
 • IG II/III³ 1, 860
 • IG II/III³ 1, 862
 • IG II/III³ 1, 863 frr. ab
 • IG II/III³ 1, 864 frr. ab
 • IG II/III³ 1, 865
 • IG II/III³ 1, 866 frr. ab
 • IG II/III³ 1, 867
 • IG II/III³ 1, 868
 • IG II/III³ 1, 869
 • IG II/III³ 1, 870 frr. ab
 • IG II/III³ 1, 871
 • IG II/III³ 1, 872 frr. ab
 • IG II/III³ 1, 873
 • IG II/III³ 1, 874 frr. ab
 • IG II/III³ 1, 875
 • IG II/III³ 1, 876
 • IG II/III³ 1, 877 frr. ab
 • IG II/III³ 1, 878
 • IG II/III³ 1, 879
 • IG II/III³ 1, 880
 • IG II/III³ 1, 881
 • IG II/III³ 1, 882
 • IG II/III³ 1, 883 frr. ab
 • IG II/III³ 1, 884 frr. a-d
 • IG II/III³ 1, 886
 • IG II/III³ 1, 887
 • IG II/III³ 1, 888
 • IG II/III³ 1, 889 frr. a-c
 • IG II/III³ 1, 890
 • IG II/III³ 1, 892 frr. a-c
 • IG II/III³ 1, 893
 • IG II/III³ 1, 894 frr. ab
 • IG II/III³ 1, 895
 • IG II/III³ 1, 896 fr. b
 • IG II/III³ 1, 897 frr. a-c
 • IG II/III³ 1, 898 praeter frr. m. n. y
 • IG II/III³ 1, 899 frr. a-c
 • IG II/III³ 1, 900
 • IG II/III³ 1, 902 frr. a-e
 • IG II/III³ 1, 903 frr. a-c
 • IG II/III³ 1, 904
 • IG II/III³ 1, 905
 • IG II/III³ 1, 906
 • IG II/III³ 1, 907
 • IG II/III³ 1, 908
 • IG II/III³ 1, 909
 • IG II/III³ 1, 910
 • IG II/III³ 1, 911
 • IG II/III³ 1, 912 frr. a-d
 • IG II/III³ 1, 913
 • IG II/III³ 1, 914
 • IG II/III³ 1, 915
 • IG II/III³ 1, 916
 • IG II/III³ 1, 917 praeter frr. d.g.l.p.q
 • IG II/III³ 1, 918
 • IG II/III³ 1, 919
 • IG II/III³ 1, 920
 • IG II/III³ 1, 922
 • IG II/III³ 1, 923
 • IG II/III³ 1, 924 frr. ab
 • IG II/III³ 1, 925
 • IG II/III³ 1, 926
 • IG II/III³ 1, 927
 • IG II/III³ 1, 928
 • IG II/III³ 1, 929
 • IG II/III³ 1, 930
 • IG II/III³ 1, 931
 • IG II/III³ 1, 932
 • IG II/III³ 1, 933
 • IG II/III³ 1, 934
 • IG II/III³ 1, 935
 • IG II/III³ 1, 936
 • IG II/III³ 1, 937
 • IG II/III³ 1, 938
 • IG II/III³ 1, 939 frr. ab
 • IG II/III³ 1, 940
 • IG II/III³ 1, 941
 • IG II/III³ 1, 942
 • IG II/III³ 1, 943
 • IG II/III³ 1, 944
 • IG II/III³ 1, 945 frr. ab
 • IG II/III³ 1, 946
 • IG II/III³ 1, 947
 • IG II/III³ 1, 948
 • IG II/III³ 1, 950
 • IG II/III³ 1, 951 frr. ab
 • IG II/III³ 1, 952 frr. a-c
 • IG II/III³ 1, 953 frr. ab
 • IG II/III³ 1, 954 frr. ab
 • IG II/III³ 1, 955 frr. a-d
 • IG II/III³ 1, 956
 • IG II/III³ 1, 957 frr. ab
 • IG II/III³ 1, 958 frr. ab
 • IG II/III³ 1, 959
 • IG II/III³ 1, 960
 • IG II/III³ 1, 961
 • IG II/III³ 1, 962 frr. a-e
 • IG II/III³ 1, 963
 • IG II/III³ 1, 964
 • IG II/III³ 1, 966
 • IG II/III³ 1, 967
 • IG II/III³ 1, 968
 • IG II/III³ 1, 969
 • IG II/III³ 1, 970
 • IG II/III³ 1, 971
 • IG II/III³ 1, 972
 • IG II/III³ 1, 973
 • IG II/III³ 1, 974 frr. ab
 • IG II/III³ 1, 975
 • IG II/III³ 1, 976
 • IG II/III³ 1, 977
 • IG II/III³ 1, 978
 • IG II/III³ 1, 979
 • IG II/III³ 1, 982
 • IG II/III³ 1, 983
 • IG II/III³ 1, 984
 • IG II/III³ 1, 985
 • IG II/III³ 1, 986 frr. bc
 • IG II/III³ 1, 987 frr. ab
 • IG II/III³ 1, 989 frr. ab
 • IG II/III³ 1, 990 frr. ab
 • IG II/III³ 1, 991 frr. ab
 • IG II/III³ 1, 993
 • IG II/III³ 1, 994
 • IG II/III³ 1, 995
 • IG II/III³ 1, 996
 • IG II/III³ 1, 997 fr. a
 • IG II/III³ 1, 998
 • IG II/III³ 1, 999
 • IG II/III³ 1, 1000
 • IG II/III³ 1, 1001
 • IG II/III³ 1, 1002
 • IG II/III³ 1, 1004
 • IG II/III³ 1, 1005
 • IG II/III³ 1, 1006 frr. ab
 • IG II/III³ 1, 1008 frr. a-f
 • IG II/III³ 1, 1009
 • IG II/III³ 1, 1010 praeter q. y
 • IG II/III³ 1, 1011 frr. a-f
 • IG II/III³ 1, 1012
 • IG II/III³ 1, 1013
 • IG II/III³ 1, 1014
 • IG II/III³ 1, 1015
 • IG II/III³ 1, 1016 frr. a-h.i.m
 • IG II/III³ 1, 1017
 • IG II/III³ 1, 1018
 • IG II/III³ 1, 1019 frr. a-c
 • IG II/III³ 1, 1020 frr. ab
 • IG II/III³ 1, 1021
 • IG II/III³ 1, 1022
 • IG II/III³ 1, 1023
 • IG II/III³ 1, 1024 frr. a-c
 • IG II/III³ 1, 1025
 • IG II/III³ 1, 1026 frr. a-c
 • IG II/III³ 1, 1027 frr. a-c
 • IG II/III³ 1, 1028
 • IG II/III³ 1, 1029 frr. ab
 • IG II/III³ 1, 1030 frr. a-c
 • IG II/III³ 1, 1031 fr. b
 • IG II/III³ 1, 1032
 • IG II/III³ 1, 1033 fr. a
 • IG II/III³ 1, 1034
 • IG II/III³ 1, 1035 frr. ab
 • IG II/III³ 1, 1036 frr. ab
 • IG II/III³ 1, 1037
 • IG II/III³ 1, 1038
 • IG II/III³ 1, 1039
 • IG II/III³ 1, 1040
 • IG II/III³ 1, 1041
 • IG II/III³ 1, 1042
 • IG II/III³ 1, 1043
 • IG II/III³ 1, 1044
 • IG II/III³ 1, 1045
 • IG II/III³ 1, 1046
 • IG II/III³ 1, 1047
 • IG II/III³ 1, 1048
 • IG II/III³ 1, 1049
 • IG II/III³ 1, 1050
 • IG II/III³ 1, 1051
 • IG II/III³ 1, 1052
 • IG II/III³ 1, 1053 frr. ab
 • IG II/III³ 1, 1054
 • IG II/III³ 1, 1055
 • IG II/III³ 1, 1056
 • IG II/III³ 1, 1058
 • IG II/III³ 1, 1059
 • IG II/III³ 1, 1060
 • IG II/III³ 1, 1061
 • IG II/III³ 1, 1062
 • IG II/III³ 1, 1063
 • IG II/III³ 1, 1064
 • IG II/III³ 1, 1065
 • IG II/III³ 1, 1066
 • IG II/III³ 1, 1067
 • IG II/III³ 1, 1069
 • IG II/III³ 1, 1070
 • IG II/III³ 1, 1071
 • IG II/III³ 1, 1072
 • IG II/III³ 1, 1073
 • IG II/III³ 1, 1074
 • IG II/III³ 1, 1076
 • IG II/III³ 1, 1077
 • IG II/III³ 1, 1079
 • IG II/III³ 1, 1080
 • IG II/III³ 1, 1082
 • IG II/III³ 1, 1083
 • IG II/III³ 1, 1084
 • IG II/III³ 1, 1085
 • IG II/III³ 1, 1086
 • IG II/III³ 1, 1087
 • IG II/III³ 1, 1088
 • IG II/III³ 1, 1089
 • IG II/III³ 1, 1090
 • IG II/III³ 1, 1091
 • IG II/III³ 1, 1092
 • IG II/III³ 1, 1093
 • IG II/III³ 1, 1096
 • IG II/III³ 1, 1097
 • IG II/III³ 1, 1098
 • IG II/III³ 1, 1099
 • IG II/III³ 1, 1101
 • IG II/III³ 1, 1102
 • IG II/III³ 1, 1103
 • IG II/III³ 1, 1104
 • IG II/III³ 1, 1105
 • IG II/III³ 1, 1106
 • IG II/III³ 1, 1107
 • IG II/III³ 1, 1108
 • IG II/III³ 1, 1110
 • IG II/III³ 1, 1111
 • IG II/III³ 1, 1112
 • IG II/III³ 1, 1114
 • IG II/III³ 1, 1115
 • IG II/III³ 1, 1116
 • IG II/III³ 1, 1117
 • IG II/III³ 1, 1118
 • IG II/III³ 1, 1119
 • IG II/III³ 1, 1120
 • IG II/III³ 1, 1121
 • IG II/III³ 1, 1122
 • IG II/III³ 1, 1123
 • IG II/III³ 1, 1124
 • IG II/III³ 1, 1126
 • IG II/III³ 1, 1127
 • IG II/III³ 1, 1129
 • IG II/III³ 1, 1130
 • IG II/III³ 1, 1132
 • IG II/III³ 1, 1133

IG II/III³ 1, 5 Leges et decreta annorum 229/8–168/7

 • IG II/III³ 1, 1135
 • IG II/III³ 1, 1136
 • IG II/III³ 1, 1137
 • IG II/III³ 1, 1138 fr. b
 • IG II/III³ 1, 1139
 • IG II/III³ 1, 1140
 • IG II/III³ 1, 1141
 • IG II/III³ 1, 1143
 • IG II/III³ 1, 1144
 • IG II/III³ 1, 1145
 • IG II/III³ 1, 1146 frr. ab
 • IG II/III³ 1, 1147
 • IG II/III³ 1, 1148
 • IG II/III³ 1, 1150
 • IG II/III³ 1, 1153 frr. a. b
 • IG II/III³ 1, 1154
 • IG II/III³ 1, 1156
 • IG II/III³ 1, 1157
 • IG II/III³ 1, 1159
 • IG II/III³ 1, 1160
 • IG II/III³ 1, 1161
 • IG II/III³ 1, 1162
 • IG II/III³ 1, 1163
 • IG II/III³ 1, 1164
 • IG II/III³ 1, 1168
 • IG II/III³ 1, 1170
 • IG II/III³ 1, 1171
 • IG II/III³ 1, 1172
 • IG II/III³ 1, 1174
 • IG II/III³ 1, 1175
 • IG II/III³ 1, 1176 fr. b
 • IG II/III³ 1, 1177 frr. a–c
 • IG II/III³ 1, 1178
 • IG II/III³ 1, 1179
 • IG II/III³ 1, 1181
 • IG II/III³ 1, 1183
 • IG II/III³ 1, 1184 fr. a
 • IG II/III³ 1, 1185
 • IG II/III³ 1, 1186
 • IG II/III³ 1, 1187
 • IG II/III³ 1, 1188
 • IG II/III³ 1, 1189
 • IG II/III³ 1, 1191
 • IG II/III³ 1, 1192
 • IG II/III³ 1, 1203
 • IG II/III³ 1, 1207
 • IG II/III³ 1, 1211
 • IG II/III³ 1, 1213
 • IG II/III³ 1, 1214
 • IG II/III³ 1, 1215 frr. a–c
 • IG II/III³ 1, 1216
 • IG II/III³ 1, 1217
 • IG II/III³ 1, 1218 frr. a. b
 • IG II/III³ 1, 1219
 • IG II/III³ 1, 1220
 • IG II/III³ 1, 1221
 • IG II/III³ 1, 1224
 • IG II/III³ 1, 1228
 • IG II/III³ 1, 1229 frr. a. b
 • IG II/III³ 1, 1230
 • IG II/III³ 1, 1231 fr. b
 • IG II/III³ 1, 1232
 • IG II/III³ 1, 1236
 • IG II/III³ 1, 1238
 • IG II/III³ 1, 1239
 • IG II/III³ 1, 1240
 • IG II/III³ 1, 1241
 • IG II/III³ 1, 1242
 • IG II/III³ 1, 1243 fr. b
 • IG II/III³ 1, 1244
 • IG II/III³ 1, 1250
 • IG II/III³ 1, 1251
 • IG II/III³ 1, 1252
 • IG II/III³ 1, 1253
 • IG II/III³ 1, 1255
 • IG II/III³ 1, 1256
 • IG II/III³ 1, 1257
 • IG II/III³ 1, 1258
 • IG II/III³ 1, 1259
 • IG II/III³ 1, 1260 fr. b
 • IG II/III³ 1, 1261
 • IG II/III³ 1, 1262
 • IG II/III³ 1, 1263 fr. c
 • IG II/III³ 1, 1265
 • IG II/III³ 1, 1266
 • IG II/III³ 1, 1268
 • IG II/III³ 1, 1269
 • IG II/III³ 1, 1270
 • IG II/III³ 1, 1271
 • IG II/III³ 1, 1272 frr. a. b
 • IG II/III³ 1, 1273
 • IG II/III³ 1, 1276
 • IG II/III³ 1, 1277
 • IG II/III³ 1, 1278
 • IG II/III³ 1, 1279
 • IG II/III³ 1, 1280
 • IG II/III³ 1, 1281 fr. b
 • IG II/III³ 1, 1282
 • IG II/III³ 1, 1283
 • IG II/III³ 1, 1284
 • IG II/III³ 1, 1285
 • IG II/III³ 1, 1287
 • IG II/III³ 1, 1288
 • IG II/III³ 1, 1289
 • IG II/III³ 1, 1290
 • IG II/III³ 1, 1291
 • IG II/III³ 1, 1292
 • IG II/III³ 1, 1296
 • IG II/III³ 1, 1297
 • IG II/III³ 1, 1298
 • IG II/III³ 1, 1300
 • IG II/III³ 1, 1301 fr. c
 • IG II/III³ 1, 1302
 • IG II/III³ 1, 1303
 • IG II/III³ 1, 1306
 • IG II/III³ 1, 1307 fr. a
 • IG II/III³ 1, 1308
 • IG II/III³ 1, 1310
 • IG II/III³ 1, 1312
 • IG II/III³ 1, 1313 frr. a. b
 • IG II/III³ 1, 1315
 • IG II/III³ 1, 1316 frr. a–c
 • IG II/III³ 1, 1319
 • IG II/III³ 1, 1323 fr. b
 • IG II/III³ 1, 1326
 • IG II/III³ 1, 1329
 • IG II/III³ 1, 1330
 • IG II/III³ 1, 1331
 • IG II/III³ 1, 1332
 • IG II/III³ 1, 1333 frr. a. b
 • IG II/III³ 1, 1334
 • IG II/III³ 1, 1335
 • IG II/III³ 1, 1336
 • IG II/III³ 1, 1338
 • IG II/III³ 1, 1339
 • IG II/III³ 1, 1340
 • IG II/III³ 1, 1341
 • IG II/III³ 1, 1344
 • IG II/III³ 1, 1347
 • IG II/III³ 1, 1348
 • IG II/III³ 1, 1349
 • IG II/III³ 1, 1350
 • IG II/III³ 1, 1354
 • IG II/III³ 1, 1357
 • IG II/III³ 1, 1358
 • IG II/III³ 1, 1359
 • IG II/III³ 1, 1360
 • IG II/III³ 1, 1361
 • IG II/III³ 1, 1363 fr. a
 • IG II/III³ 1, 1368
 • IG II/III³ 1, 1369
 • IG II/III³ 1, 1370
 • IG II/III³ 1, 1372 fr. a
 • IG II/III³ 1, 1373
 • IG II/III³ 1, 1374
 • IG II/III³ 1, 1375
 • IG II/III³ 1, 1378
 • IG II/III³ 1, 1380
 • IG II/III³ 1, 1381
 • IG II/III³ 1, 1383
 • IG II/III³ 1, 1384
 • IG II/III³ 1, 1385
 • IG II/III³ 1, 1386
 • IG II/III³ 1, 1387
 • IG II/III³ 1, 1388
 • IG II/III³ 1, 1389
 • IG II/III³ 1, 1390
 • IG II/III³ 1, 1391
 • IG II/III³ 1, 1393
 • IG II/III³ 1, 1398
 • IG II/III³ 1, 1400
 • IG II/III³ 1, 1401
 • IG II/III³ 1, 1402
 • IG II/III³ 1, 1409
 • IG II/III³ 1, 1411
 • IG II/III³ 1, 1412
 • IG II/III³ 1, 1414
 • IG II/III³ 1, 1417
 • IG II/III³ 1, 1418
 • IG II/III³ 1, 1420
 • IG II/III³ 1, 1421
 • IG II/III³ 1, 1426
 • IG II/III³ 1, 1433
 • IG II/III³ 1, 1434
 • IG II/III³ 1, 1435
 • IG II/III³ 1, 1436
 • IG II/III³ 1, 1439
 • IG II/III³ 1, 1440
 • IG II/III³ 1, 1445
 • IG II/III³ 1, 1449
 • IG II/III³ 1, 1450
 • IG II/III³ 1, 1452
 • IG II/III³ 1, 1453
 • IG II/III³ 1, 1455
 • IG II/III³ 1, 1456
 • IG II/III³ 1, 1457
 • IG II/III³ 1, 1460

IG II/III³ 4 Dedicationes et tituli sacri

IG II/III³ 4, 1 Dedicationes publicae

 • IG II/III³ 4, 1
 • IG II/III³ 4, 2 A. B
 • IG II/III³ 4, 3 fr. b
 • IG II/III³ 4, 4
 • IG II/III³ 4, 5
 • IG II/III³ 4, 6
 • IG II/III³ 4, 7 A. B
 • IG II/III³ 4, 8
 • IG II/III³ 4, 9
 • IG II/III³ 4, 10
 • IG II/III³ 4, 13
 • IG II/III³ 4, 17 fr. a
 • IG II/III³ 4, 18
 • IG II/III³ 4, 19
 • IG II/III³ 4, 20
 • IG II/III³ 4, 22
 • IG II/III³ 4, 23 frr. ab
 • IG II/III³ 4, 24 frr. a.e
 • IG II/III³ 4, 25
 • IG II/III³ 4, 26
 • IG II/III³ 4, 27
 • IG II/III³ 4, 28
 • IG II/III³ 4, 29 A. B
 • IG II/III³ 4, 30
 • IG II/III³ 4, 31 frr. a-e
 • IG II/III³ 4, 32
 • IG II/III³ 4, 33 frr. c.d
 • IG II/III³ 4, 34
 • IG II/III³ 4, 35
 • IG II/III³ 4, 36
 • IG II/III³ 4, 37
 • IG II/III³ 4, 38
 • IG II/III³ 4, 41
 • IG II/III³ 4, 42
 • IG II/III³ 4, 46
 • IG II/III³ 4, 49
 • IG II/III³ 4, 50
 • IG II/III³ 4, 51
 • IG II/III³ 4, 52
 • IG II/III³ 4, 53 frr. ab
 • IG II/III³ 4, 54 fr. a
 • IG II/III³ 4, 55
 • IG II/III³ 4, 56
 • IG II/III³ 4, 57 frr. ab
 • IG II/III³ 4, 58
 • IG II/III³ 4, 59
 • IG II/III³ 4, 60
 • IG II/III³ 4, 61
 • IG II/III³ 4, 62
 • IG II/III³ 4, 63
 • IG II/III³ 4, 64
 • IG II/III³ 4, 66
 • IG II/III³ 4, 67
 • IG II/III³ 4, 68
 • IG II/III³ 4, 69
 • IG II/III³ 4, 70
 • IG II/III³ 4, 71
 • IG II/III³ 4, 72
 • IG II/III³ 4, 73
 • IG II/III³ 4, 76 A-C
 • IG II/III³ 4, 77 A. B
 • IG II/III³ 4, 78
 • IG II/III³ 4, 79
 • IG II/III³ 4, 80 frr. b-d
 • IG II/III³ 4, 81
 • IG II/III³ 4, 82
 • IG II/III³ 4, 84 A. B
 • IG II/III³ 4, 85 A-C
 • IG II/III³ 4, 86
 • IG II/III³ 4, 87 frr. ab
 • IG II/III³ 4, 88
 • IG II/III³ 4, 89
 • IG II/III³ 4, 90
 • IG II/III³ 4, 91
 • IG II/III³ 4, 92
 • IG II/III³ 4, 93 A. B
 • IG II/III³ 4, 94
 • IG II/III³ 4, 95
 • IG II/III³ 4, 97
 • IG II/III³ 4, 98
 • IG II/III³ 4, 99
 • IG II/III³ 4, 100
 • IG II/III³ 4, 102 frr. a.c
 • IG II/III³ 4, 103
 • IG II/III³ 4, 105
 • IG II/III³ 4, 107
 • IG II/III³ 4, 108
 • IG II/III³ 4, 109
 • IG II/III³ 4, 110
 • IG II/III³ 4, 111
 • IG II/III³ 4, 112 frr. a-e
 • IG II/III³ 4, 113
 • IG II/III³ 4, 114
 • IG II/III³ 4, 116
 • IG II/III³ 4, 117
 • IG II/III³ 4, 118 frr. ab
 • IG II/III³ 4, 119
 • IG II/III³ 4, 120
 • IG II/III³ 4, 122
 • IG II/III³ 4, 123
 • IG II/III³ 4, 124 frr. ab
 • IG II/III³ 4, 126
 • IG II/III³ 4, 127
 • IG II/III³ 4, 128
 • IG II/III³ 4, 129
 • IG II/III³ 4, 130
 • IG II/III³ 4, 131
 • IG II/III³ 4, 132
 • IG II/III³ 4, 133
 • IG II/III³ 4, 134
 • IG II/III³ 4, 135
 • IG II/III³ 4, 136
 • IG II/III³ 4, 137
 • IG II/III³ 4, 138
 • IG II/III³ 4, 139
 • IG II/III³ 4, 140
 • IG II/III³ 4, 142
 • IG II/III³ 4, 143
 • IG II/III³ 4, 144
 • IG II/III³ 4, 145
 • IG II/III³ 4, 146
 • IG II/III³ 4, 147
 • IG II/III³ 4, 148
 • IG II/III³ 4, 149
 • IG II/III³ 4, 150
 • IG II/III³ 4, 151
 • IG II/III³ 4, 152
 • IG II/III³ 4, 153
 • IG II/III³ 4, 154
 • IG II/III³ 4, 155
 • IG II/III³ 4, 156
 • IG II/III³ 4, 157
 • IG II/III³ 4, 158
 • IG II/III³ 4, 159
 • IG II/III³ 4, 161
 • IG II/III³ 4, 162
 • IG II/III³ 4, 163
 • IG II/III³ 4, 164
 • IG II/III³ 4, 165
 • IG II/III³ 4, 166 frr. ab
 • IG II/III³ 4, 167
 • IG II/III³ 4, 168
 • IG II/III³ 4, 169
 • IG II/III³ 4, 170
 • IG II/III³ 4, 171
 • IG II/III³ 4, 172
 • IG II/III³ 4, 173
 • IG II/III³ 4, 174
 • IG II/III³ 4, 175
 • IG II/III³ 4, 176
 • IG II/III³ 4, 177
 • IG II/III³ 4, 178
 • IG II/III³ 4, 179
 • IG II/III³ 4, 180
 • IG II/III³ 4, 181
 • IG II/III³ 4, 182
 • IG II/III³ 4, 183
 • IG II/III³ 4, 184
 • IG II/III³ 4, 185 ectt. a-d
 • IG II/III³ 4, 186
 • IG II/III³ 4, 187
 • IG II/III³ 4, 188
 • IG II/III³ 4, 189
 • IG II/III³ 4, 190
 • IG II/III³ 4, 191
 • IG II/III³ 4, 192
 • IG II/III³ 4, 193
 • IG II/III³ 4, 194
 • IG II/III³ 4, 195 fr. b
 • IG II/III³ 4, 196
 • IG II/III³ 4, 197
 • IG II/III³ 4, 198
 • IG II/III³ 4, 199
 • IG II/III³ 4, 200
 • IG II/III³ 4, 201
 • IG II/III³ 4, 202
 • IG II/III³ 4, 203
 • IG II/III³ 4, 204
 • IG II/III³ 4, 205
 • IG II/III³ 4, 207
 • IG II/III³ 4, 208
 • IG II/III³ 4, 209
 • IG II/III³ 4, 210
 • IG II/III³ 4, 211
 • IG II/III³ 4, 212 fr. a
 • IG II/III³ 4, 213 ectt. b.c
 • IG II/III³ 4, 214 A. B
 • IG II/III³ 4, 216
 • IG II/III³ 4, 218
 • IG II/III³ 4, 222
 • IG II/III³ 4, 223
 • IG II/III³ 4, 228 A
 • IG II/III³ 4, 229
 • IG II/III³ 4, 230
 • IG II/III³ 4, 231 ectt. ab
 • IG II/III³ 4, 232
 • IG II/III³ 4, 233
 • IG II/III³ 4, 236
 • IG II/III³ 4, 240
 • IG II/III³ 4, 241
 • IG II/III³ 4, 242
 • IG II/III³ 4, 245
 • IG II/III³ 4, 246
 • IG II/III³ 4, 248
 • IG II/III³ 4, 249
 • IG II/III³ 4, 250
 • IG II/III³ 4, 252
 • IG II/III³ 4, 253
 • IG II/III³ 4, 254
 • IG II/III³ 4, 255
 • IG II/III³ 4, 256
 • IG II/III³ 4, 257
 • IG II/III³ 4, 258 frr. ab
 • IG II/III³ 4, 259
 • IG II/III³ 4, 260
 • IG II/III³ 4, 262 A. B
 • IG II/III³ 4, 263
 • IG II/III³ 4, 264
 • IG II/III³ 4, 266
 • IG II/III³ 4, 267
 • IG II/III³ 4, 268
 • IG II/III³ 4, 269
 • IG II/III³ 4, 270
 • IG II/III³ 4, 271
 • IG II/III³ 4, 273
 • IG II/III³ 4, 274
 • IG II/III³ 4, 275
 • IG II/III³ 4, 276
 • IG II/III³ 4, 278
 • IG II/III³ 4, 279
 • IG II/III³ 4, 280
 • IG II/III³ 4, 281 A-C
 • IG II/III³ 4, 282
 • IG II/III³ 4, 283
 • IG II/III³ 4, 284
 • IG II/III³ 4, 285
 • IG II/III³ 4, 286
 • IG II/III³ 4, 287 frr. ab
 • IG II/III³ 4, 289
 • IG II/III³ 4, 290
 • IG II/III³ 4, 291
 • IG II/III³ 4, 292 A
 • IG II/III³ 4, 293
 • IG II/III³ 4, 294
 • IG II/III³ 4, 295
 • IG II/III³ 4, 296
 • IG II/III³ 4, 297
 • IG II/III³ 4, 298
 • IG II/III³ 4, 299
 • IG II/III³ 4, 300
 • IG II/III³ 4, 301
 • IG II/III³ 4, 302
 • IG II/III³ 4, 302
 • IG II/III³ 4, 304
 • IG II/III³ 4, 305
 • IG II/III³ 4, 307
 • IG II/III³ 4, 308 A-C
 • IG II/III³ 4, 309
 • IG II/III³ 4, 310
 • IG II/III³ 4, 311
 • IG II/III³ 4, 312
 • IG II/III³ 4, 313
 • IG II/III³ 4, 314
 • IG II/III³ 4, 315
 • IG II/III³ 4, 316
 • IG II/III³ 4, 317
 • IG II/III³ 4, 318
 • IG II/III³ 4, 319
 • IG II/III³ 4, 321
 • IG II/III³ 4, 323
 • IG II/III³ 4, 325
 • IG II/III³ 4, 326
 • IG II/III³ 4, 327
 • IG II/III³ 4, 328
 • IG II/III³ 4, 329
 • IG II/III³ 4, 330
 • IG II/III³ 4, 331
 • IG II/III³ 4, 332
 • IG II/III³ 4, 334
 • IG II/III³ 4, 335
 • IG II/III³ 4, 336
 • IG II/III³ 4, 338
 • IG II/III³ 4, 339 A. B
 • IG II/III³ 4, 340
 • IG II/III³ 4, 341
 • IG II/III³ 4, 342
 • IG II/III³ 4, 347
 • IG II/III³ 4, 348
 • IG II/III³ 4, 349 frr. a-c
 • IG II/III³ 4, 350
 • IG II/III³ 4, 351
 • IG II/III³ 4, 354
 • IG II/III³ 4, 355 fr. b
 • IG II/III³ 4, 357 A. B
 • IG II/III³ 4, 358
 • IG II/III³ 4, 359
 • IG II/III³ 4, 360 A. B
 • IG II/III³ 4, 361
 • IG II/III³ 4, 363
 • IG II/III³ 4, 364
 • IG II/III³ 4, 365
 • IG II/III³ 4, 367
 • IG II/III³ 4, 368
 • IG II/III³ 4, 370
 • IG II/III³ 4, 371
 • IG II/III³ 4, 372
 • IG II/III³ 4, 373
 • IG II/III³ 4, 374
 • IG II/III³ 4, 375
 • IG II/III³ 4, 376
 • IG II/III³ 4, 377
 • IG II/III³ 4, 378
 • IG II/III³ 4, 380
 • IG II/III³ 4, 381
 • IG II/III³ 4, 383
 • IG II/III³ 4, 384
 • IG II/III³ 4, 385
 • IG II/III³ 4, 386
 • IG II/III³ 4, 387
 • IG II/III³ 4, 388
 • IG II/III³ 4, 389 fr. a
 • IG II/III³ 4, 390
 • IG II/III³ 4, 392
 • IG II/III³ 4, 393
 • IG II/III³ 4, 395
 • IG II/III³ 4, 396
 • IG II/III³ 4, 397
 • IG II/III³ 4, 398
 • IG II/III³ 4, 399
 • IG II/III³ 4, 400
 • IG II/III³ 4, 401
 • IG II/III³ 4, 404
 • IG II/III³ 4, 407
 • IG II/III³ 4, 408
 • IG II/III³ 4, 409
 • IG II/III³ 4, 414
 • IG II/III³ 4, 415
 • IG II/III³ 4, 416
 • IG II/III³ 4, 419
 • IG II/III³ 4, 420
 • IG II/III³ 4, 421
 • IG II/III³ 4, 422
 • IG II/III³ 4, 423
 • IG II/III³ 4, 426
 • IG II/III³ 4, 429
 • IG II/III³ 4, 430
 • IG II/III³ 4, 431
 • IG II/III³ 4, 432
 • IG II/III³ 4, 436
 • IG II/III³ 4, 437
 • IG II/III³ 4, 438
 • IG II/III³ 4, 439
 • IG II/III³ 4, 440
 • IG II/III³ 4, 441 fr. a-c
 • IG II/III³ 4, 442
 • IG II/III³ 4, 443 frr. ab
 • IG II/III³ 4, 444
 • IG II/III³ 4, 447
 • IG II/III³ 4, 455
 • IG II/III³ 4, 457
 • IG II/III³ 4, 458
 • IG II/III³ 4, 460
 • IG II/III³ 4, 461 frr. ab
 • IG II/III³ 4, 465
 • IG II/III³ 4, 466
 • IG II/III³ 4, 468 A
 • IG II/III³ 4, 469
 • IG II/III³ 4, 470
 • IG II/III³ 4, 471
 • IG II/III³ 4, 473
 • IG II/III³ 4, 477
 • IG II/III³ 4, 478
 • IG II/III³ 4, 479
 • IG II/III³ 4, 480 I. II
 • IG II/III³ 4, 481 I. II
 • IG II/III³ 4, 482
 • IG II/III³ 4, 483
 • IG II/III³ 4, 485
 • IG II/III³ 4, 487
 • IG II/III³ 4, 488
 • IG II/III³ 4, 490 II
 • IG II/III³ 4, 494
 • IG II/III³ 4, 496
 • IG II/III³ 4, 497
 • IG II/III³ 4, 498
 • IG II/III³ 4, 500 A
 • IG II/III³ 4, 501
 • IG II/III³ 4, 502
 • IG II/III³ 4, 504
 • IG II/III³ 4, 506
 • IG II/III³ 4, 507
 • IG II/III³ 4, 508 sin.
 • IG II/III³ 4, 509
 • IG II/III³ 4, 512
 • IG II/III³ 4, 513
 • IG II/III³ 4, 515
 • IG II/III³ 4, 518 frr. a-c
 • IG II/III³ 4, 519 fr. a
 • IG II/III³ 4, 520
 • IG II/III³ 4, 521
 • IG II/III³ 4, 523
 • IG II/III³ 4, 524
 • IG II/III³ 4, 528 A-C
 • IG II/III³ 4, 529
 • IG II/III³ 4, 530
 • IG II/III³ 4, 531 A. B
 • IG II/III³ 4, 532
 • IG II/III³ 4, 533
 • IG II/III³ 4, 534
 • IG II/III³ 4, 535
 • IG II/III³ 4, 536
 • IG II/III³ 4, 537
 • IG II/III³ 4, 539 B
 • IG II/III³ 4, 540
 • IG II/III³ 4, 541
 • IG II/III³ 4, 542
 • IG II/III³ 4, 543
 • IG II/III³ 4, 544
 • IG II/III³ 4, 545
 • IG II/III³ 4, 547
 • IG II/III³ 4, 550
 • IG II/III³ 4, 551 frr. ab
 • IG II/III³ 4, 552
 • IG II/III³ 4, 553
 • IG II/III³ 4, 554
 • IG II/III³ 4, 555 frr. b.c
 • IG II/III³ 4, 556 II
 • IG II/III³ 4, 557
 • IG II/III³ 4, 558
 • IG II/III³ 4, 559
 • IG II/III³ 4, 560
 • IG II/III³ 4, 561
 • IG II/III³ 4, 562
 • IG II/III³ 4, 563
 • IG II/III³ 4, 564
 • IG II/III³ 4, 565
 • IG II/III³ 4, 566 frr. ab
 • IG II/III³ 4, 567 fr. c
 • IG II/III³ 4, 568 fr. a
 • IG II/III³ 4, 569
 • IG II/III³ 4, 571
 • IG II/III³ 4, 572
 • IG II/III³ 4, 573
 • IG II/III³ 4, 575
 • IG II/III³ 4, 576
 • IG II/III³ 4, 579
 • IG II/III³ 4, 580
 • IG II/III³ 4, 582
 • IG II/III³ 4, 583
 • IG II/III³ 4, 584
 • IG II/III³ 4, 585
 • IG II/III³ 4, 586
 • IG II/III³ 4, 587
 • IG II/III³ 4, 588
 • IG II/III³ 4, 590
 • IG II/III³ 4, 591
 • IG II/III³ 4, 592
 • IG II/III³ 4, 593 A. B
 • IG II/III³ 4, 594 A-C
 • IG II/III³ 4, 595
 • IG II/III³ 4, 596
 • IG II/III³ 4, 598
 • IG II/III³ 4, 599
 • IG II/III³ 4, 600
 • IG II/III³ 4, 601
 • IG II/III³ 4, 602 fr. a
 • IG II/III³ 4, 603 frr. c-h
 • IG II/III³ 4, 605 vv. 3-4
 • IG II/III³ 4, 606
 • IG II/III³ 4, 607frr. ab
 • IG II/III³ 4, 608
 • IG II/III³ 4, 612
 • IG II/III³ 4, 613
 • IG II/III³ 4, 614
 • IG II/III³ 4, 615
 • IG II/III³ 4, 616
 • IG II/III³ 4, 618
 • IG II/III³ 4, 620
 • IG II/III³ 4, 622
 • IG II/III³ 4, 623
 • IG II/III³ 4, 624 fr. b
 • IG II/III³ 4, 625
 • IG II/III³ 4, 626
 • IG II/III³ 4, 628
 • IG II/III³ 4, 629
 • IG II/III³ 4, 630 fr. g
 • IG II/III³ 4, 631
 • IG II/III³ 4, 632
 • IG II/III³ 4, 633
 • IG II/III³ 4, 635
 • IG II/III³ 4, 636
 • IG II/III³ 4, 637
 • IG II/III³ 4, 638
 • IG II/III³ 4, 640
 • IG II/III³ 4, 641
 • IG II/III³ 4, 642
 • IG II/III³ 4, 648
 • IG II/III³ 4, 649
 • IG II/III³ 4, 650
 • IG II/III³ 4, 651
 • IG II/III³ 4, 652
 • IG II/III³ 4, 653
 • IG II/III³ 4, 654
 • IG II/III³ 4, 655
 • IG II/III³ 4, 656
 • IG II/III³ 4, 657
 • IG II/III³ 4, 658
 • IG II/III³ 4, 660
 • IG II/III³ 4, 661
 • IG II/III³ 4, 662 A-C
 • IG II/III³ 4, 664

IG II/III³ 4, 2 Dedicationes privatae

 • IG II/III³ 4, 665
 • IG II/III³ 4, 666
 • IG II/III³ 4, 667
 • IG II/III³ 4, 668
 • IG II/III³ 4, 669 vv. 1‒6
 • IG II/III³ 4, 670
 • IG II/III³ 4, 671
 • IG II/III³ 4, 672 ab
 • IG II/III³ 4, 673
 • IG II/III³ 4, 674
 • IG II/III³ 4, 675
 • IG II/III³ 4, 676
 • IG II/III³ 4, 677
 • IG II/III³ 4, 678
 • IG II/III³ 4, 679
 • IG II/III³ 4, 680
 • IG II/III³ 4, 682
 • IG II/III³ 4, 683
 • IG II/III³ 4, 684 ab
 • IG II/III³ 4, 685
 • IG II/III³ 4, 686 a‒c
 • IG II/III³ 4, 688
 • IG II/III³ 4, 689
 • IG II/III³ 4, 690
 • IG II/III³ 4, 691
 • IG II/III³ 4, 692
 • IG II/III³ 4, 693
 • IG II/III³ 4, 695
 • IG II/III³ 4, 696
 • IG II/III³ 4, 697 a
 • IG II/III³ 4, 698
 • IG II/III³ 4, 699
 • IG II/III³ 4, 700
 • IG II/III³ 4, 701
 • IG II/III³ 4, 702
 • IG II/III³ 4, 703
 • IG II/III³ 4, 704
 • IG II/III³ 4, 705
 • IG II/III³ 4, 706
 • IG II/III³ 4, 707
 • IG II/III³ 4, 708
 • IG II/III³ 4, 709
 • IG II/III³ 4, 710 ab
 • IG II/III³ 4, 711
 • IG II/III³ 4, 712
 • IG II/III³ 4, 713
 • IG II/III³ 4, 714
 • IG II/III³ 4, 715
 • IG II/III³ 4, 716
 • IG II/III³ 4, 717
 • IG II/III³ 4, 718
 • IG II/III³ 4, 719
 • IG II/III³ 4, 720
 • IG II/III³ 4, 721
 • IG II/III³ 4, 722
 • IG II/III³ 4, 723
 • IG II/III³ 4, 724 vv. 2‒5
 • IG II/III³ 4, 725
 • IG II/III³ 4, 726
 • IG II/III³ 4, 727
 • IG II/III³ 4, 730
 • IG II/III³ 4, 731
 • IG II/III³ 4, 732
 • IG II/III³ 4, 733
 • IG II/III³ 4, 735 A‒C
 • IG II/III³ 4, 736
 • IG II/III³ 4, 737
 • IG II/III³ 4, 738 a
 • IG II/III³ 4, 739
 • IG II/III³ 4, 743
 • IG II/III³ 4, 745
 • IG II/III³ 4, 748
 • IG II/III³ 4, 750
 • IG II/III³ 4, 750
 • IG II/III³ 4, 751
 • IG II/III³ 4, 752
 • IG II/III³ 4, 753
 • IG II/III³ 4, 755
 • IG II/III³ 4, 756
 • IG II/III³ 4, 757
 • IG II/III³ 4, 758
 • IG II/III³ 4, 759 vv. 2‒3
 • IG II/III³ 4, 760
 • IG II/III³ 4, 761
 • IG II/III³ 4, 762
 • IG II/III³ 4, 763
 • IG II/III³ 4, 764
 • IG II/III³ 4, 765
 • IG II/III³ 4, 767
 • IG II/III³ 4, 760
 • IG II/III³ 4, 769
 • IG II/III³ 4, 770
 • IG II/III³ 4, 771
 • IG II/III³ 4, 772 A. B
 • IG II/III³ 4, 773
 • IG II/III³ 4, 774 ab
 • IG II/III³ 4, 776
 • IG II/III³ 4, 777 a‒d
 • IG II/III³ 4, 778
 • IG II/III³ 4, 779 a
 • IG II/III³ 4, 781
 • IG II/III³ 4, 782
 • IG II/III³ 4, 783
 • IG II/III³ 4, 784
 • IG II/III³ 4, 785
 • IG II/III³ 4, 786
 • IG II/III³ 4, 787 a‒c
 • IG II/III³ 4, 791
 • IG II/III³ 4, 792
 • IG II/III³ 4, 793 a
 • IG II/III³ 4, 794
 • IG II/III³ 4, 795
 • IG II/III³ 4, 796
 • IG II/III³ 4, 797 A.B
 • IG II/III³ 4, 799
 • IG II/III³ 4, 800
 • IG II/III³ 4, 801
 • IG II/III³ 4, 802
 • IG II/III³ 4, 803
 • IG II/III³ 4, 804 ab
 • IG II/III³ 4, 805
 • IG II/III³ 4, 806
 • IG II/III³ 4, 807 ab
 • IG II/III³ 4, 808 A.B
 • IG II/III³ 4, 809
 • IG II/III³ 4, 810 cd.fg
 • IG II/III³ 4, 811
 • IG II/III³ 4, 812
 • IG II/III³ 4, 813
 • IG II/III³ 4, 814
 • IG II/III³ 4, 815
 • IG II/III³ 4, 816
 • IG II/III³ 4, 817 ab
 • IG II/III³ 4, 818
 • IG II/III³ 4, 821
 • IG II/III³ 4, 822
 • IG II/III³ 4, 823
 • IG II/III³ 4, 824
 • IG II/III³ 4, 825
 • IG II/III³ 4, 826 ab
 • IG II/III³ 4, 827
 • IG II/III³ 4, 829
 • IG II/III³ 4, 830
 • IG II/III³ 4, 831
 • IG II/III³ 4, 832
 • IG II/III³ 4, 833
 • IG II/III³ 4, 834 ab
 • IG II/III³ 4, 835
 • IG II/III³ 4, 836
 • IG II/III³ 4, 837
 • IG II/III³ 4, 838
 • IG II/III³ 4, 839
 • IG II/III³ 4, 840
 • IG II/III³ 4, 841
 • IG II/III³ 4, 842
 • IG II/III³ 4, 843 b
 • IG II/III³ 4, 846
 • IG II/III³ 4, 848
 • IG II/III³ 4, 849 praeter e.k
 • IG II/III³ 4, 850 h1.j1.m1.n1.o1.q1.u1
 • IG II/III³ 4, 851 praeter o1
 • IG II/III³ 4, 852 ab
 • IG II/III³ 4, 853
 • IG II/III³ 4, 854
 • IG II/III³ 4, 855
 • IG II/III³ 4, 857
 • IG II/III³ 4, 859 a
 • IG II/III³ 4, 860
 • IG II/III³ 4, 869
 • IG II/III³ 4, 870
 • IG II/III³ 4, 871 A.B
 • IG II/III³ 4, 872
 • IG II/III³ 4, 876
 • IG II/III³ 4, 877
 • IG II/III³ 4, 878
 • IG II/III³ 4, 879
 • IG II/III³ 4, 882
 • IG II/III³ 4, 883
 • IG II/III³ 4, 888
 • IG II/III³ 4, 892
 • IG II/III³ 4, 893
 • IG II/III³ 4, 895
 • IG II/III³ 4, 902
 • IG II/III³ 4, 904
 • IG II/III³ 4, 905
 • IG II/III³ 4, 906
 • IG II/III³ 4, 907
 • IG II/III³ 4, 909
 • IG II/III³ 4, 910 ab
 • IG II/III³ 4, 911
 • IG II/III³ 4, 912
 • IG II/III³ 4, 913
 • IG II/III³ 4, 916
 • IG II/III³ 4, 920 a
 • IG II/III³ 4, 921
 • IG II/III³ 4, 922
 • IG II/III³ 4, 923
 • IG II/III³ 4, 924
 • IG II/III³ 4, 926
 • IG II/III³ 4, 928
 • IG II/III³ 4, 929
 • IG II/III³ 4, 930
 • IG II/III³ 4, 931
 • IG II/III³ 4, 935
 • IG II/III³ 4, 936
 • IG II/III³ 4, 937
 • IG II/III³ 4, 938
 • IG II/III³ 4, 939
 • IG II/III³ 4, 942
 • IG II/III³ 4, 943
 • IG II/III³ 4, 945 dex
 • IG II/III³ 4, 947
 • IG II/III³ 4, 949
 • IG II/III³ 4, 950
 • IG II/III³ 4, 954
 • IG II/III³ 4, 956
 • IG II/III³ 4, 963
 • IG II/III³ 4, 964
 • IG II/III³ 4, 969 II‒IV
 • IG II/III³ 4, 970
 • IG II/III³ 4, 972
 • IG II/III³ 4, 973
 • IG II/III³ 4, 975
 • IG II/III³ 4, 976
 • IG II/III³ 4, 981
 • IG II/III³ 4, 982
 • IG II/III³ 4, 983
 • IG II/III³ 4, 985
 • IG II/III³ 4, 986
 • IG II/III³ 4, 988
 • IG II/III³ 4, 990
 • IG II/III³ 4, 994
 • IG II/III³ 4, 998
 • IG II/III³ 4, 999
 • IG II/III³ 4, 1000
 • IG II/III³ 4, 1001
 • IG II/III³ 4, 1002
 • IG II/III³ 4, 1006
 • IG II/III³ 4, 1007
 • IG II/III³ 4, 1009
 • IG II/III³ 4, 1010
 • IG II/III³ 4, 1011 A. B
 • IG II/III³ 4, 1012
 • IG II/III³ 4, 1013
 • IG II/III³ 4, 1014
 • IG II/III³ 4, 1016
 • IG II/III³ 4, 1020
 • IG II/III³ 4, 1021
 • IG II/III³ 4, 1022 a
 • IG II/III³ 4, 1025 pars
 • IG II/III³ 4, 1026
 • IG II/III³ 4, 1028
 • IG II/III³ 4, 1030
 • IG II/III³ 4, 1031
 • IG II/III³ 4, 1033
 • IG II/III³ 4, 1034
 • IG II/III³ 4, 1035
 • IG II/III³ 4, 1036
 • IG II/III³ 4, 1037
 • IG II/III³ 4, 1038
 • IG II/III³ 4, 1040
 • IG II/III³ 4, 1041
 • IG II/III³ 4, 1042
 • IG II/III³ 4, 1043
 • IG II/III³ 4, 1044
 • IG II/III³ 4, 1046
 • IG II/III³ 4, 1047
 • IG II/III³ 4, 1048
 • IG II/III³ 4, 1051
 • IG II/III³ 4, 1053
 • IG II/III³ 4, 1054
 • IG II/III³ 4, 1058
 • IG II/III³ 4, 1059
 • IG II/III³ 4, 1060
 • IG II/III³ 4, 1061
 • IG II/III³ 4, 1062
 • IG II/III³ 4, 1063
 • IG II/III³ 4, 1064
 • IG II/III³ 4, 1065
 • IG II/III³ 4, 1066
 • IG II/III³ 4, 1067
 • IG II/III³ 4, 1069
 • IG II/III³ 4, 1070
 • IG II/III³ 4, 1072
 • IG II/III³ 4, 1073
 • IG II/III³ 4, 1074
 • IG II/III³ 4, 1075
 • IG II/III³ 4, 1076
 • IG II/III³ 4, 1078
 • IG II/III³ 4, 1079
 • IG II/III³ 4, 1083
 • IG II/III³ 4, 1091
 • IG II/III³ 4, 1092 vv.2‒5
 • IG II/III³ 4, 1093
 • IG II/III³ 4, 1094
 • IG II/III³ 4, 1097
 • IG II/III³ 4, 1098
 • IG II/III³ 4, 1101
 • IG II/III³ 4, 1102
 • IG II/III³ 4, 1103
 • IG II/III³ 4, 1106
 • IG II/III³ 4, 1108
 • IG II/III³ 4, 1109
 • IG II/III³ 4, 1110
 • IG II/III³ 4, 1111
 • IG II/III³ 4, 1112
 • IG II/III³ 4, 1113
 • IG II/III³ 4, 1114
 • IG II/III³ 4, 1116
 • IG II/III³ 4, 1117
 • IG II/III³ 4, 1118
 • IG II/III³ 4, 1121
 • IG II/III³ 4, 1126
 • IG II/III³ 4, 1129
 • IG II/III³ 4, 1130
 • IG II/III³ 4, 1131
 • IG II/III³ 4, 1132 II
 • IG II/III³ 4, 1133
 • IG II/III³ 4, 1135
 • IG II/III³ 4, 1136
 • IG II/III³ 4, 1140
 • IG II/III³ 4, 1142
 • IG II/III³ 4, 1143
 • IG II/III³ 4, 1144
 • IG II/III³ 4, 1145
 • IG II/III³ 4, 1146
 • IG II/III³ 4, 1147
 • IG II/III³ 4, 1148
 • IG II/III³ 4, 1149
 • IG II/III³ 4, 1150
 • IG II/III³ 4, 1151
 • IG II/III³ 4, 1152
 • IG II/III³ 4, 1157
 • IG II/III³ 4, 1158
 • IG II/III³ 4, 1159
 • IG II/III³ 4, 1160
 • IG II/III³ 4, 1161
 • IG II/III³ 4, 1166
 • IG II/III³ 4, 1174
 • IG II/III³ 4, 1175
 • IG II/III³ 4, 1176
 • IG II/III³ 4, 1180
 • IG II/III³ 4, 1182
 • IG II/III³ 4, 1186 vv.3‒5
 • IG II/III³ 4, 1189
 • IG II/III³ 4, 1192
 • IG II/III³ 4, 1200
 • IG II/III³ 4, 1201
 • IG II/III³ 4, 1209
 • IG II/III³ 4, 1211 a
 • IG II/III³ 4, 1212
 • IG II/III³ 4, 1213
 • IG II/III³ 4, 1216
 • IG II/III³ 4, 1219
 • IG II/III³ 4, 1220
 • IG II/III³ 4, 1221
 • IG II/III³ 4, 1222
 • IG II/III³ 4, 1224
 • IG II/III³ 4, 1229 bc
 • IG II/III³ 4, 1230
 • IG II/III³ 4, 1231
 • IG II/III³ 4, 1232
 • IG II/III³ 4, 1233
 • IG II/III³ 4, 1234
 • IG II/III³ 4, 1239
 • IG II/III³ 4, 1241
 • IG II/III³ 4, 1242
 • IG II/III³ 4, 1246
 • IG II/III³ 4, 1248
 • IG II/III³ 4, 1249
 • IG II/III³ 4, 1250
 • IG II/III³ 4, 1254
 • IG II/III³ 4, 1255
 • IG II/III³ 4, 1256
 • IG II/III³ 4, 1257
 • IG II/III³ 4, 1259
 • IG II/III³ 4, 1260
 • IG II/III³ 4, 1261 a
 • IG II/III³ 4, 1265
 • IG II/III³ 4, 1266
 • IG II/III³ 4, 1267
 • IG II/III³ 4, 1268
 • IG II/III³ 4, 1269
 • IG II/III³ 4, 1270
 • IG II/III³ 4, 1271
 • IG II/III³ 4, 1272
 • IG II/III³ 4, 1273
 • IG II/III³ 4, 1274
 • IG II/III³ 4, 1275
 • IG II/III³ 4, 1277
 • IG II/III³ 4, 1278
 • IG II/III³ 4, 1279
 • IG II/III³ 4, 1280
 • IG II/III³ 4, 1281
 • IG II/III³ 4, 1284
 • IG II/III³ 4, 1289
 • IG II/III³ 4, 1290
 • IG II/III³ 4, 1291
 • IG II/III³ 4, 1292
 • IG II/III³ 4, 1299
 • IG II/III³ 4, 1307
 • IG II/III³ 4, 1308
 • IG II/III³ 4, 1309
 • IG II/III³ 4, 1311
 • IG II/III³ 4, 1312
 • IG II/III³ 4, 1313
 • IG II/III³ 4, 1315
 • IG II/III³ 4, 1318
 • IG II/III³ 4, 1319
 • IG II/III³ 4, 1320
 • IG II/III³ 4, 1321
 • IG II/III³ 4, 1322
 • IG II/III³ 4, 1324
 • IG II/III³ 4, 1325
 • IG II/III³ 4, 1327
 • IG II/III³ 4, 1334
 • IG II/III³ 4, 1337
 • IG II/III³ 4, 1338
 • IG II/III³ 4, 1339
 • IG II/III³ 4, 1342
 • IG II/III³ 4, 1343
 • IG II/III³ 4, 1344
 • IG II/III³ 4, 1346
 • IG II/III³ 4, 1347 I.II
 • IG II/III³ 4, 1350
 • IG II/III³ 4, 1353
 • IG II/III³ 4, 1354
 • IG II/III³ 4, 1357
 • IG II/III³ 4, 1358
 • IG II/III³ 4, 1360
 • IG II/III³ 4, 1361
 • IG II/III³ 4, 1362
 • IG II/III³ 4, 1363
 • IG II/III³ 4, 1365
 • IG II/III³ 4, 1366
 • IG II/III³ 4, 1367
 • IG II/III³ 4, 1369
 • IG II/III³ 4, 1370 ab
 • IG II/III³ 4, 1371
 • IG II/III³ 4, 1372
 • IG II/III³ 4, 1374
 • IG II/III³ 4, 1375
 • IG II/III³ 4, 1376
 • IG II/III³ 4, 1377
 • IG II/III³ 4, 1378
 • IG II/III³ 4, 1379
 • IG II/III³ 4, 1380
 • IG II/III³ 4, 1384
 • IG II/III³ 4, 1385
 • IG II/III³ 4, 1386
 • IG II/III³ 4, 1388
 • IG II/III³ 4, 1389
 • IG II/III³ 4, 1392
 • IG II/III³ 4, 1393
 • IG II/III³ 4, 1394
 • IG II/III³ 4, 1395
 • IG II/III³ 4, 1396
 • IG II/III³ 4, 1397 f
 • IG II/III³ 4, 1398
 • IG II/III³ 4, 1402
 • IG II/III³ 4, 1404
 • IG II/III³ 4, 1405
 • IG II/III³ 4, 1406 a
 • IG II/III³ 4, 1408
 • IG II/III³ 4, 1412
 • IG II/III³ 4, 1413
 • IG II/III³ 4, 1416
 • IG II/III³ 4, 1418
 • IG II/III³ 4, 1419 I. II
 • IG II/III³ 4, 1420
 • IG II/III³ 4, 1421
 • IG II/III³ 4, 1423
 • IG II/III³ 4, 1424
 • IG II/III³ 4, 1425
 • IG II/III³ 4, 1426
 • IG II/III³ 4, 1431
 • IG II/III³ 4, 1440
 • IG II/III³ 4, 1441
 • IG II/III³ 4, 1425
 • IG II/III³ 4, 1426
 • IG II/III³ 4, 1431
 • IG II/III³ 4, 1437
 • IG II/III³ 4, 1438
 • IG II/III³ 4, 1439
 • IG II/III³ 4, 1446
 • IG II/III³ 4, 1447
 • IG II/III³ 4, 1450
 • IG II/III³ 4, 1451
 • IG II/III³ 4, 1452
 • IG II/III³ 4, 1453
 • IG II/III³ 4, 1454 a
 • IG II/III³ 4, 1455
 • IG II/III³ 4, 1456
 • IG II/III³ 4, 1457 vv. 1‒6
 • IG II/III³ 4, 1458 vv. 1‒5
 • IG II/III³ 4, 1460
 • IG II/III³ 4, 1461
 • IG II/III³ 4, 1501 ab
 • IG II/III³ 4, 1502
 • IG II/III³ 4, 1503
 • IG II/III³ 4, 1504
 • IG II/III³ 4, 1505 ab
 • IG II/III³ 4, 1506
 • IG II/III³ 4, 1511
 • IG II/III³ 4, 1513
 • IG II/III³ 4, 1514
 • IG II/III³ 4, 1517
 • IG II/III³ 4, 1524
 • IG II/III³ 4, 1526
 • IG II/III³ 4, 1528
 • IG II/III³ 4, 1529
 • IG II/III³ 4, 1530
 • IG II/III³ 4, 1531
 • IG II/III³ 4, 1532
 • IG II/III³ 4, 1547
 • IG II/III³ 4, 1548
 • IG II/III³ 4, 1550
 • IG II/III³ 4, 1551
 • IG II/III³ 4, 1552
 • IG II/III³ 4, 1553
 • IG II/III³ 4, 1554
 • IG II/III³ 4, 1555
 • IG II/III³ 4, 1556
 • IG II/III³ 4, 1560
 • IG II/III³ 4, 1561
 • IG II/III³ 4, 1562
 • IG II/III³ 4, 1563
 • IG II/III³ 4, 1564
 • IG II/III³ 4, 1565
 • IG II/III³ 4, 1566
 • IG II/III³ 4, 1567
 • IG II/III³ 4, 1568
 • IG II/III³ 4, 1569
 • IG II/III³ 4, 1570
 • IG II/III³ 4, 1571
 • IG II/III³ 4, 1572
 • IG II/III³ 4, 1574
 • IG II/III³ 4, 1576
 • IG II/III³ 4, 1577
 • IG II/III³ 4, 1579
 • IG II/III³ 4, 1581
 • IG II/III³ 4, 1584
 • IG II/III³ 4, 1587
 • IG II/III³ 4, 1589
 • IG II/III³ 4, 1591 a
 • IG II/III³ 4, 1592
 • IG II/III³ 4, 1594
 • IG II/III³ 4, 1595
 • IG II/III³ 4, 1597
 • IG II/III³ 4, 1599
 • IG II/III³ 4, 1601
 • IG II/III³ 4, 1602
 • IG II/III³ 4, 1603
 • IG II/III³ 4, 1606
 • IG II/III³ 4, 1607
 • IG II/III³ 4, 1608
 • IG II/III³ 4, 1609
 • IG II/III³ 4, 1611
 • IG II/III³ 4, 1613
 • IG II/III³ 4, 1617
 • IG II/III³ 4, 1620
 • IG II/III³ 4, 1622
 • IG II/III³ 4, 1623
 • IG II/III³ 4, 1629
 • IG II/III³ 4, 1630
 • IG II/III³ 4, 1632
 • IG II/III³ 4, 1634
 • IG II/III³ 4, 1636
 • IG II/III³ 4, 1638
 • IG II/III³ 4, 1639
 • IG II/III³ 4, 1640
 • IG II/III³ 4, 1641
 • IG II/III³ 4, 1646
 • IG II/III³ 4, 1651
 • IG II/III³ 4, 1652
 • IG II/III³ 4, 1653
 • IG II/III³ 4, 1654
 • IG II/III³ 4, 1655
 • IG II/III³ 4, 1659
 • IG II/III³ 4, 1662
 • IG II/III³ 4, 1664
 • IG II/III³ 4, 1666
 • IG II/III³ 4, 1667
 • IG II/III³ 4, 1672
 • IG II/III³ 4, 1673
 • IG II/III³ 4, 1678
 • IG II/III³ 4, 1679
 • IG II/III³ 4, 1682
 • IG II/III³ 4, 1683
 • IG II/III³ 4, 1684
 • IG II/III³ 4, 1685
 • IG II/III³ 4, 1686
 • IG II/III³ 4, 1689
 • IG II/III³ 4, 1691
 • IG II/III³ 4, 1694
 • IG II/III³ 4, 1695 ab
 • IG II/III³ 4, 1696
 • IG II/III³ 4, 1697
 • IG II/III³ 4, 1698
 • IG II/III³ 4, 1699
 • IG II/III³ 4, 1700
 • IG II/III³ 4, 1701
 • IG II/III³ 4, 1702
 • IG II/III³ 4, 1703
 • IG II/III³ 4, 1706
 • IG II/III³ 4, 1707
 • IG II/III³ 4, 1712
 • IG II/III³ 4, 1724 I
 • IG II/III³ 4, 1727
 • IG II/III³ 4, 1728
 • IG II/III³ 4, 1732
 • IG II/III³ 4, 1733
 • IG II/III³ 4, 1735
 • IG II/III³ 4, 1736
 • IG II/III³ 4, 1737

IG II/III³ 4, 3 Tituli sacri. Tituli theatri Bacchi

 • IG II/III³ 4, 1740
 • IG II/III³ 4, 1741
 • IG II/III³ 4, 1742
 • IG II/III³ 4, 1743 a‒d
 • IG II/III³ 4, 1744
 • IG II/III³ 4, 1745
 • IG II/III³ 4, 1747
 • IG II/III³ 4, 1748
 • IG II/III³ 4, 1751
 • IG II/III³ 4, 1754
 • IG II/III³ 4, 1756
 • IG II/III³ 4, 1758
 • IG II/III³ 4, 1762
 • IG II/III³ 4, 1765
 • IG II/III³ 4, 1766
 • IG II/III³ 4, 1768
 • IG II/III³ 4, 1773 A‒C
 • IG II/III³ 4, 1774
 • IG II/III³ 4, 1775
 • IG II/III³ 4, 1776
 • IG II/III³ 4, 1777
 • IG II/III³ 4, 1778
 • IG II/III³ 4, 1780
 • IG II/III³ 4, 1781
 • IG II/III³ 4, 1783
 • IG II/III³ 4, 1784
 • IG II/III³ 4, 1788
 • IG II/III³ 4, 1792
 • IG II/III³ 4, 1793
 • IG II/III³ 4, 1794
 • IG II/III³ 4, 1795
 • IG II/III³ 4, 1800
 • IG II/III³ 4, 1801
 • IG II/III³ 4, 1804
 • IG II/III³ 4, 1806
 • IG II/III³ 4, 1808
 • IG II/III³ 4, 1811
 • IG II/III³ 4, 1812
 • IG II/III³ 4, 1813
 • IG II/III³ 4, 1814
 • IG II/III³ 4, 1815
 • IG II/III³ 4, 1818
 • IG II/III³ 4, 1823
 • IG II/III³ 4, 1824
 • IG II/III³ 4, 1825
 • IG II/III³ 4, 1828
 • IG II/III³ 4, 1833
 • IG II/III³ 4, 1836
 • IG II/III³ 4, 1839
 • IG II/III³ 4, 1840
 • IG II/III³ 4, 1841
 • IG II/III³ 4, 1844
 • IG II/III³ 4, 1846
 • IG II/III³ 4, 1849
 • IG II/III³ 4, 1851
 • IG II/III³ 4, 1852
 • IG II/III³ 4, 1854
 • IG II/III³ 4, 1855
 • IG II/III³ 4, 1856
 • IG II/III³ 4, 1857
 • IG II/III³ 4, 1858
 • IG II/III³ 4, 1860
 • IG II/III³ 4, 1861
 • IG II/III³ 4, 1862
 • IG II/III³ 4, 1863
 • IG II/III³ 4, 1865
 • IG II/III³ 4, 1867
 • IG II/III³ 4, 1868
 • IG II/III³ 4, 1874
 • IG II/III³ 4, 1876
 • IG II/III³ 4, 1881 pars
 • IG II/III³ 4, 1882
 • IG II/III³ 4, 1883
 • IG II/III³ 4, 1884
 • IG II/III³ 4, 1886
 • IG II/III³ 4, 1887
 • IG II/III³ 4, 1888
 • IG II/III³ 4, 1889
 • IG II/III³ 4, 1890
 • IG II/III³ 4, 1891
 • IG II/III³ 4, 1892
 • IG II/III³ 4, 1893
 • IG II/III³ 4, 1894
 • IG II/III³ 4, 1895
 • IG II/III³ 4, 1896 I
 • IG II/III³ 4, 1897
 • IG II/III³ 4, 1898
 • IG II/III³ 4, 1899
 • IG II/III³ 4, 1900
 • IG II/III³ 4, 1901
 • IG II/III³ 4, 1902
 • IG II/III³ 4, 1903
 • IG II/III³ 4, 1904
 • IG II/III³ 4, 1905
 • IG II/III³ 4, 1906
 • IG II/III³ 4, 1907
 • IG II/III³ 4, 1908
 • IG II/III³ 4, 1909
 • IG II/III³ 4, 1910
 • IG II/III³ 4, 1911
 • IG II/III³ 4, 1912
 • IG II/III³ 4, 1913
 • IG II/III³ 4, 1914
 • IG II/III³ 4, 1915
 • IG II/III³ 4, 1916
 • IG II/III³ 4, 1917
 • IG II/III³ 4, 1918
 • IG II/III³ 4, 1919
 • IG II/III³ 4, 1920
 • IG II/III³ 4, 1921
 • IG II/III³ 4, 1924 A
 • IG II/III³ 4, 1925
 • IG II/III³ 4, 1926
 • IG II/III³ 4, 1927
 • IG II/III³ 4, 1928
 • IG II/III³ 4, 1929
 • IG II/III³ 4, 1930
 • IG II/III³ 4, 1931
 • IG II/III³ 4, 1932
 • IG II/III³ 4, 1933
 • IG II/III³ 4, 1934
 • IG II/III³ 4, 1935
 • IG II/III³ 4, 1936
 • IG II/III³ 4, 1937
 • IG II/III³ 4, 1939
 • IG II/III³ 4, 1940
 • IG II/III³ 4, 1941
 • IG II/III³ 4, 1942
 • IG II/III³ 4, 1943
 • IG II/III³ 4, 1944
 • IG II/III³ 4, 2025 A.B
 • IG II/III³ 4, 2027
 • IG II/III³ 4, 2028 ab
 • IG II/III³ 4, 2029

IG II² Attica

I. Decreta

1. Decreta senatus et populi

 • IG II² 1 frr. a-d
 • IG II² 2 frr. ab
 • IG II² 3 frr. ab
 • IG II² 4
 • IG II² 5
 • IG II² 6
 • IG II² 7
 • IG II² 8
 • IG II² 9
 • IG II² 10
 • IG II² 11
 • IG II² 12
 • IG II² 13 frr. a (vv. 1-14).b
 • IG II² 14
 • IG II² 15
 • IG II² 16 frr. ab
 • IG II² 17 frr. a-h
 • IG II² 18
 • IG II² 19 frr. ab
 • IG II² 20
 • IG II² 21
 • IG II² 22 frr. ab
 • IG II² 23
 • IG II² 24 frr. a-d
 • IG II² 25
 • IG II² 26
 • IG II² 27 ⇒ IG I³ 92
 • IG II² 28
 • IG II² 29
 • IG II² 30 frr. a-d
 • IG II² 31
 • IG II² 32
 • IG II² 33
 • IG II² 34 frr. a-e
 • IG II² 35 frr. ab
 • IG II² 36
 • IG II² 37 frr. a-c
 • IG II² 38 ⇒ IG I³ 161
 • IG II² 39
 • IG II² 40
 • IG II² 41 frr. ab
 • IG II² 42
 • IG II² 43 A; B
 • IG II² 44
 • IG II² 45
 • IG II² 46 frr. a.a'. b.b'. c-f. h-p
 • IG II² 47
 • IG II² 48
 • IG II² 49
 • IG II² 50
 • IG II² 51 frr. ab
 • IG II² 52
 • IG II² 53
 • IG II² 54
 • IG II² 55 fr. a [fr. b ⇒ IG I³ 179]
 • IG II² 56
 • IG II² 57
 • IG II² 58
 • IG II² 59
 • IG II² 60 ⇒ IG I³ 177
 • IG II² 61
 • IG II² 63
 • IG II² 64
 • IG II² 65
 • IG II² 66 frr. a-c
 • IG II² 67
 • IG II² 68
 • IG II² 69
 • IG II² 70
 • IG II² 71 ⇒ IG I³ 69
 • IG II² 72
 • IG II² 73 ⇒ IG I³ 179
 • IG II² 74
 • IG II² 75 ⇒ IG I³ 109
 • IG II² 76 frr. ab
 • IG II² 77
 • IG II² 78
 • IG II² 79 frr. ab
 • IG II² 80
 • IG II² 81
 • IG II² 82
 • IG II² 83
 • IG II² 84
 • IG II² 85
 • IG II² 86
 • IG II² 87
 • IG II² 88
 • IG II² 89
 • IG II² 90
 • IG II² 91
 • IG II² 93
 • IG II² 94
 • IG II² 95
 • IG II² 96 frr. a-d
 • IG II² 97
 • IG II² 98
 • IG II² 99
 • IG II² 100
 • IG II² 101
 • IG II² 102
 • IG II² 103
 • IG II² 104
 • IG II² 105
 • IG II² 106 frr. ab
 • IG II² 107
 • IG II² 108
 • IG II² 109 frr. ab
 • IG II² 110
 • IG II² 111
 • IG II² 112 frr. ab
 • IG II² 113
 • IG II² 114 fr. a
 • IG II² 115
 • IG II² 116
 • IG II² 117 frr. ab
 • IG II² 118
 • IG II² 119
 • IG II² 120
 • IG II² 121
 • IG II² 122 ⇒ IG II² 238
 • IG II² 123
 • IG II² 124 frr. a-c
 • IG II² 125
 • IG II² 126
 • IG II² 127 frr. a-c
 • IG II² 128
 • IG II² 129
 • IG II² 130 frr. ab [EM 5414]
 • IG II² 131
 • IG II² 132
 • IG II² 133
 • IG II² 134
 • IG II² 135
 • IG II² 136
 • IG II² 137
 • IG II² 138
 • IG II² 139
 • IG II² 140
 • IG II² 141
 • IG II² 142 ⇒ IG I³ 103
 • IG II² 143 frr. a-e + IG II² 2813
 • IG II² 144 frr. a-l; Agora I 2025
 • IG II² 145
 • IG II² 146
 • IG II² 147
 • IG II² 148
 • IG II² 149
 • IG II² 150
 • IG II² 151
 • IG II² 152
 • IG II² 153
 • IG II² 154
 • IG II² 155
 • IG II² 156
 • IG II² 157
 • IG II² 158
 • IG II² 159
 • IG II² 160
 • IG II² 161 frr. ab
 • IG II² 162 frr. a. c
 • IG II² 163
 • IG II² 164
 • IG II² 165
 • IG II² 166
 • IG II² 167
 • IG II² 168
 • IG II² 169 ⇒ IG II² 472 fr. b
 • IG II² 173
 • IG II² 174 ⇒ IG I³ 125
 • IG II² 175
 • IG II² 176
 • IG II² 177
 • IG II² 178 ⇒ IG II² 245
 • IG II² 179 frr. a-c
 • IG II² 180
 • IG II² 181
 • IG II² 182
 • IG II² 183 ⇒ IG II² 517
 • IG II² 184
 • IG II² 185
 • IG II² 186
 • IG II² 187
 • IG II² 188
 • IG II² 189
 • IG II² 190
 • IG II² 191
 • IG II² 192
 • IG II² 193
 • IG II² 194
 • IG II² 195
 • IG II² 196
 • IG II² 197
 • IG II² 202 ⇒ IG I³ 182 bis
 • IG II² 204
 • IG II² 205
 • IG II² 206 fr. a
 • IG II² 207 frr. cd
 • IG II² 208
 • IG II² 209
 • IG II² 210
 • IG II² 211
 • IG II² 212
 • IG II² 213
 • IG II² 215 frr. ab
 • IG II² 216 frr. ab
 • IG II² 217
 • IG II² 218
 • IG II² 219
 • IG II² 220 frr. ab
 • IG II² 221
 • IG II² 222
 • IG II² 223 A; B; C
 • IG II² 224 frr. ab
 • IG II² 225
 • IG II² 226
 • IG II² 227
 • IG II² 228
 • IG II² 229
 • IG II² 230 frr. ab
 • IG II² 231
 • IG II² 232
 • IG II² 233 frr. ab
 • IG II² 234
 • IG II² 235
 • IG II² 236 frr. ab
 • IG II² 237
 • IG II² 238 frr. a-c
 • IG II² 239
 • IG II² 240
 • IG II² 241 frr. ab
 • IG II² 242
 • IG II² 243
 • IG II² 244
 • IG II² 245
 • IG II² 247
 • IG II² 248 frr. ab
 • IG II² 250
 • IG II² 251 frr. a-c
 • IG II² 252
 • IG II² 253 frr. ab
 • IG II² 254
 • IG II² 256
 • IG II² 257
 • IG II² 258
 • IG II² 259
 • IG II² 260
 • IG II² 261
 • IG II² 262
 • IG II² 263
 • IG II² 264
 • IG II² 265
 • IG II² 266
 • IG II² 267
 • IG II² 268
 • IG II² 269
 • IG II² 270
 • IG II² 271
 • IG II² 272
 • IG II² 273 frr. ab
 • IG II² 274
 • IG II² 275
 • IG II² 276
 • IG II² 277
 • IG II² 278
 • IG II² 279
 • IG II² 280
 • IG II² 281
 • IG II² 282
 • IG II² 283
 • IG II² 284 fr. b
 • IG II² 285
 • IG II² 286
 • IG II² 287
 • IG II² 288
 • IG II² 289
 • IG II² 290
 • IG II² 291
 • IG II² 292
 • IG II² 293
 • IG II² 294
 • IG II² 295
 • IG II² 296
 • IG II² 297
 • IG II² 300
 • IG II² 301
 • IG II² 302
 • IG II² 303
 • IG II² 304
 • IG II² 305
 • IG II² 306
 • IG II² 307
 • IG II² 308
 • IG II² 309
 • IG II² 310
 • IG II² 311
 • IG II² 312
 • IG II² 313
 • IG II² 314
 • IG II² 315
 • IG II² 316
 • IG II² 319 ⇒ IG II² 144 fr. f
 • IG II² 320
 • IG II² 321
 • IG II² 322
 • IG II² 323
 • IG II² 324
 • IG II² 325
 • IG II² 326
 • IG II² 327
 • IG II² 328
 • IG II² 329
 • IG II² 330 frr. a-c
 • IG II² 331
 • IG II² 332
 • IG II² 333 frr. a-f
 • IG II² 334 frr. ab
 • IG II² 335
 • IG II² 336 frr. ab
 • IG II² 337
 • IG II² 339 frr. ab
 • IG II² 341
 • IG II² 342
 • IG II² 343
 • IG II² 344
 • IG II² 345 frr. ab
 • IG II² 346
 • IG II² 347
 • IG II² 348
 • IG II² 349
 • IG II² 350
 • IG II² 351 frr. ab
 • IG II² 352
 • IG II² 353
 • IG II² 354 frr. ab
 • IG II² 355
 • IG II² 356
 • IG II² 357
 • IG II² 358
 • IG II² 359
 • IG II² 360
 • IG II² 361
 • IG II² 362
 • IG II² 363 frr. ab
 • IG II² 364 frr. ab
 • IG II² 365 frr. ab
 • IG II² 367
 • IG II² 368
 • IG II² 369
 • IG II² 370
 • IG II² 371
 • IG II² 372
 • IG II² 373
 • IG II² 374
 • IG II² 376
 • IG II² 378
 • IG II² 379
 • IG II² 380
 • IG II² 381
 • IG II² 382
 • IG II² 383
 • IG II² 384
 • IG II² 385 frr. ab
 • IG II² 386
 • IG II² 387
 • IG II² 388
 • IG II² 389
 • IG II² 390
 • IG II² 391
 • IG II² 392
 • IG II² 393
 • IG II² 394
 • IG II² 395
 • IG II² 396
 • IG II² 397
 • IG II² 398 frr. ab
 • IG II² 399
 • IG II² 400
 • IG II² 401
 • IG II² 402
 • IG II² 403
 • IG II² 404
 • IG II² 405
 • IG II² 407
 • IG II² 408
 • IG II² 409
 • IG II² 410 et coronae I-X
 • IG II² 411
 • IG II² 412
 • IG II² 413 A; B
 • IG II² 414 frr. ab. d
 • IG II² 415
 • IG II² 416 frr. ab
 • IG II² 417
 • IG II² 418
 • IG II² 419
 • IG II² 420
 • IG II² 421
 • IG II² 422
 • IG II² 423
 • IG II² 424
 • IG II² 425
 • IG II² 426
 • IG II² 427
 • IG II² 428
 • IG II² 429
 • IG II² 432
 • IG II² 433
 • IG II² 434
 • IG II² 435
 • IG II² 436
 • IG II² 437
 • IG II² 438
 • IG II² 439
 • IG II² 440
 • IG II² 441 ⇒ IG II² 769 fr. b
 • IG II² 442 ⇒ IG II² 729 fr. b
 • IG II² 443
 • IG II² 444
 • IG II² 445
 • IG II² 446
 • IG II² 448
 • IG II² 449
 • IG II² 450 frr. ab
 • IG II² 451
 • IG II² 452
 • IG II² 454
 • IG II² 455
 • IG II² 456 frr. ab
 • IG II² 457 frr. ab
 • IG II² 458
 • IG II² 459
 • IG II² 460
 • IG II² 461
 • IG II² 462
 • IG II² 463
 • IG II² 464
 • IG II² 465
 • IG II² 466 frr. ab
 • IG II² 467
 • IG II² 468
 • IG II² 469
 • IG II² 470 frr. ab
 • IG II² 471
 • IG II² 472 frr. ab
 • IG II² 473
 • IG II² 474
 • IG II²  475
 • IG II² 476
 • IG II² 477
 • IG II² 478 frr. a-l
 • IG II² 479
 • IG II² 480
 • IG II² 481
 • IG II² 482 frr. ab
 • IG II² 483
 • IG II² 484
 • IG II² 485
 • IG II² 486
 • IG II² 487 frr. ac
 • IG II² 488
 • IG II² 489
 • IG II² 490
 • IG II² 491 frr. ab
 • IG II² 492 + IG II² 2304
 • IG II² 493
 • IG II² 494
 • IG II² 495
 • IG II² 496 frr. ab
 • IG II² 497
 • IG II² 498 frr. ab
 • IG II² 499
 • IG II² 500
 • IG II² 501
 • IG II² 502
 • IG II² 503
 • IG II² 504
 • IG II² 505 frr. ab
 • IG II² 506
 • IG II² 507
 • IG II² 508
 • IG II² 509
 • IG II² 510
 • IG II² 511
 • IG II² 512
 • IG II² 513
 • IG II² 514
 • IG II² 515
 • IG II² 516
 • IG II² 517
 • IG II² 518
 • IG II² 519
 • IG II² 520
 • IG II² 521
 • IG II² 522
 • IG II² 523
 • IG II² 524
 • IG II² 528
 • IG II² 529
 • IG II² 530
 • IG II² 531
 • IG II² 532
 • IG II² 533
 • IG II² 534
 • IG II² 535
 • IG II² 536
 • IG II² 538
 • IG II² 539
 • IG II² 540 frr. ab
 • IG II² 541
 • IG II² 542
 • IG II² 543
 • IG II² 544
 • IG II² 545
 • IG II² 546
 • IG II² 547
 • IG II² 548
 • IG II² 549
 • IG II² 550
 • IG II² 551
 • IG II² 552
 • IG II² 553
 • IG II² 554
 • IG II² 555
 • IG II² 557
 • IG II² 558
 • IG II² 559 frr. ab
 • IG II² 560
 • IG II² 561
 • IG II² 562
 • IG II² 563
 • IG II² 564
 • IG II² 565
 • IG II² 566
 • IG II² 567 frr. ab
 • IG II² 568 ⇒ IG II² 559 fr. b
 • IG II² 569
 • IG II² 571
 • IG II² 572
 • IG II² 573 frr. ab
 • IG II² 574
 • IG II² 575
 • IG II² 576 frr. bc
 • IG II² 579
 • IG II² 580
 • IG II² 581
 • IG II² 582
 • IG II² 583
 • IG II² 584 ⇒ IG II² 679 fr. b
 • IG II² 585
 • IG II² 586
 • IG II² 587
 • IG II² 591
 • IG II² 592
 • IG II² 594
 • IG II² 595
 • IG II² 598
 • IG II² 599
 • IG II² 601
 • IG II² 602
 • IG II² 603
 • IG II² 604
 • IG II² 605
 • IG II² 606
 • IG II² 611
 • IG II² 613
 • IG II² 614
 • IG II² 615
 • IG II² 616
 • IG II² 620
 • IG II² 622
 • IG II² 624
 • IG II² 635 ⇒ IG II² 144 fr. l
 • IG II² 637
 • IG II² 640
 • IG II² 641
 • IG II² 642
 • IG II² 643
 • IG II² 644
 • IG II² 645
 • IG II² 646
 • IG II² 647
 • IG II² 648
 • IG II² 649
 • IG II² 650 frr. ab
 • IG II² 651
 • IG II² 652
 • IG II² 653 frr. ab
 • IG II² 654
 • IG II² 655 frr. ab
 • IG II² 656
 • IG II² 657
 • IG II² 658
 • IG II² 659
 • IG II² 660 frr. ab
 • IG II² 661
 • IG II² 662 frr. a. b [Ag I 6560]
 • IG II² 663
 • IG II² 664
 • IG II² 665 frr. a-c. ef. h-k. m-o
 • IG II² 666
 • IG II² 667
 • IG II² 668
 • IG II² 669
 • IG II² 670
 • IG II² 672
 • IG II² 673 frr. a-c
 • IG II² 674
 • IG II² 675 frr. a-d
 • IG II² 676
 • IG II² 677
 • IG II² 679 frr. ab
 • IG II² 680
 • IG II² 681 frr. a-f
 • IG II² 682
 • IG II² 683
 • IG II² 684
 • IG II² 685
 • IG II² 686-687 frr. a. cd
 • IG II² 688
 • IG II² 689 frr. ab. c [ined.]
 • IG II² 690 frr. ab
 • IG II² 691
 • IG II² 692
 • IG II² 693
 • IG II² 694
 • IG II² 695
 • IG II² 696
 • IG II² 697
 • IG II² 698
 • IG II² 699
 • IG II² 700 frr. bc
 • IG II² 701
 • IG II² 702
 • IG II² 703
 • IG II² 704
 • IG II² 705
 • IG II² 706
 • IG II² 707
 • IG II² 708
 • IG II² 709
 • IG II² 710 frr. ab
 • IG II² 711
 • IG II² 712
 • IG II² 713
 • IG II² 714
 • IG II² 715
 • IG II² 716
 • IG II² 717 frr. a-d
 • IG II² 718 ⇒ IG II² 804 fr. b
 • IG II² 719
 • IG II² 721
 • IG II² 722
 • IG II² 723
 • IG II² 724
 • IG II² 725
 • IG II² 726
 • IG II² 727
 • IG II² 728
 • IG II² 729 frr. ab
 • IG II² 730 + 731
 • IG II² 732
 • IG II² 733
 • IG II² 734
 • IG II² 735
 • IG II² 736
 • IG II² 737
 • IG II² 738
 • IG II² 739
 • IG II² 740
 • IG II² 741
 • IG II² 742
 • IG II² 743
 • IG II² 744
 • IG II² 745
 • IG II² 746
 • IG II² 747
 • IG II² 748
 • IG II² 749
 • IG II² 752 frr. ab
 • IG II² 753
 • IG II² 754
 • IG II² 755
 • IG II² 756
 • IG II² 757
 • IG II² 758
 • IG II² 763
 • IG II² 765
 • IG II² 766 frr. a-c. e-g
 • IG II² 767
 • IG II² 768 frr. ab
 • IG II² 769 frr. ab
 • IG II² 770
 • IG II² 771 = IG II² 122
 • IG II² 772
 • IG II² 773
 • IG II² 774 frr. a-c
 • IG II² 775
 • IG II² 776 frr. a-c
 • IG II² 777
 • IG II² 778
 • IG II² 779
 • IG II² 780
 • IG II² 781
 • IG II² 782
 • IG II² 783
 • IG II² 784
 • IG II² 785
 • IG II² 786
 • IG II² 787 frr. a-e
 • IG II² 788
 • IG II² 789
 • IG II² 790
 • IG II² 791 frr. a-d
 • IG II² 792
 • IG II² 793
 • IG II² 794
 • IG II² 795
 • IG II² 796
 • IG II² 797
 • IG II² 798
 • IG II² 799
 • IG II² 800
 • IG II² 801
 • IG II² 802 ⇒ IG II² 768 fr. b
 • IG II² 803
 • IG II² 804 frr. ab
 • IG II² 805
 • IG II² 806
 • IG II² 807
 • IG II² 808 frr. ab
 • IG II² 809
 • IG II² 810
 • IG II² 813
 • IG II² 814
 • IG II² 815
 • IG II² 816
 • IG II² 817
 • IG II² 818
 • IG II² 819
 • IG II² 820
 • IG II² 821
 • IG II² 822
 • IG II² 823
 • IG II² 824
 • IG II² 826
 • IG II² 827
 • IG II² 828
 • IG II² 829
 • IG II² 830
 • IG II² 831
 • IG II² 832
 • IG II² 833
 • IG II² 834
 • IG II² 835
 • IG II² 836
 • IG II² 837
 • IG II² 838 frr. ab
 • IG II² 839
 • IG II² 840
 • IG II² 841
 • IG II² 842
 • IG II² 843
 • IG II² 844
 • IG II² 845
 • IG II² 846
 • IG II² 847
 • IG II² 848 frr. ab
 • IG II² 849
 • IG II² 850
 • IG II² 851 frr. ab
 • IG II² 852
 • IG II² 853 frr. ab
 • IG II² 854
 • IG II² 855
 • IG II² 856
 • IG II² 857
 • IG II² 858
 • IG II² 859
 • IG II² 860
 • IG II² 861
 • IG II² 862
 • IG II² 863
 • IG II² 864
 • IG II² 865
 • IG II² 866
 • IG II² 867 ⇒ IG II² 998
 • IG II² 868
 • IG II² 869
 • IG II² 871
 • IG II² 876
 • IG II² 877
 • IG II² 878
 • IG II² 879
 • IG II² 880
 • IG II² 883 ⇒ IG II² 43 vv. 93-96
 • IG II² 884
 • IG II² 885
 • IG II² 886
 • IG II² 887
 • IG II² 888
 • IG II² 889
 • IG II² 891
 • IG II² 892 frr. ab
 • IG II² 893 frr. a-c
 • IG II² 894
 • IG II² 895
 • IG II² 896
 • IG II² 897
 • IG II² 898
 • IG II² 899
 • IG II² 900 frr. a-c
 • IG II² 901
 • IG II² 902
 • IG II² 903
 • IG II² 904
 • IG II² 906
 • IG II² 907
 • IG II² 908
 • IG II² 909
 • IG II² 910
 • IG II² 911
 • IG II² 912
 • IG II² 913
 • IG II² 914
 • IG II² 915
 • IG II² 916
 • IG II² 917 frr. ab
 • IG II² 918
 • IG II² 919
 • IG II² 920
 • IG II² 922
 • IG II² 924
 • IG II² 925
 • IG II² 926
 • IG II² 927
 • IG II² 928
 • IG II² 929
 • IG II² 930
 • IG II² 931
 • IG II² 932
 • IG II² 933
 • IG II² 934 + 935
 • IG II² 936
 • IG II² 938
 • IG II² 939
 • IG II² 940
 • IG II² 941
 • IG II² 942
 • IG II² 943
 • IG II² 944
 • IG II² 944b
 • IG II² 945
 • IG II² 946
 • IG II² 947
 • IG II² 948
 • IG II² 949
 • IG II² 950
 • IG II² 951 frr. a-c
 • IG II² 952
 • IG II² 953
 • IG II² 954 frr. ab
 • IG II² 955
 • IG II² 956 frr. bc
 • IG II² 957 frr. a-p
 • IG II² 958
 • IG II² 959
 • IG II² 960
 • IG II² 961 frr. a-c
 • IG II² 962
 • IG II² 964
 • IG II² 966
 • IG II² 967
 • IG II² 968 frr. a-f
 • IG II² 970
 • IG II² 971 frr. ab
 • IG II² 972
 • IG II² 973
 • IG II² 974 frr. a-d
 • IG II² 975
 • IG II² 976
 • IG II² 977 frr. ab
 • IG II² 978
 • ad IG II² 978 [EM 7489]
 • IG II² 979 frr. ab
 • IG II² 980
 • IG II² 981
 • IG II² 982
 • IG II² 983 frr. ab
 • IG II² 985
 • IG II² 986 frr. ab
 • IG II² 987
 • IG II² 988 frr. ab
 • IG II² 989
 • IG II² 990
 • IG II² 991 ⇒ IG II² 1032 fr. I
 • IG II² 992
 • IG II² 993
 • IG II² 994
 • IG II² 995
 • IG II² 996
 • IG II² 997
 • IG II² 998
 • IG II² 999
 • IG II² 1002
 • IG II² 1003
 • IG II² 1004
 • IG II² 1006
 • IG II² 1007 ⇒ IG II² 1032 fr. O
 • IG II² 1008
 • IG II² 1009
 • IG II² 1011
 • IG II² 1012
 • IG II² 1014
 • IG II² 1015
 • IG II² 1016
 • IG II² 1018
 • IG II² 1019 frr. ab
 • IG II² 1020
 • IG II² 1021
 • IG II² 1023 frr. ab
 • IG II² 1024
 • IG II² 1025
 • IG II² 1027
 • IG II² 1028 vv. 1-158; frr. f'. v-x
 • IG II² 1029 frr. a-c
 • IG II² 1030
 • IG II² 1031
 • IG II² 1032 frr. A. A² . B-J. J² . KL. NO
 • IG II² 1033
 • IG II² 1034 frr. a-d
 • IG II² 1035 frr. a-c
 • IG II² 1037
 • IG II² 1038
 • IG II² 1039 vv. 1-91 frr. qr. W; fr. v = IG II² 1039 fr. N
 • IG II² 1040 frr. a-c
 • IG II² 1041
 • IG II² 1042 frr. ab
 • IG II² 1043 vv. 1-130; frr. ac
 • IG II² 1046
 • IG II² 1047
 • IG II² 1048
 • IG II² 1049
 • IG II² 1050
 • IG II² 1051 frr. a-d
 • IG II² 1052
 • IG II² 1053
 • IG II² 1054
 • IG II² 1055
 • IG II² 1056-1057
 • IG II² 1058
 • IG II² 1059
 • IG II² 1060
 • IG II² 1061
 • IG II² 1062
 • IG II² 1063 frr. ab
 • IG II² 1064
 • IG II² 1070
 • IG II² 1071
 • IG II² 1072
 • IG II² 1073 frr. a. c
 • IG II² 1074
 • IG II² 1075 frr. a-c
 • IG II² 1076 frr. a-e. g-i
 • IG II² 1077 frr. a-d
 • IG II² 1078 frr. a-i
 • IG II² 1080
 • IG II² 1081 / 1085 frr. a-c
 • IG II² 1086
 • IG II² 1088 frr. ab. d. f
 • IG II² 1089
 • IG II² 1090
 • IG II² 1091
 • IG II² 1092 A frr. b. ef. h. i; B frr. a. c-d. g
 • IG II² 1093
 • IG II² 1094
 • IG II² 1095
 • IG II² 1096 fr. b
 • IG II² 1097
 • IG II² 1098
 • IG II² 1099
 • IG II² 1100
 • IG II² 1101
 • IG II² 1102
 • IG II² 1103 fr. a
 • IG II² 1105 A frr. a-d; B frr. a-d
 • IG II² 1106
 • IG II² 1108
 • ad IG II² 1108
 • IG II² 1109
 • IG II² 1110 frr. ab
 • IG II² 1111 vv. 1-6
 • IG II² 1112 frr. ab
 • ad IG II² 1112 (cf. Oliver, Constitutions n. 194)
 • IG II² 1113
 • IG II² 1115
 • IG II² 1116 ⇒ IG II² 1081 fr. c
 • IG II² 1117
 • IG II² 1118 frr. a-e
 • IG II² 1119 + SEG 24, 143
 • IG II² 1120 ⇒ IG II² 13248
 • IG II² 1121 ⇒ IG II² 13249
 • IG II² 1123 ⇒ IG II² 13250
 • IG II² 1124 ⇒ IG II² 1171
 • IG II² 1125

2. Decreta et epistulae civitatum exterarum et Amphictionum

 • IG II² 1126
 • IG II² 1127 frr. a-d
 • IG II² 1128
 • IG II² 1129
 • IG II² 1130
 • IG II² 1131
 • IG II² 1132 frr. a-e
 • IG II² 1133
 • IG II² 1134 frr. a-e
 • IG II² 1135 frr. a-c
 • IG II² 1136
 • IG II² 1137

3. Decreta tribuum, demorum, cleruchorum

 • IG II² 1139
 • IG II² 1140
 • IG II² 1141 fr. a
 • IG II² 1143 frr. ab
 • IG II² 1144
 • IG II² 1145
 • IG II² 1146
 • IG II² 1147 frr. ab
 • IG II² 1148
 • IG II² 1149
 • IG II² 1150
 • IG II² 1151
 • IG II² 1152
 • IG II² 1153
 • IG II² 1154
 • IG II² 1155 frr. ab
 • IG II² 1156
 • IG II² 1157
 • IG II² 1158
 • IG II² 1159
 • IG II² 1160
 • IG II² 1161
 • IG II² 1162
 • IG II² 1163
 • IG II² 1164
 • IG II² 1165 frr. ab
 • IG II² 1166
 • IG II² 1167
 • IG II² 1170
 • IG II² 1171
 • IG II² 1172
 • IG II² 1173
 • IG II² 1174
 • IG II² 1176 frr. ab
 • IG II² 1177
 • IG II² 1178
 • IG II² 1180
 • IG II² 1181
 • IG II² 1183
 • IG II² 1185
 • IG II² 1186
 • IG II² 1187
 • IG II² 1188
 • IG II² 1189
 • IG II² 1190
 • IG II² 1191
 • IG II² 1192
 • IG II² 1193
 • IG II² 1194
 • IG II² 1195
 • IG II² 1196 A; B
 • IG II² 1197
 • IG II² 1198
 • IG II² 1199
 • IG II² 1200
 • IG II² 1201
 • IG II² 1203 frr. ab
 • IG II² 1204
 • IG II² 1205
 • IG II² 1206
 • IG II² 1208
 • IG II² 1209
 • IG II² 1210
 • IG II² 1211 A; B
 • IG II² 1214
 • IG II² 1215
 • IG II² 1216 frr. ab
 • IG II² 1217
 • IG II² 1218
 • IG II² 1219
 • IG II² 1220
 • IG II² 1221
 • IG II² 1222
 • IG II² 1223 frr. ab
 • IG II² 1224 frr. a-e
 • IG II² 1225
 • IG II² 1227

4. Decreta gentium, phratriarum, tetrapolitarum, Mesogiorum

 • IG II² 1229
 • IG II² 1230
 • IG II² 1231
 • IG II² 1232
 • IG II² 1234
 • IG II² 1235
 • IG II² 1237 A; B vv. 59-126, vv. 102-121 dex.
 • IG II² 1238 frr. ab
 • IG II² 1241
 • IG II² 1243
 • IG II² 1244
 • IG II² 1245
 • IG II² 1246
 • IG II² 1247
 • IG II² 1248

5. Decreta collegiorum et sodaliciorum

 • IG II² 1249
 • IG II² 1250
 • IG II² 1252 frr. a. b ⇒ IG II² 999
 • IG II² 1253
 • IG II² 1254
 • IG II² 1255
 • IG II² 1256
 • IG II² 1257
 • IG II² 1258
 • IG II² 1259
 • IG II² 1260
 • IG II² 1261
 • IG II² 1262
 • IG II² 1263
 • IG II² 1264
 • IG II² 1265
 • IG II² 1266
 • IG II² 1267
 • IG II² 1268 / 1269
 • IG II² 1271
 • IG II² 1272
 • IG II² 1273
 • IG II² 1274
 • IG II² 1275
 • IG II² 1276
 • IG II² 1277
 • IG II² 1278
 • IG II² 1279
 • IG II² 1280
 • IG II² 1281
 • IG II² 1282
 • IG II² 1283
 • IG II² 1284 frr. ab
 • IG II² 1285 frr. ab
 • IG II² 1287
 • IG II² 1289
 • IG II² 1290
 • IG II² 1291
 • IG II² 1292
 • IG II² 1293 frr. ab
 • IG II² 1294
 • IG II² 1296
 • IG II² 1297
 • IG II² 1298
 • IG II² 1299
 • IG II² 1300
 • IG II² 1302
 • IG II² 1303
 • IG II² 1304
 • IG II² 1305
 • IG II² 1306
 • IG II² 1307 frr. a. b [SEG 40, 140]
 • IG II² 1308
 • IG II² 1309 frr. ab
 • IG II² 1310
 • IG II² 1311
 • IG II² 1312
 • IG II² 1313
 • IG II² 1314
 • IG II² 1315
 • IG II² 1316
 • IG II² 1318
 • IG II² 1319
 • IG II² 1320
 • IG II² 1321
 • IG II² 1322
 • IG II² 1325
 • IG II² 1326
 • IG II² 1327
 • IG II² 1328
 • IG II² 1329
 • IG II² 1331 frr. ab
 • IG II² 1332
 • IG II² 1333
 • IG II² 1334
 • IG II² 1335
 • IG II² 1337
 • IG II² 1338
 • IG II² 1339
 • IG II² 1340
 • IG II² 1341 frr. ab
 • IG II² 1342
 • IG II² 1343
 • IG II² 1344
 • IG II² 1346
 • IG II² 1347
 • IG II² 1348
 • IG II² 1349
 • IG II² 1350
 • IG II² 1351
 • IG II² 1352
 • IG II² 1354
 • IG II² 1355

6. Leges sacrae

 • IG II² 1356 frr. ab. de
 • IG II² 1357 frr. ab. b'. c [Hesp. 4, 1935, 21 n. 2]
 • IG II² 1358 A; B ⇒ AM 67, 1942, 12 n. 10
 • IG II² 1359
 • IG II² 1360
 • IG II² 1361
 • IG II² 1362
 • IG II² 1363 frr. ab
 • IG II² 1364
 • IG II² 1365 A; B
 • IG II² 1366
 • IG II² 1367 A; B
 • IG II² 1368

II. Tabulae magistratuum

1. Tabulae quaestorum Minervae et reliquorum deorum

 • IG II² 1370 frr. a-c
 • IG II² 1371 ⇒ IG II² 1370 fr. b
 • IG II² 1372 frr. a. c
 • IG II² 1373
 • IG II² 1374
 • IG II² 1375 frr. ab
 • IG II² 1376 frr. ab
 • IG II² 1377
 • IG II² 1378 frr. a. b
 • IG II² 1379
 • IG II² 1380
 • IG II² 1381 frr. a. b
 • IG II² 1382 ⇒ IG I³ 342
 • IG II² 1383 ⇒ IG I³ 341
 • IG II² 1384 ⇒ IG II² 1370 fr. c
 • IG II² 1386 ⇒ IG II² 1381 fr. b
 • IG II² 1388 A frr. bc; B frr. b. de
 • IG II² 1389
 • IG II² 1391
 • IG II² 1392 frr. ab
 • IG II² 1393 frr. a-c
 • IG II² 1394
 • IG II² 1395 frr. a-c
 • IG II² 1396 fr. b
 • IG II² 1397
 • IG II² 1398 ⇒ IG II² 1378 fr. b
 • IG II² 1399
 • IG II² 1400
 • IG II² 1401 frr. a-d
 • IG II² 1402 ⇒ IG II² 1372 fr. c
 • IG II² 1403 ⇒ IG II² 1388 A fr. c
 • IG II² 1404
 • IG II² 1405
 • IG II² 1406
 • IG II² 1408 ⇒ IG II² 1388 fr. b
 • IG II² 1409
 • IG II² 1410
 • IG II² 1411
 • IG II² 1412
 • IG II² 1413 frr. ab
 • IG II² 1414
 • IG II² 1415 frr. ab
 • IG II² 1417
 • IG II² 1420
 • IG II² 1421 frr. a-e
 • IG II² 1423 ⇒ IG II² 1421 fr. e
 • IG II² 1424 frr. ab
 • IG II² 1424 a
 • IG II² 1425 A; B
 • IG II² 1427
 • IG II² 1428
 • IG II² 1429
 • IG II² 1430
 • IG II² 1431
 • IG II² 1432
 • IG II² 1433
 • IG II² 1436
 • IG II² 1437
 • IG II² 1438 A; B
 • IG II² 1439
 • IG II² 1440 A; B
 • IG II² 1441
 • IG II² 1442
 • IG II² 1443 fr. a
 • IG II² 1444
 • IG II² 1445
 • IG II² 1446
 • IG II² 1447
 • IG II² 1448
 • IG II² 1449
 • IG II² 1450
 • IG II² 1451
 • IG II² 1452
 • IG II² 1453
 • IG II² 1454
 • IG II² 1455 frr. a-c
 • IG II² 1456 A frr. ab; B fr. a
 • IG II² 1457
 • IG II² 1458
 • IG II² 1459
 • IG II² 1460
 • IG II² 1461
 • IG II² 1462
 • IG II² 1464
 • IG II² 1465
 • IG II² 1466
 • IG II² 1467 A; B
 • IG II² 1468
 • IG II² 1469 A; B
 • IG II² 1470
 • IG II² 1471 A; B
 • IG II² 1472 A; B
 • IG II² 1473
 • IG II² 1474 A; B
 • IG II² 1475 A; B
 • IG II² 1478
 • IG II² 1479 A; B
 • IG II² 1482
 • IG II² 1483
 • IG II² 1484
 • IG II² 1485 A; B
 • IG II² 1486
 • IG II² 1487 A fr. a; B frr. ab
 • IG II² 1488
 • IG II² 1489
 • IG II² 1490 A; B
 • IG II² 1491 A; B
 • IG II² 1492 A; B
 • IG II² 1493
 • IG II² 1494
 • IG II² 1495
 • IG II² 1496 A frr. a-h; B frr. a-c. h
 • IG II² 1497
 • IG II² 1498 A frr. ab; B frr. ab
 • IG II² 1500 A; B
 • IG II² 1501 A; B
 • IG II² 1502
 • IG II² 1503
 • IG II² 1504
 • IG II² 1505
 • IG II² 1506
 • IG II² 1507
 • IG II² 1508 A; B
 • IG II² 1509 A
 • IG II² 1511
 • IG II² 1512

2. Tabulae curatorum Brauronii

 • IG II² 1515
 • IG II² 1516
 • IG II² 1517 A frr. a-c; B frr. a-d
 • IG II² 1518
 • IG II² 1519
 • IG II² 1520
 • IG II² 1521 A; B
 • IG II² 1522
 • IG II² 1523
 • IG II² 1524 A; B
 • IG II² 1525
 • IG II² 1526
 • IG II² 1527 A; B
 • IG II² 1528
 • IG II² 1529
 • IG II² 1530
 • IG II² 1531

3 A.Tabulae curatorum Aesculapii

 • IG II² 1532 frr. ab
 • IG II² 1533
 • IG II² 1534 A frr. a-l et fr. novum; B frr. a-d. Symbol. e. g-l. o-p. i'.i". Symbol.p et fr. novum
 • IG II² 1535
 • IG II² 1536
 • IG II² 1537
 • IG II² 1538
 • IG II² 1539

3 B. Tabulae curatorum templi Eleusinii

 • IG II² 1540
 • IG II² 1541 frr. ab
 • IG II² 1542
 • IG II² 1543
 • IG II² 1544 frr. ab
 • IG II² 1545 A
 • IG II² 1546
 • IG II² 1547
 • IG II² 1548
 • IG II² 1549
 • IG II² 1550
 • IG II² 1551
 • IG II² 1552
 • IG II² 1552 a fr. b

4. Catalogi paterarum argentearum

 • IG II² 1553
 • IG II² 1554 A; B
 • IG II² 1555
 • IG II² 1556 A; B
 • IG II² 1557 A; B
 • IG II² 1558 A; B
 • IG II² 1559 A; B
 • IG II² 1560 A; B
 • IG II² 1561
 • IG II² 1562
 • IG II² 1563
 • IG II² 1564
 • IG II² 1565 A; B
 • IG II² 1566 A
 • IG II² 1567
 • IG II² 1568 A; B
 • IG II² 1569 A; B
 • IG II² 1570
 • IG II² 1571
 • IG II² 1572
 • IG II² 1574
 • IG II² 1575 A; B
 • IG II² 1576 A frr. ab; B fr. a
 • IG II² 1577
 • IG II² 1578

5 A. Tabulae poletarum

 • IG II² 1579
 • IG II² 1580 A; B
 • IG II² 1581
 • IG II² 1582 frr. ab
 • IG II² 1583 frr. ab
 • IG II² 1584
 • IG II² 1585
 • IG II² 1588
 • IG II² 1589

5 B. Catalogi fundorum locatorum et venditorum

 • IG II² 1590
 • IG II² 1590 a
 • IG II² 1591
 • IG II² 1592
 • IG II² 1593
 • IG II² 1593 a

6. Rationes centesimarum

 • IG II² 1594 A; B
 • IG II² 1595 A; B
 • IG II² 1596 A; B
 • IG II² 1597 A; B
 • IG II² 1598 A; B
 • IG II² 1599
 • IG II² 1600
 • IG II² 1601
 • ad IG II² 1601 [EM 7966]
 • IG II² 1602 A; B
 • IG II² 1603

7. Tabulae curatorum navalium

 • IG II² 1604
 • IG II² 1604 a ⇒ IG I³ 498
 • IG II² 1605
 • IG II² 1607
 • IG II² 1609
 • IG II² 1610
 • IG II² 1611
 • IG II² 1613
 • IG II² 1614
 • IG II² 1615
 • IG II² 1616
 • IG II² 1617
 • IG II² 1618
 • IG II² 1619
 • IG II² 1620
 • IG II² 1621
 • IG II² 1622
 • IG II² 1623 A; B
 • IG II² 1624
 • IG II² 1626
 • IG II² 1627
 • IG II² 1628
 • IG II² 1629
 • IG II² 1630
 • IG II² 1631
 • IG II² 1632

8. Tabulae amphictyonum Deliacorum

 • IG II² 1633 A; B
 • IG II² 1634
 • IG II² 1635 A; B
 • IG II² 1636 A; B
 • IG II² 1638 A; B
 • IG II² 1638 a
 • IG II² 1639
 • IG II³ 1640
 • IG II² 1641 A-C
 • IG II² 1641 a A; B
 • IG II² 1641 b
 • IG II² 1642
 • IG II² 1643
 • IG II² 1644
 • IG II² 1645
 • IG II² 1646 fr. a
 • IG II² 1647
 • IG II² 1648
 • IG II² 1649
 • IG II² 1650
 • IG II² 1651
 • IG II² 1653

9 A. Tabulae curatorum operum publicorum

 • IG II² 1654 frr. ab
 • IG II² 1655 ⇒ IG I³ 477
 • IG II² 1656
 • IG II² 1657
 • IG II² 1658
 • IG II² 1660
 • IG II² 1661
 • IG II² 1663

9 B. Leges, locationes, rationes ad opera publica spectantes

 • IG II² 1666 A; B
 • IG II² 1667
 • IG II² 1668
 • IG II² 1669
 • IG II² 1670
 • IG II² 1671
 • IG II² 1672 frr. ab
 • IG II² 1673 frr. ab
 • IG II² 1673 a
 • IG II² 1675
 • IG II² 1676
 • IG II² 1677
 • IG II² 1678 A; B
 • IG II² 1679
 • IG II² 1680
 • IG II² 1681
 • IG II² 1682 fr. a
 • IG II² 1683
 • IG II² 1684
 • IG II² 1685 A frr. 1-3; B frr. 1-5

10. Fragmenta incerta

 • IG II² 1686 A; B
 • IG II² 1687 fr. a ⇒ IG I³ 382
 • IG II² 1687 fr. b ⇒ IG I³ 379 fr. k
 • IG II² 1688
 • IG II² 1689 ⇒ IG II² 1424 fr. b
 • IG II² 1690
 • IG II² 1691
 • IG II² 1692
 • IG II² 1693
 • IG II² 1694
 • IG II² 1695

III. Catalogi

1. Catalogi archontum aliorumque magistratuum

 • IG II² 1696
 • IG II² 1697 frr. a-c
 • IG II² 1698 frr. a-c
 • IG II² 1699 frr. a-e
 • IG II² 1700
 • IG II² 1701
 • IG II² 1702
 • IG II² 1703
 • IG II² 1704
 • IG II² 1705
 • IG II² 1706 frr. a-d
 • IG II² 1707
 • IG II² 1708
 • IG II² 1709
 • IG II² 1710
 • IG II² 1711
 • IG II² 1712
 • IG II² 1713
 • IG II² 1714
 • IG II² 1716
 • IG II² 1717
 • IG II² 1718
 • IG II² 1719
 • IG II² 1720
 • IG II² 1721
 • IG II² 1723
 • ad IG II² 1723 [EM 4692]
 • IG II² 1724
 • IG II² 1725
 • IG II² 1731
 • IG II² 1733
 • IG II² 1734
 • IG II² 1735
 • IG II² 1736
 • IG II² 1738
 • IG II² 1739

2. Catalogi prytanum

 • IG II² 1742
 • IG II² 1743
 • IG II² 1745
 • IG II² 1748 A; B
 • IG II² 1749 A-C
 • IG II² 1750 frr. ab
 • IG II² 1751
 • IG II² 1752
 • IG II² 1754
 • IG II² 1755
 • IG II² 1756
 • IG II² 1757
 • IG II² 1758 ⇒ IG II² 1059
 • IG II² 1759
 • IG II² 1762
 • IG II² 1763
 • IG II² 1764 A; B
 • IG II² 1765
 • IG II² 1766
 • IG II² 1767
 • IG II² 1770
 • IG II² 1771 fr. b
 • IG II² 1773
 • IG II² 1773 a
 • IG II² 1774
 • IG II² 1775
 • IG II² 1776
 • IG II² 1780
 • IG II² 1780 a
 • IG II² 1781-1783
 • IG II² 1785-1787
 • IG II² 1790
 • IG II² 1792
 • IG II² 1793
 • IG II² 1794
 • IG II² 1796 frr. ab
 • IG II² 1797
 • IG II² 1800
 • IG II² 1801
 • IG II² 1802
 • IG II² 1803
 • IG II² 1804
 • IG II² 1805
 • IG II² 1806
 • IG II² 1806 a
 • IG II² 1807
 • IG II² 1808
 • IG II² 1810
 • IG II² 1812
 • IG II² 1813
 • IG II² 1816
 • IG II² 1817
 • IG II² 1818
 • IG II² 1819
 • IG II² 1820
 • IG II² 1821
 • IG II² 1822
 • IG II² 1824 + 1825 + 1826 + 1827 + 1828
 • IG II² 1832 frr. ab
 • IG II² 1834 frr. ab

3. Catalogi iudiciales

 • IG II² 1924
 • IG II² 1925
 • IG II² 1926
 • IG II² 1928
 • IG II² 1929
 • IG II² 1930
 • IG II² 1932

4. Catalogi sacerdotum, sacrificulorum, aliorum ministrorum sacrorum

 • IG II² 1933
 • IG II² 1934 frr. ab
 • IG II² 1936 frr. ab
 • IG II² 1937
 • IG II² 1938
 • IG II² 1939
 • IG II² 1940
 • IG II² 1941
 • IG II² 1942
 • IG II² 1943 frr. ab
 • IG II² 1944 fr. b
 • IG II² 1945
 • IG II² 1946
 • IG II² 1947
 • IG II² 1948
 • IG II² 1950 frr. ab

5 A. Catalogi nautarum, militum, cleruchorum

 • IG II² 1951 ⇒ IG I³ 1031
 • IG II² 1952 frr. a-c
 • IG II² 1953
 • IG II² 1954
 • IG II² 1955
 • IG II² 1956
 • IG II² 1957
 • IG II² 1958
 • IG II² 1959

5 B. Catalogi epheborum

 • IG II² 1960 ⇒ IG II² 1032 fr. K
 • IG II² 1960 a
 • IG II² 1961
 • IG II² 1962
 • IG II² 1963
 • IG II² 1964
 • IG II² 1965
 • IG II² 1966
 • IG II² 1967
 • IG II² 1969
 • IG II² 1970
 • IG II² 1971
 • IG II² 1972 fr. a
 • IG II² 1973 frr. ab
 • IG II² 1974
 • IG II² 1975
 • IG II² 1976
 • IG II² 1977
 • IG II² 1978
 • IG II² 1979
 • IG II² 1980
 • IG II² 1981
 • IG II² 1982
 • IG II² 1983
 • IG II² 1985
 • IG II² 1986
 • IG II² 1988
 • IG II² 1989
 • IG II² 1990
 • IG II² 1991
 • IG II² 1993
 • IG II² 1994
 • IG II² 1995
 • IG II² 1996
 • IG II² 1997
 • IG II² 1998
 • IG II² 1999
 • IG II² 2000
 • IG II² 2001
 • IG II² 2002
 • IG II² 2003
 • IG II² 2004
 • IG II² 2005
 • IG II² 2006
 • IG II² 2007
 • IG II² 2008
 • IG II² 2009
 • IG II² 2010
 • IG II² 2011
 • IG II² 2012
 • IG II² 2013
 • IG II² 2014 frr. a-c
 • IG II² 2015
 • IG II² 2016
 • IG II² 2017
 • IG II² 2018
 • IG II² 2019
 • IG II² 2020 frr. ab
 • IG II² 2021
 • IG II² 2022 frr. ab. de
 • IG II² 2023 A; B
 • IG II² 2024
 • IG II² 2025
 • IG II² 2026
 • IG II² 2027
 • IG II² 2028
 • IG II² 2029
 • IG II² 2031
 • IG II² 2032
 • IG II² 2033
 • IG II² 2034
 • IG II² 2035
 • IG II² 2036
 • IG II² 2037 A-C
 • IG II² 2038
 • IG II² 2039
 • IG II² 2040
 • IG II² 2041 A-D
 • IG II² 2042
 • IG II² 2043
 • IG II² 2044
 • IG II² 2045
 • IG II² 2046
 • IG II² 2047 vv. 4-10. 13-16
 • IG II² 2048
 • IG II² 2049 frr. ab
 • IG II² 2050 frr. a-d
 • IG II² 2051 A; C
 • IG II² 2052
 • IG II² 2054 frr. ab
 • IG II² 2055
 • IG II² 2056 frr. ab
 • IG II² 2058
 • IG II² 2059
 • IG II² 2060
 • IG II² 2061 frr. ab
 • IG II² 2062
 • IG II² 2063
 • IG II² 2064
 • IG II² 2065 frr. b. d
 • IG II² 2066
 • IG II² 2067
 • IG II² 2068
 • IG II² 2069
 • IG II² 2070
 • IG II² 2071
 • IG II² 2072
 • IG II² 2073 frr. ab
 • IG II² 2074
 • IG II² 2075
 • IG II² 2076
 • IG II² 2077
 • IG II² 2078
 • IG II² 2079 fr. b
 • IG II² 2080
 • IG II² 2081 frr. ab
 • IG II² 2082
 • IG II² 2083
 • IG II² 2084
 • IG II² 2085
 • IG II² 2086
 • IG II² 2087
 • IG II² 2088
 • IG II² 2089 frr. a-e. g-o
 • IG II² 2090 frr. a-g
 • IG II² 2091 / 2092
 • IG II² 2093 frr. ab
 • IG II² 2094
 • IG II² 2095
 • IG II² 2096
 • IG II² 2097 A; B
 • IG II² 2098
 • IG II² 2099
 • IG II² 2100 A; B
 • IG II² 2101
 • IG II² 2102 A frr. a-d; B
 • IG II² 2103
 • IG II² 2104
 • IG II² 2105
 • IG II² 2106
 • IG II² 2108
 • IG II² 2107 frr. a-c
 • IG II² 2109 frr. ab
 • IG II² 2110
 • IG II² 2111-2112 frr. ab
 • IG II² 2113
 • IG II² 2115
 • IG II² 2117
 • IG II² 2119
 • IG II² 2120 frr. a-h. k
 • IG II² 2121
 • IG II² 2122 frr. ab
 • IG II² 2123
 • IG II² 2124
 • IG II² 2125
 • IG II² 2126
 • IG II² 2127
 • IG II² 2128
 • IG II² 2130 frr. ab
 • IG II² 2131
 • IG II² 2132
 • IG II² 2133
 • IG II² 2134
 • IG II² 2135
 • IG II² 2136
 • IG II² 2137 frr. ab
 • IG II² 2138
 • IG II² 2139
 • IG II² 2140
 • IG II² 2141
 • IG II² 2142
 • IG II² 2143
 • IG II² 2144
 • IG II² 2145
 • IG II² 2146
 • IG II² 2147
 • IG II² 2148
 • IG II² 2149
 • IG II² 2150
 • IG II² 2151
 • IG II² 2152
 • IG II² 2153
 • IG II² 2154
 • IG II² 2155
 • IG II² 2156
 • IG II² 2157
 • IG II² 2158
 • IG II² 2159
 • IG II² 2160
 • IG II² 2161
 • IG II² 2162
 • IG II² 2163
 • IG II² 2164
 • IG II² 2165
 • IG II² 2166
 • IG II² 2167
 • IG II² 2168
 • IG II² 2169
 • IG II² 2170
 • IG II² 2171
 • IG II² 2172
 • IG II² 2173
 • IG II² 2174
 • IG II² 2175
 • IG II² 2176
 • IG II² 2177
 • IG II² 2178
 • IG II² 2179
 • IG II² 2180
 • IG II² 2181
 • IG II² 2182
 • IG II² 2183
 • IG II² 2184
 • IG II² 2185
 • IG II² 2186
 • IG II² 2187
 • IG II² 2188
 • IG II² 2189
 • IG II² 2190
 • IG II² 2191
 • IG II² 2192
 • IG II² 2193 A; B
 • IG II² 2194
 • IG II² 2196
 • IG II² 2197
 • IG II² 2198
 • IG II² 2199
 • IG II² 2200
 • IG II² 2201
 • IG II² 2202
 • IG II² 2203 frr. a-f
 • IG II² 2204
 • IG II² 2205
 • IG II² 2206
 • IG II² 2207
 • IG II² 2208
 • IG II² 2210 frr. a-c
 • IG II² 2212
 • IG II² 2213
 • IG II² 2214 frr. ab
 • IG II² 2215
 • IG II² 2216
 • IG II² 2217
 • IG II² 2218 ⇒ IG II² 2260
 • IG II² 2219
 • IG II² 2220
 • IG II² 2221
 • IG II² 2222
 • IG II² 2223
 • IG II² 2224
 • IG II² 2226 frr. a-g
 • IG II² 2227
 • IG II² 2228
 • IG II² 2229 frr. a-f
 • IG II² 2231
 • IG II² 2233 frr. a-c
 • IG II² 2234
 • IG II² 2235 frr. a-c
 • IG II² 2236
 • IG II² 2237
 • IG II² 2238 frr. ab
 • IG II² 2239
 • IG II² 2240
 • IG II² 2241
 • IG II² 2242 frr.a-d. f
 • IG II² 2243
 • IG II² 2244
 • IG II² 2245
 • IG II² 2246 A; B
 • IG II² 2247 frr. ab
 • IG II² 2248
 • IG II² 2249
 • IG II² 2250
 • IG II² 2251
 • IG II² 2252
 • IG II² 2253
 • IG II² 2254
 • IG II² 2255
 • IG II² 2256 frr. ab
 • IG II² 2257
 • IG II² 2258
 • IG II² 2259
 • IG II² 2260
 • IG II² 2261
 • IG II² 2272
 • IG II² 2291 a frr. ab. d-f
 • IG II² 2291 b frr. a-f
 • IG II² 2291 c ⇒ IG II² 1075 fr. c

5 C. Catalogi pylororum et acrophylacum

 • IG II² 2292 frr. a-d. f-g. i
 • IG II² 2293
 • IG II² 2294 A; B
 • IG II² 2297 A
 • IG II² 2298
 • IG II² 2299 B
 • IG II² 2300
 • IG II² 2301
 • IG II² 2303
 • IG II² 2304 ⇒ IG II² 492
 • IG II² 2309
 • IG II² 2310

6. Catalogi agonistici

 • IG II² 2311 frr. ab
 • IG II² 2312
 • IG II² 2313
 • IG II² 2314 frr. ab
 • IG II² 2318 frr. a-l
 • IG II² 2319 + 2320 + 2321 + 2322 + 2323 + 2323 a
 • IG II² 2324 frr. ab
 • IG II² 2325 frr. a-z. a'-o'
 • IG II² 2326
 • IG II² 2327
 • IG II² 2328

7. Catalogi ad conlationes stipum pertinentes

 • IG II² 2329
 • IG II² 2330
 • IG II² 2331
 • IG II² 2332
 • IG II² 2333 frr. a-c
 • IG II² 2334
 • IG II² 2335
 • IG II² 2336 frr. a-k. m-y. a'-m'. p'. r'-x'
 • IG II² 2337 frr. ab

8 A. Catalogi gentium. Tabulae genealogicae

 • IG II² 2338 frr. ab
 • IG II² 2340 frr. ab
 • IG II² 2341
 • IG II² 2342 ⇒ IG II² 13620

8 B. Catalogi thiasotarum, eranistarum, orgeonum

 • IG II² 2343
 • IG II² 2344
 • IG II² 2345
 • IG II² 2346 frr. a-d
 • IG II² 2347
 • IG II² 2348
 • IG II² 2349
 • IG II² 2351
 • IG II² 2352
 • IG II² 2353
 • IG II² 2354
 • IG II² 2356
 • IG II² 2357
 • IG II² 2358
 • IG II² 2359
 • IG II² 2360
 • IG II² 2361 A; B

9. Catalogus demorum Atticorum. Librorum catalogus

 • IG II² 2362
 • IG II² 2363 A; B

10. Catalogi generis incerti

 • IG II² 2364
 • IG II² 2365
 • IG II² 2366
 • IG II² 2367
 • IG II² 2368
 • IG II² 2369
 • IG II² 2370
 • IG II² 2371
 • IG II² 2372
 • IG II² 2373
 • IG II² 2374
 • IG II² 2376 ⇒ IG I³ 1182 fr. e
 • IG II² 2377 A
 • IG II² 2378
 • IG II² 2380
 • IG II² 2382
 • IG II² 2383
 • IG II² 2384
 • IG II² 2385 frr. a-c; vv. 89-96 ⇒ IG II² 2431
 • IG II² 2386
 • IG II² 2387 frr. a-c
 • IG II² 2388
 • IG II² 2390
 • IG II² 2391
 • IG II² 2392 ⇒ IG II² 2404
 • IG II² 2393
 • IG II² 2396
 • IG II² 2397
 • IG II² 2399
 • IG II² 2400
 • IG II² 2401
 • IG II² 2402
 • IG II² 2403
 • IG II² 2404
 • IG II² 2405
 • IG II² 2406
 • IG II² 2407
 • IG II² 2408
 • IG II² 2409
 • IG II² 2412
 • IG II² 2414
 • IG II² 2415 / 2416
 • IG II² 2417
 • IG II² 2418
 • IG II² 2419
 • IG II² 2420
 • IG II² 2421
 • IG II² 2422
 • IG II² 2423
 • IG II² 2427
 • IG II² 2428
 • IG II² 2429
 • IG II² 2430
 • IG II² 2431
 • IG II² 2431 a
 • IG II² 2432
 • IG II² 2433
 • IG II² 2434
 • IG II² 2435
 • IG II² 2436
 • IG II² 2437
 • IG II² 2438
 • IG II² 2439
 • IG II² 2440
 • IG II² 2443
 • IG II² 2444
 • IG II² 2445
 • IG II² 2446
 • IG II² 2447
 • IG II² 2448
 • IG II² 2449
 • IG II² 2450
 • IG II² 2451
 • IG II² 2452
 • IG II² 2453 ⇒ IG II² 1032 fr. L
 • IG II² 2455
 • IG II² 2456
 • IG II² 2457
 • IG II² 2458
 • IG II² 2459
 • IG II² 2460
 • IG II² 2461 A; B
 • IG II² 2462
 • IG II² 2463
 • IG II² 2464
 • IG II² 2467
 • IG II² 2469
 • IG II² 2470
 • IG II² 2471
 • IG II² 2471 a
 • IG II² 2471 d
 • IG II² 2472
 • IG II² 2473
 • IG II² 2474
 • IG II² 2475
 • IG II² 2477
 • IG II² 2478 + AM 67, 1942, 152 n. 327
 • IG II² 2478 a
 • IG II² 2479
 • IG II² 2480
 • IG II² 2481
 • IG II² 2482
 • IG II² 2483
 • IG II² 2484
 • IG II² 2485
 • IG II² 2486 frr. ab
 • IG II² 2487

IV. Instrumenta iuris privati

1. Locationes, conductiones

 • IG II² 2490
 • IG II² 2491
 • IG II² 2492
 • IG II² 2493 frr. a-c
 • IG II² 2494
 • IG II² 2495
 • IG II² 2496
 • IG II² 2498
 • IG II² 2499
 • IG II² 2500 frr. a-p
 • IG II² 2502
 • IG II² 2503

2. Termini

 • IG II² p. 751 nn. 1-16; EM 10209
 • IG II² 2505
 • IG II² 2506
 • IG II² 2508
 • IG II² 2509
 • IG II² 2511 fr. a
 • IG II² 2512
 • IG II² 2513
 • IG II² 2514
 • IG II² 2515
 • IG II² 2517
 • IG II² 2518
 • IG II² 2527
 • IG II² 2528
 • IG II² 2529
 • IG II² 2530
 • IG II² 2531
 • IG II² 2532
 • IG II² 2534
 • IG II² 2535
 • IG II² 2538
 • IG II² 2539
 • IG II² 2542
 • IG II² 2543
 • IG II² 2545
 • IG II² 2546
 • IG II² 2547
 • IG II² 2548
 • IG II² 2549
 • IG II² 2550
 • IG II² 2551
 • IG II² 2552
 • IG II² 2553
 • IG II² 2554
 • IG II² 2556
 • IG II² 2558
 • IG II² 2559
 • IG II² 2562
 • IG II² 2563
 • IG II² 2564
 • IG II² 2565
 • IG II² 2566
 • IG II² 2567
 • IG II² 2568 ⇒ IG I³ 1133
 • IG II² 2569 frr. ab
 • IG II² 2570
 • IG II² 2571
 • IG II² 2572
 • IG II² 2573
 • IG II² 2575
 • IG II² 2576
 • IG II² 2577
 • IG II² 2578
 • IG II² 2579
 • IG II² 2580
 • IG II² 2584
 • IG II² 2585
 • IG II² 2586
 • IG II² 2587
 • IG II² 2588 a
 • IG II² 2588 b
 • IG II² 2589
 • IG II² 2591
 • IG II² 2592
 • IG II² 2593
 • IG II² 2594
 • IG II² 2595
 • IG II² 2596
 • IG II² 2597
 • IG II² 2598
 • IG II² 2599
 • IG II² 2601
 • IG II² 2604
 • IG II² 2605
 • IG II² 2606
 • IG II² 2607 / 2608
 • IG II² 2609
 • IG II² 2611
 • IG II² 2613
 • IG II² 2614
 • IG II² 2615
 • IG II² 2616
 • IG II² 2617
 • IG II² 2618
 • IG II² 2619
 • IG II² 2620 a
 • IG II² 2621
 • IG II² 2622
 • IG II² 2623
 • IG II² 2624
 • IG II² 2625
 • IG II² 2627
 • IG II² 2629
 • IG II² 2630
 • IG II² 2631
 • IG II² 2632
 • IG II² 2638
 • IG II² 2641
 • IG II² 2642
 • IG II² 2643
 • IG II² 2645
 • IG II² 2646
 • IG II² 2647
 • IG II² 2651
 • IG II² 2653
 • IG II² 2654
 • IG II² 2655
 • IG II² 2656
 • IG II² 2657
 • IG II² 2658
 • IG II² 2660
 • IG II² 2661
 • IG II² 2662
 • IG II² 2664
 • IG II² 2665
 • IG II² 2666
 • IG II² 2667
 • IG II² 2670
 • IG II² 2672
 • IG II² 2673
 • IG II² 2675
 • IG II² 2676
 • IG II² 2677
 • IG II² 2678
 • IG II² 2679
 • IG II² 2680
 • IG II² 2682
 • IG II² 2683
 • IG II² 2684
 • IG II² 2685
 • IG II² 2686
 • IG II² 2687
 • IG II² 2689
 • IG II² 2690
 • IG II² 2692
 • IG II² 2693
 • IG II² 2694
 • IG II² 2696
 • IG II² 2697 frr. ab
 • IG II² 2698
 • IG II² 2699
 • IG II² 2700
 • IG II² 2701
 • IG II² 2702
 • IG II² 2703
 • IG II² 2705
 • IG II² 2706
 • IG II² 2707
 • IG II² 2708
 • IG II² 2709
 • IG II² 2710
 • IG II² 2711
 • IG II² 2712
 • IG II² 2713
 • IG II² 2715
 • IG II² 2716
 • IG II² 2717
 • IG II² 2718
 • IG II² 2720
 • IG II² 2723
 • IG II² 2724
 • IG II² 2725
 • IG II² 2726
 • IG II² 2727
 • IG II² 2728
 • IG II² 2729
 • IG II² 2730
 • IG II² 2731
 • IG II² 2733
 • IG II² 2734
 • IG II² 2735
 • IG II² 2736
 • IG II² 2737
 • IG II² 2738
 • IG II² 2739
 • IG II² 2741
 • IG II² 2742
 • IG II² 2742 a
 • IG II² 2743
 • IG II² 2744
 • IG II² 2745
 • IG II² 2746
 • IG II² 2747
 • IG II² 2750
 • IG II² 2751
 • IG II² 2752
 • IG II² 2753
 • IG II² 2754
 • IG II² 2755
 • IG II² 2757
 • IG II² 2758
 • IG II² 2760
 • IG II² 2761 frr. ab
 • IG II² 2764
 • IG II² 2766
 • IG II² 2769
 • IG II² 2770

3. Testamenta aliaeque litterae privatae

 • IG II² 2771
 • IG II² 2773
 • IG II² 2775
 • IG II² 2776

V. Varia

 • IG II² 2777
 • IG II² 2778
 • IG II² 2781
 • IG II² 2783
 • IG II² 2785
 • IG II² 2786
 • IG II² 2787

VII. Dedicationes. Tituli honorarii

 • IG II² 2789
 • IG II² 2790
 • IG II² 2791 b
 • IG II² 2792
 • IG II² 2793
 • IG II² 2794
 • IG II² 2795 A; B
 • IG II² 2796
 • IG II² 2797 A; B
 • IG II² 2798
 • IG II² 2799
 • IG II² 2800
 • IG II² 2801
 • IG II² 2802
 • IG II² 2803
 • IG II² 2804
 • IG II² 2805
 • IG II² 2806
 • IG II² 2807
 • IG II² 2808
 • IG II² 2809
 • IG II² 2810
 • IG II² 2811
 • IG II² 2812
 • IG II² 2813 ⇒ IG II² 143 fr. e
 • IG II² 2814
 • IG II² 2815
 • IG II² 2817
 • IG II² 2818
 • IG II² 2819
 • IG II² 2820
 • IG II² 2821
 • IG II² 2822
 • IG II² 2823
 • IG II² 2824
 • IG II² 2825
 • IG II² 2826
 • IG II² 2827 A; B
 • IG II² 2828
 • IG II² 2829
 • IG II² 2831
 • IG II² 2833
 • IG II² 2833 a
 • IG II² 2834
 • IG II² 2835
 • IG II² 2837
 • IG II² 2838
 • IG II² 2839
 • IG II² 2840
 • IG II² 2841 fr. a
 • IG II² 2842
 • IG II² 2843
 • IG II² 2844
 • IG II² 2846
 • IG II² 2847
 • IG II² 2848
 • IG II² 2850
 • IG II² 2851
 • IG II² 2853 frr. a-e
 • IG II² 2854
 • IG II² 2855
 • IG II² 2856
 • IG II² 2857
 • IG II² 2858
 • IG II² 2860
 • IG II² 2861
 • IG II² 2863
 • IG II² 2864 frr. a-c
 • IG II² 2865
 • IG II² 2866
 • IG II² 2868
 • IG II² 2869
 • IG II² 2870
 • IG II² 2871
 • IG II² 2873
 • IG II² 2874
 • IG II² 2876
 • IG II² 2878
 • IG II² 2879
 • IG II² 2880
 • IG II² 2881
 • IG II² 2882
 • ad IG II² 2882
 • IG II² 2883
 • IG II² 2884
 • IG II² 2885
 • IG II² 2886
 • IG II² 2887
 • IG II² 2888
 • IG II² 2890 frr. a. b [SEG 30, 138]
 • IG II² 2891
 • IG II² 2892
 • IG II² 2893
 • IG II² 2894
 • IG II² 2895
 • IG II² 2896
 • IG II² 2897
 • IG II² 2900
 • IG II² 2901
 • IG II² 2902
 • IG II² 2903
 • IG II² 2904
 • IG II² 2905
 • IG II² 2906
 • IG II² 2907
 • IG II² 2908
 • IG II² 2909
 • IG II² 2910
 • IG II² 2911
 • IG II² 2912
 • IG II² 2913
 • IG II² 2914
 • IG II² 2915
 • IG II² 2916
 • IG II² 2917
 • IG II² 2918
 • IG II² 2919
 • IG II² 2920
 • IG II² 2921
 • IG II² 2922
 • IG II² 2923
 • IG II² 2924
 • IG II² 2925
 • IG II² 2926
 • IG II² 2927
 • IG II² 2928
 • IG II² 2929
 • IG II² 2930
 • IG II² 2932
 • IG II² 2934
 • IG II² 2935
 • IG II² 2936
 • IG II² 2937
 • IG II² 2939
 • IG II² 2941
 • IG II² 2942
 • IG II² 2943
 • IG II² 2944
 • IG II² 2945
 • ad IG II² 2945 [EM 10676]
 • IG II² 2946
 • IG II² 2947
 • IG II² 2948
 • IG II² 2949
 • IG II² 2950 / 2951
 • IG II² 2953
 • IG II² 2954
 • IG II² 2955 fr. a
 • IG II² 2957
 • IG II² 2959
 • IG II² 2960
 • IG II² 2962
 • IG II² 2964
 • IG II² 2966
 • IG II² 2967
 • IG II² 2969
 • IG II² 2970
 • IG II² 2971 A-C
 • IG II² 2972
 • IG II² 2973
 • IG II² 2974
 • IG II² 2975
 • IG II² 2976
 • IG II² 2977
 • IG II² 2979
 • IG II² 2980
 • IG II² 2980 a
 • IG II² 2981 A; B
 • IG II² 2983
 • IG II² 2984
 • IG II² 2985 frr. bc
 • IG II² 2986
 • IG II² 2987
 • IG II² 2988
 • IG II² 2989
 • IG II² 2990
 • IG II² 2991
 • IG II² 2991 a
 • IG II² 2992
 • IG II² 2993
 • IG II² 2993 a
 • IG II² 2994
 • IG II² 2995
 • IG II² 2996
 • IG II² 2997
 • IG II² 2998
 • IG II² 2999
 • IG II² 3001
 • IG II² 3002
 • IG II² 3003
 • IG II² 3003 a
 • IG II² 3008
 • IG II² 3010
 • IG II² 3012
 • IG II² 3013
 • IG II² 3014
 • IG II² 3017
 • IG II² 3018
 • IG II² 3019
 • IG II² 3020
 • IG II² 3021
 • IG II² 3022
 • ad IG II² 3022
 • IG II² 3023
 • IG II² 3024
 • IG II² 3028
 • IG II² 3029
 • IG II² 3030
 • IG II² 3031
 • IG II² 3032
 • IG II² 3033 frr. ab
 • IG II² 3034
 • IG II² 3035
 • IG II² 3037 frr. a-c
 • IG II² 3040
 • IG II² 3042
 • IG II² 3050
 • IG II² 3054
 • IG II² 3056 fr. a
 • IG II² 3059
 • IG II² 3062
 • IG II² 3065
 • IG II² 3066
 • IG II² 3067 pars aversa
 • IG II² 3068
 • IG II² 3072
 • IG II² 3073 frr. ab
 • IG II² 3074 frr. ab
 • IG II² 3076
 • IG II² 3077
 • IG II² 3079 et coronae I-III. V. VII
 • IG II² 3080
 • IG II² 3081
 • IG II² 3082
 • IG II² 3083 A; B vv. 6-10
 • IG II² 3086 / 3087
 • IG II² 3088
 • IG II² 3089
 • IG II² 3090
 • IG II² 3091
 • IG II² 3092
 • IG II² 3094
 • IG II² 3095
 • IG II² 3096
 • IG II² 3098
 • IG II² 3099
 • IG II² 3100
 • IG II² 3101
 • IG II² 3103 A
 • IG II² 3105
 • IG II² 3107
 • IG II² 3109
 • IG II² 3110
 • IG II² 3111 A; B
 • IG II² 3112
 • IG II² 3113
 • IG II² 3114
 • IG II² 3115
 • IG II² 3116
 • IG II² 3117 frr. a-c
 • IG II² 3118
 • IG II² 3119
 • IG II² 3120
 • IG II² 3122
 • IG II² 3123
 • IG II² 3124
 • IG II² 3125
 • IG II² 3126
 • IG II² 3127
 • IG II² 3128
 • IG II² 3130
 • IG II² 3131
 • IG II² 3132
 • IG II² 3133 A; B
 • IG II² 3135
 • IG II² 3136
 • IG II² 3138
 • IG II² 3139
 • IG II² 3140 coronae I-IV
 • IG II² 3141
 • IG II² 3142
 • IG II² 3143
 • IG II² 3144
 • IG II² 3147 ⇒ IG II² 3150
 • IG II² 3148
 • IG II² 3148 a
 • IG II² 3149
 • IG II² 3149 a
 • IG II² 3150 + Hesperia 4, 1935, 81 n. 38 [frr. a. c-d] + IG II² 3147
 • IG II² 3151
 • IG II² 3152
 • IG II² 3155
 • IG II² 3156
 • IG II² 3157
 • IG II² 3158 A frr. ab; B fr. d
 • IG II² 3161
 • IG II² 3162
 • IG II² 3164
 • IG II² 3165 / 3166
 • IG II² 3169 / 3170
 • IG II² 3171 4 ectt. litt. singularium v. 1
 • IG II² 3172
 • IG II² 3173
 • IG II² 3174 frr. a-c
 • IG II² 3176
 • IG II² 3178 + fr. ineditum
 • IG II² 3181
 • IG II² 3182 v. 2 dex.; fr. b
 • IG II² 3185
 • IG II² 3186 frr. a-h
 • IG II² 3187 frr. ab
 • IG II² 3188
 • IG II² 3189 pars adversa
 • IG II² 3190
 • IG II² 3192
 • IG II² 3193
 • IG II² 3194
 • IG II² 3195
 • IG II² 3197
 • IG II² 3198
 • IG II² 3199
 • IG II² 3200 ⇒ IG II² 13666
 • IG II² 3201
 • IG II² 3205 frr. ab
 • IG II² 3206 coronae III-V
 • IG II² 3207
 • IG II² 3208
 • IG II² 3210
 • IG II² 3211
 • IG II² 3212
 • IG II² 3213
 • IG II² 3214
 • IG II² 3214 a
 • IG II² 3216
 • IG II² 3217
 • IG II² 3219
 • IG II² 3220 frr. ab
 • IG II² 3224 / 3225
 • IG II² 3228
 • IG II² 3229 A; B; C
 • IG II² 3230
 • IG II² 3235
 • IG II² 3238
 • IG II² 3240
 • IG II² 3241
 • IG II² 3242 frr. a-d
 • IG II² 3246
 • IG II² 3248
 • IG II² 3249
 • IG II² 3252
 • IG II² 3253
 • IG II² 3254
 • IG II² 3255
 • IG II² 3256
 • IG II² 3257
 • IG II² 3258
 • IG II² 3261
 • IG II² 3262
 • IG II² 3263
 • IG II² 3264
 • IG II² 3266 fr. a
 • IG II² 3268
 • IG II² 3271 frr. a-g
 • IG II² 3274
 • IG II² 3275
 • IG II² 3276
 • IG II² 3278
 • IG II² 3279
 • IG II² 3280 frr. a-f
 • IG II² 3281
 • IG II² 3282
 • IG II² 3283 frr. ab
 • IG II² 3284
 • IG II² 3284 a
 • IG II² 3286
 • IG II² 3287 A; B; C
 • IG II² 3289
 • IG II² 3292
 • IG II² 3296
 • IG II² 3298 fr. b
 • IG II² 3299
 • IG II² 3306
 • IG II² 3308
 • IG II² 3311
 • IG II² 3312
 • IG II² 3314
 • IG II² 3315
 • IG II² 3316
 • IG II² 3317
 • IG II² 3319
 • IG II² 3320
 • IG II² 3322
 • IG II² 3323
 • IG II² 3324
 • IG II² 3325
 • IG II² 3326
 • IG II² 3327
 • IG II² 3328
 • IG II² 3329
 • IG II² 3330
 • IG II² 3331
 • IG II² 3332
 • IG II² 3333
 • IG II² 3334
 • IG II² 3335
 • IG II² 3336
 • IG II² 3337
 • IG II² 3338
 • IG II² 3339
 • IG II² 3340
 • IG II² 3341
 • IG II² 3342
 • IG II² 3343
 • IG II² 3344
 • IG II² 3345
 • IG II² 3346
 • IG II² 3347
 • IG II² 3348
 • IG II² 3349
 • IG II² 3363
 • IG II² 3367 a
 • IG II² 3368
 • IG II² 3371
 • IG II² 3372
 • IG II² 3374
 • IG II² 3379
 • IG II² 3380
 • IG II² 3382
 • IG II² 3384
 • IG II² 3385
 • IG II² 3386
 • IG II² 3387
 • IG II² 3391
 • IG II² 3394
 • IG II² 3395
 • IG II² 3398
 • IG II² 3399
 • IG II² 3400
 • IG II² 3401
 • IG II² 3402
 • IG II² 3403
 • IG II² 3404
 • IG II² 3405
 • IG II² 3407
 • IG II² 3410
 • IG II² 3411
 • IG II² 3412
 • IG II² 3413 frr. ab
 • IG II² 3414 frr. a. cd
 • IG II² 3416
 • IG II² 3416 a vv. 3-9. 12-13
 • IG II² 3419
 • IG II² 3420
 • IG II² 3422 ⇒ IG II² 13267
 • IG II² 3424
 • IG II² 3427
 • IG II² 3428
 • IG II² 3429 frr. a. c-f
 • IG II² 3431
 • IG II² 3432
 • IG II² 3433
 • IG II² 3434
 • IG II² 3435
 • IG II² 3436
 • IG II² 3437 / 3438 frr. b-d
 • IG II² 3440
 • IG II² 3442
 • IG II² 3444
 • IG II² 3445
 • IG II² 3446
 • IG II² 3448
 • sub IG II² 3450 [Mus. Eleus. 511]
 • IG II² 3454
 • IG II² 3456
 • IG II² 3459
 • IG II² 3462
 • IG II² 3463
 • IG II² 3464
 • IG II² 3465
 • IG II² 3466
 • IG II² 3468
 • IG II² 3469
 • IG II² 3470
 • IG II² 3472
 • IG II² 3473
 • IG II² 3474
 • IG II² 3475 frr. ab
 • IG II² 3476
 • IG II² 3478
 • IG II² 3479
 • IG II² 3479 a
 • IG II² 3480
 • IG II² 3481
 • IG II² 3482
 • IG II² 3483
 • IG II² 3484
 • IG II² 3485
 • IG II² 3486
 • IG II² 3487
 • IG II² 3488
 • IG II² 3489
 • IG II² 3490
 • IG II² 3491
 • IG II² 3492
 • IG II² 3493
 • IG II² 3494
 • IG II² 3495
 • IG II² 3496
 • IG II² 3497
 • IG II² 3498
 • IG II² 3499
 • IG II² 3500
 • IG II² 3503
 • IG II² 3506
 • IG II² 3507
 • IG II² 3509
 • IG II² 3510 frr. ab
 • IG II² 3511
 • IG II² 3512 frr. ab
 • IG II² 3513
 • IG II² 3515
 • IG II² 3516
 • IG II² 3517
 • IG II² 3519
 • IG II² 3520 a
 • IG II² 3521
 • IG II² 3522
 • IG II² 3523
 • IG II² 3524 frr. ab
 • IG II² 3525
 • IG II² 3526
 • IG II² 3528
 • IG II² 3530
 • IG II² 3531
 • IG II² 3532
 • IG II² 3533
 • IG II² 3534
 • IG II² 3535
 • IG II² 3536
 • IG II² 3537
 • IG II² 3538
 • IG II² 3539
 • IG II² 3540
 • IG II² 3541
 • IG II² 3542 ⇒ IG II² 3561
 • IG II² 3543 frr. ab. d
 • IG II² 3544
 • IG II² 3545
 • IG II² 3546
 • IG II² 3547
 • IG II² 3548
 • IG II² 3548 a
 • IG II² 3549
 • IG II² 3550
 • IG II² 3551
 • IG II² 3552
 • IG II² 3553
 • IG II² 3554
 • IG II² 3555
 • IG II² 3556
 • IG II² 3557 frr. ab
 • IG II² 3558
 • IG II² 3559
 • IG II² 3560
 • IG II² 3561
 • IG II² 3563
 • IG II² 3564
 • IG II² 3566
 • IG II² 3567
 • IG II² 3568 frr. a-d
 • IG II² 3569 frr. ab
 • IG II² 3570
 • IG II² 3571
 • IG II² 3572
 • IG II² 3573
 • IG II² 3575
 • IG II² 3579
 • IG II² 3580
 • IG II² 3581
 • IG II² 3583
 • IG II² 3584
 • IG II² 3585
 • IG II² 3587
 • IG II² 3588
 • IG II² 3589
 • IG II² 3590
 • IG II² 3591
 • IG II² 3592
 • IG II² 3593
 • IG II² 3594
 • IG II² 3595
 • IG II² 3596
 • IG II² 3597 frr. a-c
 • IG II² 3598
 • IG II² 3599
 • IG II² 3603
 • IG II² 3604 A; B
 • IG II² 3605
 • IG II² 3606
 • IG II² 3607
 • IG II² 3608
 • IG II² 3609
 • IG II² 3610
 • IG II² 3612
 • IG II² 3613
 • IG II² 3614 frr.a-d
 • IG II² 3615 frr. ab
 • IG II² 3616
 • IG II² 3617
 • IG II² 3618
 • IG II² 3619
 • IG II² 3620
 • IG II² 3624
 • IG II² 3625
 • IG II² 3626
 • IG II² 3627
 • IG II² 3628
 • IG II² 3629 frr. a-d
 • IG II² 3630 frr. ab
 • IG II² 3631 frr. a-c
 • IG II² 3632
 • IG II² 3633
 • IG II² 3634
 • IG II² 3635
 • IG II² 3636
 • IG II² 3637
 • IG II² 3638
 • IG II² 3639 sin.
 • IG II² 3640
 • IG II² 3641
 • IG II² 3642
 • IG II² 3644
 • IG II² 3645
 • IG II² 3646 frr. ab
 • IG II² 3647
 • IG II² 3648
 • IG II² 3649
 • IG II² 3650
 • IG II² 3651
 • IG II² 3652
 • IG II² 3653
 • IG II² 3654
 • IG II² 3655
 • IG II² 3656
 • IG II² 3657
 • IG II² 3658
 • IG II² 3660
 • IG II² 3661
 • IG II² 3662
 • IG II² 3663 frr. ab
 • IG II² 3664
 • IG II² 3665
 • IG II² 3666
 • IG II² 3667
 • IG II² 3668
 • IG II² 3669 ⇒ IG II² 13262
 • IG II² 3670
 • IG II² 3671
 • IG II² 3672
 • IG II² 3673
 • IG II² 3674 ⇒ IG II² 13278
 • IG II² 3678
 • IG II² 3679
 • IG II² 3680
 • IG II² 3682
 • IG II² 3683
 • IG II² 3684
 • IG II² 3685
 • IG II² 3686
 • IG II² 3687
 • IG II² 3688
 • IG II² 3689 ⇒ IG II² 13263
 • IG II² 3690 ⇒ IG II² 13264
 • IG II² 3691 frr. ab
 • IG II² 3692 ⇒ IG II² 13273
 • IG II² 3693
 • IG II² 3695
 • IG II² 3696
 • IG II² 3698
 • IG II² 3699
 • IG II² 3700
 • IG II² 3701
 • IG II² 3702 vv. 1-2
 • IG II² 3703
 • IG II² 3704
 • IG II² 3705
 • IG II² 3707
 • IG II² 3708
 • IG II² 3709
 • IG II² 3710
 • IG II² 3713
 • IG II² 3714
 • IG II² 3715
 • IG II² 3718
 • IG II² 3727
 • IG II² 3730
 • IG II² 3731
 • IG II² 3732
 • IG II² 3733
 • IG II² 3734
 • IG II² 3735
 • IG II² 3736
 • IG II² 3739
 • IG II² 3740
 • IG II² 3741
 • IG II² 3742
 • IG II² 3744
 • IG II² 3745
 • IG II² 3746 frr. ab
 • IG II² 3747
 • IG II² 3748
 • IG II² 3749
 • IG II² 3750
 • IG II² 3751
 • IG II² 3752
 • IG II² 3753
 • IG II² 3754
 • IG II² 3755
 • IG II² 3756
 • IG II² 3758
 • IG II² 3759
 • IG II² 3760
 • IG II² 3761
 • IG II² 3762 frr. ab
 • IG II² 3764
 • IG II² 3765
 • IG II² 3766 frr. ab
 • IG II² 3767
 • IG II² 3768
 • IG II² 3769
 • IG II² 3770
 • IG II² 3776
 • IG II² 3777
 • IG II² 3779
 • IG II² 3784
 • IG II² 3785 frr. ab
 • IG II² 3787
 • IG II² 3788
 • IG II² 3789
 • IG II² 3790
 • IG II² 3791
 • IG II² 3793
 • IG II² 3794
 • IG II² 3795 frr. ab
 • IG II² 3796
 • IG II² 3797
 • IG II² 3798
 • IG II² 3799
 • IG II² 3800
 • IG II² 3801
 • IG II² 3802 frr. a-d
 • IG II² 3803
 • IG II² 3804
 • IG II² 3805 fr. a
 • IG II² 3806 vv. 1-7
 • IG II² 3807
 • IG II² 3808
 • IG II² 3809
 • IG II² 3810
 • IG II² 3811
 • IG II² 3812
 • IG II² 3814
 • IG II² 3815
 • IG II² 3816
 • IG II² 3817
 • IG II² 3818 ⇒ IG II² 13281
 • IG II² 3823
 • IG II² 3824
 • IG II² 3825
 • IG II² 3826
 • IG II² 3827
 • IG II² 3828
 • IG II² 3829 lapides a-e
 • IG II² 3831
 • IG II² 3833
 • IG II² 3834
 • IG II² 3835
 • IG II² 3836
 • IG II² 3837
 • IG II² 3838
 • IG II² 3839
 • IG II² 3840
 • IG II² 3842
 • IG II² 3846
 • IG II² 3847
 • IG II² 3850
 • IG II² 3851
 • IG II² 3852 frr. ab
 • IG II² 3853
 • IG II² 3854
 • IG II² 3855
 • IG II² 3856
 • IG II² 3857
 • IG II² 3858
 • IG II² 3859
 • IG II² 3861
 • IG II² 3862
 • IG II² 3864
 • IG II² 3865
 • IG II² 3866
 • IG II² 3867
 • IG II² 3868
 • IG II² 3869
 • IG II² 3871
 • IG II² 3872
 • IG II² 3873
 • IG II² 3874
 • IG II² 3875
 • IG II² 3877
 • IG II² 3878
 • IG II² 3879
 • IG II² 3880
 • IG II² 3881
 • IG II² 3882
 • IG II² 3884 frr. ab
 • IG II² 3885
 • IG II² 3887
 • IG II² 3889
 • IG II² 3890
 • IG II² 3891
 • IG II² 3892
 • IG II² 3893
 • IG II² 3894 frr. a-g
 • IG II² 3895 frr. a-f
 • IG II² 3898
 • IG II² 3899
 • IG II² 3900
 • IG II² 3901
 • IG II² 3902 frr. ab
 • IG II² 3905
 • IG II² 3906
 • IG II² 3907
 • IG II² 3909
 • IG II² 3911
 • IG II² 3913
 • IG II² 3914
 • IG II² 3915
 • IG II² 3916
 • IG II² 3917
 • IG II² 3919
 • IG II² 3920
 • IG II² 3921
 • IG II² 3924
 • IG II² 3925
 • IG II² 3926
 • IG II² 3927
 • IG II² 3928
 • IG II² 3929 frr. a-c
 • IG II² 3930
 • IG II² 3931
 • IG II² 3932
 • IG II² 3932 a
 • IG II² 3933
 • IG II² 3935
 • IG II² 3936
 • IG II² 3937
 • IG II² 3938
 • IG II² 3939
 • IG II² 3940
 • IG II² 3941
 • IG II² 3942
 • IG II² 3943
 • IG II² 3944 frr. ab
 • IG II² 3945
 • IG II² 3946
 • IG II² 3947
 • IG II² 3948
 • IG II² 3950
 • IG II² 3951
 • IG II² 3952
 • IG II² 3953
 • IG II² 3954
 • IG II² 3955
 • IG II² 3956 frr. a-e
 • IG II² 3960
 • IG II² 3961
 • IG II² 3962
 • IG II² 3963
 • IG II² 3964
 • IG II² 3965
 • IG II² 3966
 • IG II² 3966 a
 • IG II² 3968
 • IG II² 3969 vv. 3-11
 • IG II² 3970
 • IG II² 3972
 • IG II² 3974
 • IG II² 3975
 • IG II² 3979
 • IG II² 3979 a
 • IG II² 3980
 • IG II² 3981
 • IG II² 3982
 • IG II² 3984 frr. a-c
 • IG II² 3985
 • IG II² 3987
 • IG II² 3988
 • IG II² 3989
 • IG II² 3990
 • IG II² 3992
 • IG II² 3993
 • IG II² 3994
 • IG II² 3995
 • IG II² 3996 frr. ab
 • IG II² 3997
 • IG II² 3998
 • IG II² 4000
 • IG II² 4001
 • IG II² 4002
 • IG II² 4005
 • IG II² 4008 ⇒ IG II² 13282
 • IG II² 4012
 • IG II² 4015
 • IG II² 4021
 • IG II² 4023
 • IG II² 4025
 • IG II² 4026
 • IG II² 4028
 • IG II² 4029
 • IG II² 4030
 • IG II² 4032
 • IG II² 4033
 • IG II² 4034 frr. ab
 • IG II² 4035
 • IG II² 4036
 • IG II² 4037
 • IG II² 4038
 • IG II² 4039
 • IG II² 4041
 • IG II² 4043
 • IG II² 4044
 • IG II² 4046
 • IG II² 4047
 • IG II² 4048
 • IG II² 4049
 • IG II² 4050
 • IG II² 4051 frr. ab
 • IG II² 4052
 • IG II² 4053 frr. ab
 • IG II² 4054 frr. ab
 • IG II² 4055
 • IG II² 4055 a
 • IG II² 4056
 • IG II² 4057
 • IG II² 4058
 • IG II² 4059 frr. a-e
 • IG II² 4063
 • IG II² 4064
 • IG II² 4065
 • IG II² 4066
 • IG II² 4067
 • IG II² 4068
 • IG II² 4069
 • IG II² 4070 frr. ab
 • IG II² 4071
 • IG II² 4072
 • IG II² 4073
 • IG II² 4075
 • IG II² 4076 frr. ab
 • IG II² 4077
 • IG II² 4080
 • IG II² 4081
 • IG II² 4082
 • IG II² 4083
 • IG II² 4085
 • IG II² 4086
 • IG II² 4087 frr. a [vv. 7-17 sin.]. bc
 • IG II² 4088
 • IG II² 4089
 • IG II² 4090
 • IG II² 4093
 • IG II² 4100
 • IG II² 4101
 • IG II² 4102 A; B
 • IG II² 4106
 • IG II² 4107
 • IG II² 4109
 • IG II² 4110
 • IG II² 4112
 • IG II² 4113
 • IG II² 4114
 • IG II² 4115
 • IG II² 4117
 • IG II² 4118
 • IG II² 4119
 • IG II² 4121
 • IG II² 4123
 • IG II² 4125
 • IG II² 4126
 • IG II² 4127
 • IG II² 4128
 • IG II² 4130
 • IG II² 4131
 • IG II² 4132
 • IG II² 4133
 • IG II² 4134
 • IG II² 4136
 • IG II² 4138
 • IG II² 4139
 • IG II² 4140
 • IG II² 4141
 • IG II² 4142
 • IG II² 4143
 • IG II² 4144
 • IG II² 4147
 • IG II² 4148
 • IG II² 4149
 • IG II² 4151
 • IG II² 4152
 • IG II² 4154
 • IG II² 4155
 • IG II² 4156
 • IG II² 4158
 • IG II² 4159 ⇒ IG II² 3850
 • IG II² 4160
 • IG II² 4161
 • IG II² 4162
 • IG II² 4163
 • IG II² 4164
 • IG II² 4165
 • IG II² 4166 ⇒ IG II² 4269
 • IG II² 4167
 • IG II² 4169 frr. ab
 • IG II² 4171
 • IG II² 4172 fr. a
 • IG II² 4173
 • IG II² 4174
 • IG II² 4177
 • IG II² 4178
 • IG II² 4179
 • IG II² 4181 vv. 1-6
 • IG II² 4182
 • IG II² 4183
 • IG II² 4184
 • IG II² 4185
 • IG II² 4186
 • IG II² 4187
 • IG II² 4188
 • IG II² 4189
 • IG II² 4190
 • IG II² 4191
 • IG II² 4193 A; B
 • IG II² 4194
 • IG II² 4195
 • IG II² 4197
 • IG II² 4198
 • IG II² 4200 frr. ab
 • IG II² 4202
 • IG II² 4203
 • IG II² 4204
 • IG II² 4205
 • IG II² 4205 a
 • IG II² 4206
 • IG II² 4207
 • IG II² 4208 frr. ab
 • IG II² 4209
 • IG II² 4210
 • IG II² 4211
 • IG II² 4212
 • IG II² 4213
 • IG II² 4214
 • IG II² 4215
 • IG II² 4216
 • IG II² 4217
 • IG II² 4218 frr. ab
 • IG II² 4219
 • IG II² 4220 frr. ab
 • IG II² 4222 ⇒ IG II² 13274
 • IG II² 4223 ⇒ IG II² 13276
 • IG II² 4224 ⇒ IG II² 13283
 • IG II² 4225 ⇒ IG II² 13284
 • IG II² 4227 ⇒ IG II² 13280
 • IG II² 4228
 • IG II² 4230
 • IG II² 4231
 • IG II² 4232
 • IG II² 4233
 • IG II² 4235
 • IG II² 4236
 • IG II² 4237 fr. a
 • IG II² 4238 frr. ab
 • IG II² 4239
 • IG II² 4240
 • IG II² 4241 frr. ab
 • IG II² 4242
 • IG II² 4243
 • IG II² 4244
 • IG II² 4245
 • IG II² 4246
 • IG II² 4247
 • IG II² 4249
 • IG II² 4250
 • IG II² 4251 / 4253
 • IG II² 4256
 • IG II² 4257
 • IG II² 4258
 • IG II² 4259
 • IG II² 4260
 • IG II² 4261
 • IG II² 4263
 • IG II² 4265
 • IG II² 4266
 • IG II² 4267
 • IG II² 4268
 • IG II² 4269
 • IG II² 4270
 • IG II² 4271
 • IG II² 4272
 • IG II² 4274
 • IG II² 4276
 • IG II² 4277
 • IG II² 4282
 • IG II² 4283
 • IG II² 4284
 • IG II² 4286
 • IG II² 4289
 • IG II² 4292
 • IG II² 4294
 • IG II² 4295
 • IG II² 4296
 • IG II² 4297
 • IG II² 4298
 • IG II² 4299
 • IG II² 4300
 • IG II² 4301
 • IG II² 4302
 • IG II² 4304
 • IG II² 4305
 • IG II² 4306
 • IG II² 4307
 • IG II² 4308 frr. ab
 • IG II² 4309
 • IG II² 4310
 • IG II² 4311
 • IG II² 4315
 • IG II² 4318
 • IG II² 4320 frr. ab
 • IG II² 4321
 • IG II² 4322
 • IG II² 4323 ⇒ IG II² 4189
 • IG II² 4324
 • IG II² 4325
 • IG II² 4326
 • IG II² 4328
 • IG II² 4329
 • IG II² 4330
 • IG II² 4331
 • IG II² 4332
 • IG II² 4333
 • IG II² 4334
 • IG II² 4335
 • IG II² 4336
 • IG II² 4338
 • IG II² 4339 fr. b
 • IG II² 4339 a
 • IG II² 4341
 • IG II² 4342
 • IG II² 4344
 • IG II² 4345
 • IG II² 4346 frr. a-d
 • IG II² 4347
 • IG II² 4351
 • IG II² 4352
 • IG II² 4353 frr. a-c
 • IG II² 4354
 • IG II² 4355
 • IG II² 4356
 • IG II² 4357
 • IG II² 4358
 • IG II² 4359
 • IG II² 4360
 • IG II² 4361
 • IG II² 4362
 • IG II² 4263
 • IG II² 4364
 • IG II² 4365
 • IG II² 4367
 • IG II² 4368
 • IG II² 4369
 • IG II² 4370
 • IG II² 4371 frr. ab
 • IG II² 4371 a ⇒ IG II² 4428
 • IG II² 4373
 • IG II² 4374
 • IG II² 4375
 • IG II² 4376
 • IG II² 4377
 • IG II² 4378
 • IG II² 4380
 • IG II² 4381
 • IG II² 4382 fr. a
 • IG II² 4383
 • IG II² 4384
 • IG II² 4386
 • IG II² 4387
 • IG II² 4388
 • IG II² 4389
 • IG II² 4390
 • IG II² 4391
 • IG II² 4392
 • IG II² 4393
 • IG II² 4394
 • IG II² 4395
 • IG II² 4396
 • IG II² 4397
 • IG II² 4398
 • IG II² 4399
 • IG II² 4400
 • IG II² 4401
 • IG II² 4402
 • IG II² 4403
 • IG II² 4404
 • IG II² 4405
 • IG II² 4406
 • IG II² 4407
 • IG II² 4410
 • IG II² 4411
 • IG II² 4412
 • IG II² 4413
 • IG II² 4414
 • IG II² 4415
 • IG II² 4417
 • IG II² 4418 / 4419
 • IG II² 4420
 • IG II² 4421
 • IG II² 4422
 • IG II² 4423
 • IG II² 4424
 • IG II² 4425
 • IG II² 4426
 • IG II² 4427
 • IG II² 4428
 • IG II² 4430
 • IG II² 4432
 • IG II² 4433
 • IG II² 4437
 • IG II² 4438
 • IG II² 4439
 • IG II² 4440
 • IG II² 4441
 • IG II² 4443
 • ad IG II² 4443
 • IG II² 4444
 • IG II² 4445
 • IG II² 4446
 • IG II² 4447
 • IG II² 4448
 • IG II² 4449
 • IG II² 4453
 • IG II² 4454
 • IG II² 4456
 • IG II² 4457
 • IG II² 4458
 • IG II² 4459
 • IG II² 4462
 • IG II² 4463
 • IG II² 4465
 • IG II² 4466
 • IG II² 4467
 • IG II² 4468 fr. a
 • IG II² 4469
 • IG II² 4470
 • IG II² 4471
 • IG II 4472 vv. 1-3; vv. 4-6 [IG II² 4495]
 • IG II² 4473
 • IG II² 4474
 • IG II² 4475
 • IG II² 4475 a
 • IG II² 4476
 • IG II² 4477
 • IG II² 4478
 • IG II² 4479
 • IG II² 4480 frr. a-c
 • IG II² 4481 frr. a-c
 • IG II² 4482
 • IG II² 4483
 • IG II² 4484
 • IG II² 4485
 • IG II² 4485 a
 • IG II² 4486
 • IG II² 4487 frr. ab
 • IG II² 4488
 • IG II² 4489
 • IG II² 4490
 • IG II² 4491
 • IG II² 4492 / 4493
 • IG II² 4494
 • IG II² 4495 ⇒ IG II² 4472 vv. 4-6
 • IG II² 4496
 • IG II² 4497
 • IG II² 4498
 • IG II² 4499 frr. ab
 • IG II² 4500
 • IG II² 4501
 • IG II² 4502
 • IG II² 4503
 • IG II² 4504
 • IG II² 4507
 • IG II² 4508
 • IG II² 4509 frr. a. b [EM 2380]
 • IG II² 4510 A (Sarapionis honores) frr. a ⇒ IG II² 3796. b ⇒ IG II² 3631. c [= IG III 3893]. d [= IG III 3983]. e; C (Sophoclis Paean): frr. a-f
 • IG II² 4511 frr. ab
 • IG II² 4512 frr. ab
 • IG II² 4513
 • IG II² 4514
 • IG II² 4515
 • IG II² 4517
 • IG II² 4518
 • IG II² 4519
 • IG II² 4520
 • IG II² 4522
 • IG II² 4523
 • IG II² 4524
 • IG II² 4524 a
 • IG II² 4526
 • IG II² 4528
 • IG II² 4529
 • IG II² 4532 fr. a
 • IG II² 4533
 • IG II² 4541
 • IG II² 4543
 • IG II² 4545
 • IG II² 4546
 • IG II² 4547
 • IG II² 4548
 • IG II² 4549
 • IG II² 4552
 • IG II² 4553
 • IG II² 4554
 • IG II² 4556 sin.
 • IG II² 4557
 • IG II² 4558
 • IG II² 4560
 • IG II² 4562 frr. ab
 • IG II² 4563
 • IG II² 4564
 • IG II² 4565
 • IG II² 4569
 • IG II² 4570
 • IG II² 4571
 • IG II² 4572
 • IG II² 4573 vv. 2-5
 • IG II² 4579
 • IG II² 4581
 • IG II² 4582
 • IG II² 4583
 • IG II² 4584 frr. ab
 • IG II² 4585
 • IG II² 4586
 • IG II² 4587
 • IG II² 4588
 • IG II² 4589
 • IG II² 4592
 • IG II² 4593
 • IG II² 4594 a
 • IG II² 4595
 • IG II² 4596 frr. ab
 • IG II² 4597
 • IG II² 4598
 • IG II² 4599
 • IG II² 4601
 • IG II² 4604
 • IG II² 4606
 • IG II² 4608
 • IG II² 4609
 • IG II² 4610
 • IG II² 4611
 • IG II² 4612
 • IG II² 4613
 • IG II² 4614
 • IG II² 4615
 • IG II² 4617
 • IG II² 4618
 • IG II² 4619
 • IG II² 4620
 • IG II² 4621
 • IG II² 4623
 • IG II² 4626
 • IG II² 4627
 • IG II² 4629
 • IG II² 4630
 • IG II² 4631
 • IG II² 4635
 • IG II² 4636
 • IG II² 4638 frr. ab
 • IG II² 4639
 • IG II² 4644
 • IG II² 4649
 • IG II² 4650
 • IG II² 4651
 • IG II² 4652
 • IG II² 4653
 • IG II² 4654
 • IG II² 4655
 • IG II² 4656
 • IG II² 4658
 • IG II² 4659
 • IG II² 4660
 • IG II² 4661
 • IG II² 4663
 • IG II² 4664
 • IG II² 4666
 • IG II² 4669
 • IG II² 4670 ⇒ IG II² 5015
 • IG II² 4671
 • IG II² 4673
 • IG II² 4674 dex.
 • IG II² 4675
 • IG II² 4676
 • IG II² 4677
 • IG II² 4678
 • IG II² 4679
 • IG II² 4680
 • IG II² 4681
 • IG II² 4682
 • IG II² 4683
 • IG II² 4684
 • IG II² 4685
 • IG II² 4686
 • IG II² 4688
 • IG II² 4689
 • IG II² 4690
 • IG II² 4691
 • IG II² 4692
 • IG II² 4693
 • IG II² 4694
 • IG II² 4695
 • IG II² 4696
 • IG II² 4697
 • IG II² 4698
 • IG II² 4701
 • IG II² 4702
 • IG II² 4704
 • IG II² 4705
 • IG II² 4706
 • IG II² 4707
 • IG II² 4708
 • IG II² 4709
 • IG II² 4713
 • IG II² 4714
 • IG II² 4716
 • IG II² 4717
 • IG II² 4720
 • IG II² 4721
 • IG II² 4722 frr. ab
 • IG II² 4723
 • IG II² 4724
 • IG II² 4725
 • IG II² 4728
 • IG II² 4729
 • IG II² 4730
 • IG II² 4731
 • IG II² 4732
 • IG II² 4733
 • IG II² 4734
 • IG II² 4735
 • IG II² 4737
 • IG II² 4738
 • IG II² 4739
 • IG II² 4740
 • IG II² 4741
 • IG II² 4743
 • IG II² 4747
 • IG II² 4748
 • IG II² 4749
 • IG II² 4752
 • IG II² 4753
 • IG II² 4754
 • IG II² 4755
 • IG II² 4756
 • IG II² 4758
 • IG II² 4761
 • IG II² 4762 frr. ab
 • IG II² 4763
 • IG II² 4765
 • IG II² 4766
 • IG II² 4767
 • IG II² 4768
 • IG II² 4769
 • IG II² 4770
 • IG II² 4771
 • IG II² 4773
 • IG II² 4775 frr. bc
 • IG II² 4777
 • IG II² 4778
 • IG II² 4780
 • IG II² 4781
 • IG II² 4782
 • IG II² 4785
 • IG II² 4786
 • IG II² 4788 fr. a
 • IG II² 4789
 • IG II² 4790
 • IG II² 4791
 • IG II² 4792
 • IG II² 4793
 • IG II² 4794
 • IG II² 4795 frr. a. b [AEphem 1961, 198 n. 1 B fr. a]
 • IG II² 4796
 • IG II² 4797
 • IG II² 4798
 • IG II² 4799
 • IG II² 4800
 • IG II² 4801
 • IG II² 4802
 • IG II² 4803
 • IG II² 4804
 • IG II² 4805
 • IG II² 4806
 • IG II² 4807
 • IG II² 4808
 • IG II² 4809
 • IG II² 4810
 • IG II² 4811
 • IG II² 4812 ⇒ IG II² 4739
 • IG II² 4813
 • IG II² 4814
 • IG II² 4815
 • IG II² 4817
 • IG II² 4817 a
 • IG II² 4818
 • IG II² 4818 a
 • IG II² 4819
 • IG II² 4820
 • IG II² 4821
 • IG II² 4822 A; B
 • IG II² 4823
 • IG II² 4824
 • IG II² 4825
 • IG II² 4826 fr. a
 • IG II² 4827
 • IG II² 4828
 • IG II² 4829 vv. 1-6
 • IG II² 4830
 • IG II² 4831 ⇒ IG II² 13251
 • IG II² 4833
 • IG II² 4835
 • IG II² 4836
 • IG II² 4837
 • ad IG II² 4838
 • IG II² 4839
 • IG II² 4840
 • IG II² 4841 ⇒ IG II² 13252
 • IG II² 4842 ⇒ IG II² 13253
 • IG II² 4878
 • IG II² 4881
 • IG II² 4882
 • IG II² 4883
 • IG II² 4884
 • IG II² 4887
 • IG II² 4888
 • IG II² 4889
 • IG II² 4892
 • IG II² 4893
 • IG II² 4894
 • IG II² 4895
 • IG II² 4896
 • IG II² 4897
 • IG II² 4898
 • IG II² 4899
 • IG II² 4900
 • IG II² 4901
 • IG II² 4902
 • IG II² 4903
 • IG II² 4904 ⇒ IG II² 3846
 • IG II² 4907
 • IG II² 4910
 • IG II² 4911
 • IG II² 4912 / 4913
 • IG II² 4914
 • IG II² 4915 ⇒ IG II² 3916
 • IG II² 4917
 • IG II² 4919
 • IG II² 4920
 • IG II² 4921
 • IG II² 4921 a
 • IG II² 4922
 • IG II² 4923
 • IG II² 4924
 • IG II² 4925
 • IG II² 4926
 • IG II² 4928
 • IG II² 4931
 • IG II² 4931 a
 • IG II² 4932
 • IG II² 4933
 • IG II² 4936
 • IG II² 4938
 • IG II² 4939
 • IG II² 4940
 • IG II² 4941
 • IG II² 4942
 • IG II² 4942 a
 • IG II² 4942 b
 • IG II² 4942 c
 • IG II² 4943
 • IG II² 4944
 • IG II² 4946
 • IG II² 4947
 • IG II² 4948

VIII. Tituli sacri. Inscriptiones ararum. Oracula

 • IG II² 4960 frr. a-c
 • IG II² 4961
 • IG II² 4962 A-D
 • IG II² 4963
 • IG II² 4965
 • IG II² 4968
 • IG II² 4969
 • IG II² 4970
 • IG II² 4971
 • IG II² 4973
 • IG II² 4975
 • IG II² 4976
 • IG II² 4978
 • IG II² 4979
 • IG II² 4982
 • IG II² 4984
 • IG II² 4985
 • IG II² 4986
 • IG II² 4987
 • IG II² 4991
 • IG II² 4992
 • IG II² 4993
 • IG II² 4994
 • IG II² 4996
 • IG II² 4997
 • IG II² 4998
 • IG II² 4999
 • IG II² 5000
 • IG II² 5002
 • IG II² 5004
 • IG II² 5005
 • IG II² 5006 frr. ab
 • IG II² 5007
 • IG II² 5008
 • IG II² 5014
 • IG II² 5015

IX. Aedificiorum publicorum et privatorum tituli

 • IG II² 5021 ⇒ IG II² 13293
 • IG II² 5022
 • IG II² 5023
 • IG II² 5024
 • IG II² 5025
 • IG II² 5026
 • IG II² 5027
 • IG II² 5028
 • IG II² 5029
 • IG II² 5030
 • IG II² 5031
 • IG II² 5032
 • IG II² 5033
 • IG II² 5034
 • IG II² 5035
 • IG II² 5036
 • IG II² 5037
 • IG II² 5038
 • IG II² 5039
 • IG II² 5040
 • IG II² 5041
 • IG II² 5042
 • IG II² 5043
 • IG II² 5044
 • IG II² 5045
 • IG II² 5046
 • IG II² 5047
 • IG II² 5048
 • IG II² 5049
 • IG II² 5050
 • IG II² 5051
 • IG II² 5052
 • IG II² 5053
 • IG II² 5054
 • IG II² 5055
 • IG II² 5056
 • IG II² 5057
 • IG II² 5058
 • IG II² 5059
 • IG II² 5060
 • IG II² 5061
 • IG II² 5062
 • IG II² 5063
 • IG II² 5063 a
 • IG II² 5064
 • IG II² 5065
 • IG II² 5066
 • IG II² 5067
 • IG II² 5068
 • IG II² 5069
 • IG II² 5070
 • IG II² 5071
 • IG II² 5072
 • IG II² 5073
 • IG II² 5074
 • IG II² 5075
 • IG II² 5076
 • IG II² 5077
 • IG II² 5078
 • IG II² 5079
 • IG II² 5082
 • IG II² 5166
 • IG II² 5168
 • IG II² 5169
 • IG II² 5170
 • IG II² 5171 frr. ab
 • IG II² 5172 vv. 4-6
 • IG II² 5173
 • IG II² 5174 ⇒ IG II² 4884
 • IG II² 5176
 • IG II² 5177
 • IG II² 5179
 • IG II² 5180
 • IG II² 5181
 • IG II² 5182
 • IG II² 5183
 • IG II² 5184 ⇒ IG II² 13621
 • IG II² 5187
 • IG II² 5188
 • IG II² 5190
 • IG II² 5191
 • IG II² 5192
 • IG II² 5194 ⇒ IG II² 13623
 • IG II² 5195
 • IG II² 5198
 • IG II² 5199 ⇒ IG II² 13289
 • IG II² 5201
 • IG II² 5204 ⇒ IG II² 13295
 • IG II² 5205 ⇒ IG II² 13292
 • IG II² 5206 ⇒ IG II² 13291 fr. a
 • IG II² 5207 ⇒ IG II² 13301
 • IG II² 5208 ⇒ IG II² 13627
 • IG II² 5215 ⇒ IG II² 13255
 • IG II² 5216

X. Tituli sepulcrales

 • IG II² 5220
 • IG II² 5221
 • IG II² 5222
 • IG II² 5224
 • IG II² 5226
 • IG II² 5227
 • IG II² 5227 a
 • IG II² 5228
 • IG II² 5229
 • IG II² 5230
 • IG II² 5232
 • IG II² 5233
 • IG II² 5234
 • IG II² 5235
 • IG II² 5236 ⇒ IG II² 5240
 • IG II² 5239
 • IG II² 5240
 • IG II² 5241
 • IG II² 5244
 • IG II² 5245
 • IG II² 5247
 • IG II² 5250
 • IG II² 5252
 • IG II² 5255
 • IG II² 5256
 • IG II² 5257
 • IG II² 5261
 • IG II² 5262
 • IG II² 5263
 • IG II² 5264
 • IG II² 5265
 • IG II² 5266
 • IG II² 5267
 • IG II² 5269
 • IG II² 5270
 • IG II² 5271
 • IG II² 5272
 • IG II² 5273
 • IG II² 5274
 • IG II² 5275
 • IG II² 5276
 • IG II² 5279 a
 • IG II² 5281
 • IG II² 5282
 • IG II² 5284 sin.
 • IG II² 5285
 • IG II² 5285 a
 • IG II² 5286
 • IG II² 5287
 • IG II² 5288
 • IG II² 5289
 • IG II² 5290
 • IG II² 5291
 • IG II² 5292
 • IG II² 5294
 • IG II² 5295
 • IG II² 5296
 • IG II² 5299
 • IG II² 5300
 • IG II² 5301
 • IG II² 5303
 • IG II² 5305
 • IG II² 5307
 • IG II² 5308
 • IG II² 5311
 • IG II² 5312
 • IG II² 5313
 • IG II² 5314
 • IG II² 5315 sin.
 • IG II² 5316
 • IG II² 5319
 • IG II² 5321
 • IG II² 5324
 • IG II² 5325
 • IG II² 5326
 • IG II² 5327
 • IG II² 5328
 • IG II² 5331 sin.
 • IG II² 5332
 • IG II² 5333
 • IG II² 5335 sin.
 • IG II² 5336
 • IG II² 5337
 • IG II² 5338
 • IG II² 5339 sin.
 • IG II² 5340
 • IG II² 5341
 • IG II² 5342
 • IG II² 5343
 • IG II² 5344
 • IG II² 5346
 • IG II² 5347
 • IG II² 5350
 • IG II² 5352
 • IG II² 5353
 • IG II² 5354
 • IG II² 5355 vv. 1-2
 • IG II² 5356
 • IG II² 5358
 • IG II² 5360
 • IG II² 5362
 • IG II² 5363
 • IG II² 5365
 • IG II² 5366
 • IG II² 5367 sin.
 • IG II² 5370
 • IG II² 5372
 • IG II² 5374
 • IG II² 5375 a
 • IG II² 5376
 • IG II² 5377
 • IG II² 5378
 • IG II² 5379
 • IG II² 5380
 • IG II² 5381
 • IG II² 5383
 • IG II² 5384
 • IG II² 5390 a
 • IG II² 5391
 • IG II² 5392
 • IG II² 5393
 • IG II² 5394
 • IG II² 5395
 • IG II² 5396
 • IG II² 5398 sin.
 • IG II² 5399
 • IG II² 5400
 • IG II² 5401
 • IG II² 5403
 • IG II² 5404
 • IG II² 5407
 • IG II² 5408
 • IG II² 5411
 • IG II² 5413
 • IG II² 5414
 • IG II² 5416
 • IG II² 5417
 • IG II² 5418
 • IG II² 5420 / 5421
 • IG II² 5422
 • IG II² 5423
 • IG II² 5424
 • IG II² 5425
 • IG II² 5426
 • IG II² 5427
 • IG II² 5429
 • IG II² 5431
 • IG II² 5434
 • IG II² 5435
 • IG II² 5436
 • IG II² 5437
 • IG II² 5438
 • IG II² 5439
 • IG II² 5441
 • IG II² 5444
 • IG II² 5450
 • IG II² 5452
 • IG II² 5455
 • IG II² 5456
 • IG II² 5457
 • IG II² 5461
 • IG II² 5462
 • IG II² 5464
 • IG II² 5465
 • IG II² 5466
 • IG II² 5468 vv. 4-9
 • IG II² 5469
 • IG II² 5470
 • IG II² 5472
 • IG II² 5473
 • IG II² 5474
 • IG II² 5475
 • IG II² 5476
 • IG II² 5477 vv. 1-5
 • IG II² 5478 dex.
 • IG II² 5479
 • IG II² 5481
 • IG II² 5482
 • IG II² 5484
 • IG II² 5486
 • IG II² 5487
 • IG II² 5488
 • IG II² 5489
 • IG II² 5491
 • IG II² 5492
 • IG II² 5493
 • IG II² 5495
 • IG II² 5496
 • IG II² 5497
 • IG II² 5498
 • IG II² 5499
 • IG II² 5500
 • IG II² 5503
 • IG II² 5504
 • IG II² 5505
 • IG II² 5506
 • IG II² 5508
 • IG II² 5509
 • IG II² 5510
 • IG II² 5511
 • IG II² 5512
 • IG II² 5513
 • IG II² 5514
 • IG II² 5516
 • IG II² 5517
 • IG II² 5518 a ⇒ IG II² 5508
 • IG II² 5519
 • IG II² 5520
 • IG II² 5524
 • IG II² 5525
 • IG II² 5526 ⇒ IG II² 5465
 • IG II² 5527
 • IG II² 5531
 • IG II² 5533
 • IG II² 5534
 • IG II² 5535
 • IG II² 5538
 • IG II² 5538 a
 • IG II² 5540
 • IG II² 5541
 • IG II² 5544 vv. 4-7
 • IG II² 5546
 • IG II² 5547
 • IG II² 5548
 • IG II² 5549
 • IG II² 5550
 • IG II² 5551
 • IG II² 5552
 • IG II² 5552 a
 • IG II² 5553
 • IG II² 5554
 • IG II² 5555
 • IG II² 5556
 • IG II² 5557
 • IG II² 5559
 • IG II² 5560
 • IG II² 5561
 • IG II² 5562
 • IG II² 5563
 • IG II² 5565
 • IG II² 5566
 • IG II² 5567
 • IG II² 5568
 • IG II² 5569 vv. 1-3
 • IG II² 5570
 • IG II² 5571
 • IG II² 5572
 • IG II² 5573
 • IG II² 5578
 • IG II² 5579
 • IG II² 5580
 • IG II² 5581
 • IG II² 5582
 • IG II² 5584
 • IG II² 5585 a
 • IG II² 5586
 • IG II² 5587
 • IG II² 5589
 • IG II² 5590
 • IG II² 5592
 • IG II² 5595 / 5596
 • IG II² 5597
 • IG II² 5598
 • IG II² 5599
 • IG II² 5600
 • IG II² 5601
 • IG II² 5603
 • IG II² 5604
 • IG II² 5605
 • IG II² 5610
 • IG II² 5611
 • IG II² 5613 dex.
 • IG II² 5614 sin.
 • IG II² 5615
 • IG II² 5617
 • IG II² 5621 dex.
 • IG II² 5622
 • IG II² 5628
 • IG II² 5630
 • IG II² 5631
 • IG II² 5633
 • IG II² 5634
 • IG II² 5635
 • IG II² 5636
 • IG II² 5637
 • IG II² 5638
 • IG II² 5640
 • IG II² 5641
 • IG II² 5645
 • IG II² 5646
 • IG II² 5647
 • IG II² 5648
 • IG II² 5649
 • IG II² 5651
 • IG II² 5653
 • IG II² 5654
 • IG II² 5656
 • IG II² 5657
 • IG II² 5658
 • IG II² 5659
 • IG II² 5660 dex.
 • IG II² 5662
 • IG II² 5663
 • IG II² 5663 a
 • IG II² 5664
 • IG II² 5668
 • IG II² 5670
 • IG II² 5671
 • IG II² 5673
 • IG II² 5674
 • IG II² 5675
 • IG II² 5676
 • IG II² 5677
 • IG II² 5678
 • IG II² 5680
 • IG II² 5681
 • IG II² 5683
 • IG II² 5684
 • IG II² 5685
 • IG II² 5688
 • IG II² 5689
 • IG II² 5692
 • IG II² 5693
 • IG II² 5694
 • IG II² 5695
 • IG II² 5696
 • IG II² 5697
 • IG II² 5700 a
 • IG II² 5700 b
 • IG II² 5701
 • IG II² 5702
 • IG II² 5704
 • IG II² 5706
 • IG II² 5707
 • IG II² 5708
 • IG II² 5709 vv. 1-3
 • IG II² 5710
 • IG II² 5711
 • IG II² 5712
 • IG II² 5713
 • IG II² 5717
 • IG II² 5718 a
 • IG II² 5719
 • IG II² 5721
 • IG II² 5722
 • IG II² 5723
 • IG II² 5724
 • IG II² 5725
 • IG II² 5728
 • IG II² 5729
 • IG II² 5731 sin.
 • IG II² 5732
 • IG II² 5733 sin.
 • IG II² 5736
 • IG II² 5739
 • IG II² 5740
 • IG II² 5743
 • IG II² 5746
 • IG II² 5747
 • IG II² 5749
 • IG II² 5752
 • IG II² 5753 sin.
 • IG II² 5754
 • IG II² 5755 sin.
 • IG II² 5756
 • IG II² 5757
 • IG II² 5760
 • IG II² 5761
 • IG II² 5762
 • IG II² 5763
 • IG II² 5764
 • IG II² 5765
 • IG II² 5766
 • IG II² 5768 vv. 7-11
 • IG II² 5769
 • IG II² 5771
 • IG II² 5774
 • IG II² 5777
 • IG II² 5779
 • IG II² 5780
 • IG II² 5783
 • IG II² 5785
 • IG II² 5787 ⇒ IG II² 2962 v. 18
 • IG II² 5787 a vv. 3-12
 • IG II² 5788
 • IG II² 5790 sin.
 • IG II² 5791
 • IG II² 5792
 • IG II² 5793
 • IG II² 5794
 • IG II² 5795
 • IG II² 5796 vv. 2-9
 • IG II² 5797 dex.
 • IG II² 5798
 • IG II² 5799
 • IG II² 5801
 • IG II² 5802
 • IG II² 5803
 • IG II² 5807
 • IG II² 5801
 • IG II² 5802
 • IG II² 5803
 • IG II² 5807
 • IG II² 5808
 • IG II² 5809
 • IG II² 5811
 • IG II² 5812
 • IG II² 5813
 • IG II² 5814
 • IG II² 5815
 • IG II² 5816
 • IG II² 5820
 • IG II² 5821
 • IG II² 5822
 • IG II² 5824
 • IG II² 5825
 • IG II² 5828
 • IG II² 5830
 • IG II² 5831
 • IG II² 5833
 • IG II² 5834
 • IG II² 5836
 • IG II² 5838
 • IG II² 5840
 • IG II² 5842
 • IG II² 5843
 • IG II² 5844 sin.
 • IG II² 5845
 • IG II² 5847
 • IG II² 5848
 • IG II² 5849 / 5850
 • IG II² 5854
 • IG II² 5855
 • IG II² 5858
 • IG II² 5859
 • IG II² 5861
 • IG II² 5863
 • IG II² 5864
 • IG II² 5865
 • IG II² 5866
 • IG II² 5867
 • IG II² 5869
 • IG II² 5870
 • IG II² 5871
 • IG II² 5872
 • IG II² 5874
 • IG II² 5880
 • IG II² 5881
 • IG II² 5882
 • IG II² 5885
 • IG II² 5886
 • IG II² 5888
 • IG II² 5889
 • IG II² 5890
 • IG II² 5891
 • IG II² 5892
 • IG II² 5893
 • IG II² 5895
 • IG II² 5897
 • IG II² 5898
 • IG II² 5899
 • IG II² 5900
 • IG II² 5901
 • IG II² 5905
 • IG II² 5906
 • IG II² 5907
 • IG II² 5909
 • IG II² 5910 a
 • IG II² 5911
 • IG II² 5911 a
 • IG II² 5912
 • IG II² 5915
 • IG II² 5916
 • IG II² 5917
 • IG II² 5919
 • IG II² 5920
 • IG II² 5921
 • IG II² 5923
 • IG II² 5925
 • IG II² 5926
 • IG II² 5928
 • IG II² 5929
 • IG II² 5930
 • IG II² 5932
 • IG II² 5933
 • IG II² 5934
 • IG II² 5935 frr. a.b [Ag.I 5555]
 • IG II² 5937
 • IG II² 5937 a
 • IG II² 5940
 • IG II² 5944
 • IG II² 5945
 • IG II² 5947
 • IG II² 5949
 • IG II² 5950
 • IG II² 5951
 • IG II² 5952
 • IG II² 5961
 • IG II² 5961 a
 • IG II² 5962
 • IG II² 5963
 • IG II² 5964
 • IG II² 5965
 • IG II² 5966
 • IG II² 5967
 • IG II² 5969
 • IG II² 5970
 • IG II² 5971
 • IG II² 5972
 • IG II² 5973
 • IG II² 5974 ⇒ IG II² 5975
 • IG II² 5975
 • IG II² 5979
 • IG II² 5983 vv. 5-8
 • IG II² 5984 vv. 1-4
 • IG II² 5985
 • IG II² 5990
 • IG II² 5991
 • IG II² 5992
 • IG II² 5993
 • IG II² 5994
 • IG II² 5995 / 5996
 • IG II² 5997
 • IG II² 5998
 • IG II² 5999
 • IG II² 6001
 • IG II² 6002
 • IG II² 6003
 • IG II² 6004
 • IG II² 6005
 • IG II² 6006
 • IG II² 6007
 • IG II² 6008
 • IG II² 6009
 • IG II² 6011
 • IG II² 6013
 • IG II² 6014
 • IG II² 6015
 • IG II² 6016
 • IG II² 6017
 • IG II² 6018
 • IG II² 6020
 • IG II² 6021
 • IG II² 6023
 • IG II² 6024
 • IG II² 6025 a
 • IG II² 6027
 • IG II² 6028
 • IG II² 6029
 • IG II² 6030
 • IG II² 6032
 • IG II² 6033
 • IG II² 6035
 • IG II² 6036
 • IG II² 6038
 • IG II² 6041
 • IG II² 6042
 • IG II² 6043
 • IG II² 6046
 • IG II² 6047
 • IG II² 6049
 • IG II² 6050
 • IG II² 6052
 • IG II² 6053
 • IG II² 6054
 • IG II² 6056
 • IG II² 6057
 • IG II² 6058
 • IG II² 6060 a
 • IG II² 6061
 • IG II² 6063
 • IG II² 6065
 • IG II² 6069
 • IG II² 6070
 • IG II² 6072
 • IG II² 6073 / 6074
 • IG II² 6075
 • IG II² 6077
 • IG II² 6078
 • IG II² 6079
 • IG II² 6082
 • IG II² 6083
 • IG II² 6084
 • IG II² 6085
 • IG II² 6089
 • IG II² 6091 sin.
 • IG II² 6092
 • IG II² 6093
 • IG II² 6095
 • IG II² 6095 a
 • IG II² 6096
 • IG II² 6097
 • IG II² 6098
 • IG II² 6099
 • IG II² 6100
 • IG II² 6101
 • IG II² 6102
 • IG II² 6103
 • IG II² 6104
 • IG II² 6106
 • IG II² 6107
 • IG II² 6108
 • IG II² 6109
 • IG II² 6110
 • IG II² 6111
 • IG II² 6112
 • IG II² 6114
 • IG II² 6116
 • IG II² 6117
 • IG II² 6119
 • IG II² 6121
 • IG II² 6122
 • IG II² 6123
 • IG II² 6124
 • IG II² 6125
 • IG II² 6127
 • IG II² 6128
 • IG II² 6132
 • IG II² 6133 a
 • IG II² 6136
 • IG II² 6137 / 6138
 • IG II² 6139
 • IG II² 6140
 • IG II² 6141
 • IG II² 6143
 • IG II² 6144
 • IG II² 6145
 • IG II² 6146
 • IG II² 6147
 • IG II² 6149
 • IG II² 6154
 • IG II² 6155
 • IG II² 6157
 • IG II² 6161
 • IG II² 6163
 • IG II² 6165
 • IG II² 6166
 • IG II² 6167
 • IG II² 6170
 • IG II² 6172
 • IG II² 6173
 • IG II² 6174
 • IG II² 6175
 • IG II² 6179
 • IG II² 6181
 • IG II² 6183
 • IG II² 6185
 • IG II² 6188
 • IG II² 6190
 • IG II² 6190 a
 • IG II² 6191
 • IG II² 6194
 • IG II² 6195
 • IG II² 6196
 • IG II² 6197
 • IG II² 6198
 • IG II² 6203
 • IG II² 6206
 • IG II² 6210
 • IG II² 6210 a
 • IG II² 6211
 • IG II² 6212
 • IG II² 6213
 • IG II² 6214
 • IG II² 6214 a
 • IG II² 6215
 • IG II² 6216
 • IG II² 6217
 • IG II² 6218
 • IG II² 6226
 • IG II² 6227
 • IG II² 6228
 • IG II² 6229
 • IG II² 6230
 • IG II² 6232
 • IG II² 6233
 • IG II² 6234
 • IG II² 6236
 • IG II² 6237
 • IG II² 6238
 • IG II² 6239
 • IG II² 6240
 • IG II² 6241
 • IG II² 6242
 • IG II² 6244
 • IG II² 6244 a
 • IG II² 6247
 • IG II² 6249
 • IG II² 6251
 • IG II² 6252
 • IG II² 6256
 • IG II² 6259
 • IG II² 6261
 • IG II² 6264
 • IG II² 6265
 • IG II² 6268
 • IG II² 6270
 • IG II² 6272
 • IG II² 6274
 • IG II² 6275
 • IG II² 6276
 • IG II² 6278 vv. 1-3
 • IG II² 6279
 • IG II² 6280
 • IG II² 6283
 • IG II² 6284
 • IG II² 6285
 • IG II² 6286
 • IG II² 6287
 • IG II² 6288
 • IG II² 6289
 • IG II² 6291
 • IG II² 6293
 • IG II² 6294
 • IG II² 6295
 • IG II² 6298
 • IG II² 6300
 • IG II² 6301
 • IG II² 6303
 • IG II² 6304
 • IG II² 6306
 • IG II² 6308
 • IG II² 6309
 • IG II² 6310
 • IG II² 6311
 • IG II² 6312
 • IG II² 6313
 • IG II² 6314
 • IG II² 6315
 • IG II² 6316
 • IG II² 6318
 • IG II² 6319
 • IG II² 6319 a ⇒ IG II² 6324 fr. b
 • IG II² 6320 frr. ab
 • IG II² 6321
 • IG II² 6323
 • IG II² 6324 frr. ab
 • IG II² 6325 vv. 1-5
 • IG II² 6326 / 6327
 • IG II² 6328
 • IG II² 6329
 • IG II² 6331
 • IG II² 6332
 • IG II² 6333
 • IG II² 6335 frr. ab
 • IG II² 6338
 • IG II² 6339
 • IG II² 6341
 • IG II² 6345
 • IG II² 6346
 • IG II² 6347
 • IG II² 6350
 • IG II² 6351
 • IG II² 6353
 • IG II² 6355
 • IG II² 6356
 • IG II² 6357
 • IG II² 6358
 • IG II² 6360
 • IG II² 6361
 • IG II² 6362
 • IG II² 6363
 • IG II² 6364
 • IG II² 6367
 • IG II² 6370
 • IG II² 6370 a
 • IG II² 6371
 • IG II² 6372
 • IG II² 6373
 • IG II² 6374
 • IG II² 6375
 • IG II² 6377
 • IG II² 6378
 • IG II² 6379
 • IG II² 6380
 • IG II² 6380 a
 • IG II² 6381
 • IG II² 6382
 • IG II² 6383
 • IG II² 6386
 • IG II² 6387 sin.
 • IG II² 6388
 • IG II² 6390 vv. 1-3
 • IG II² 6391
 • IG II² 6394
 • IG II² 6395
 • IG II² 6397
 • IG II² 6398
 • IG II² 6399
 • IG II² 6402
 • IG II² 6403
 • IG II² 6404
 • IG II² 6405
 • IG II² 6406
 • IG II² 6407
 • IG II² 6409
 • IG II² 6409 a
 • IG II² 6410
 • IG II² 6413 / 6414
 • IG II² 6415
 • IG II² 6416
 • IG II² 6419
 • IG II² 6420
 • IG II² 6421
 • IG II² 6422
 • IG II² 6423
 • IG II² 6432
 • IG II² 6434
 • IG II² 6435
 • IG II² 6436
 • IG II² 6437
 • IG II² 6438
 • IG II² 6439
 • IG II² 6442
 • IG II² 6443
 • IG II² 6444
 • IG II² 6445
 • IG II² 6446
 • IG II² 6447
 • IG II² 6448
 • IG II² 6452
 • IG II² 6453
 • IG II² 6455
 • IG II² 6456
 • IG II² 6458
 • IG II² 6459
 • IG II² 6460
 • IG II² 6461
 • IG II² 6462
 • IG II² 6463
 • IG II² 6464
 • IG II² 6465
 • IG II² 6467
 • IG II² 6468
 • IG II² 6470
 • IG II² 6471
 • IG II² 6472
 • IG II² 6473
 • IG II² 6476
 • IG II² 6477
 • IG II² 6478
 • IG II² 6479
 • IG II² 6480
 • IG II² 6482
 • IG II² 6483
 • IG II² 6484
 • IG II² 6485
 • IG II² 6487
 • IG II² 6489
 • IG II² 6490
 • IG II² 6493
 • IG II² 6494
 • IG II² 6495
 • IG II² 6496
 • IG II² 6497
 • IG II² 6497 a
 • IG II² 6498
 • IG II² 6499
 • IG II² 6500
 • IG II² 6502
 • IG II² 6503
 • IG II² 6504
 • IG II² 6505
 • IG II² 6509
 • IG II² 6510
 • IG II² 6511
 • IG II² 6513
 • IG II² 6514
 • IG II² 6517
 • IG II² 6518
 • IG II² 6519
 • IG II² 6520
 • IG II² 6521
 • IG II² 6523
 • IG II² 6524
 • IG II² 6525
 • IG II² 6526 a
 • IG II² 6527 sin.
 • IG II² 6528
 • IG II² 6529 a
 • IG II² 6530
 • IG II² 6533
 • IG II² 6534
 • IG II² 6535
 • IG II² 6536
 • IG II² 6537 / 6538
 • IG II² 6539 fr. a
 • IG II² 6541
 • IG II² 6542
 • IG II² 6543
 • IG II² 6544
 • IG II² 6545
 • IG II² 6546
 • IG II² 6547
 • IG II² 6548
 • IG II² 6550 dex.
 • IG II² 6554
 • IG II² 6555
 • IG II² 6556
 • IG II² 6557
 • IG II² 6560
 • IG II² 6562
 • IG II² 6563
 • IG II² 6566
 • IG II² 6568
 • IG II² 6569
 • IG II² 6571
 • IG II² 6572
 • IG II² 6573
 • IG II² 6574
 • IG II² 6575
 • IG II² 6576
 • IG II² 6578
 • IG II² 6579
 • IG II² 6580
 • IG II² 6581
 • IG II² 6582
 • IG II² 6585
 • IG II² 6586
 • IG II² 6587
 • IG II² 6588
 • IG II² 6589
 • IG II² 6590
 • IG II² 6591
 • IG II² 6592
 • IG II² 6593
 • IG II² 6595
 • IG II² 6597
 • IG II² 6600
 • IG II² 6602
 • IG II² 6607
 • IG II² 6608
 • IG II² 6609 vv. 11-21
 • IG II² 6611
 • IG II² 6612
 • IG II² 6613
 • IG II² 6615
 • IG II² 6616
 • IG II² 6617
 • IG II² 6621
 • IG II² 6624
 • IG II² 6626
 • IG II² 6627
 • IG II² 6629
 • IG II² 6634
 • IG II² 6636
 • IG II² 6637
 • IG II² 6638
 • IG II² 6640
 • IG II² 6643
 • IG II² 6645
 • IG II² 6646
 • IG II² 6647
 • IG II² 6648
 • IG II² 6649
 • IG II² 6652
 • IG II² 6654
 • IG II² 6655
 • IG II² 6656
 • IG II² 6658
 • IG II² 6661
 • IG II² 6662
 • IG II² 6663
 • IG II² 6664
 • IG II² 6666
 • IG II² 6668
 • IG II² 6669
 • IG II² 6670
 • IG II² 6671
 • IG II² 6672
 • IG II² 6675
 • IG II² 6675 a
 • IG II² 6676
 • IG II² 6677
 • IG II² 6678
 • IG II² 6680
 • IG II² 6681
 • IG II² 6683
 • IG II² 6684
 • IG II² 6685
 • IG II² 6686
 • IG II² 6689
 • IG II² 6690
 • IG II² 6690 a
 • IG II² 6691 a
 • IG II² 6692
 • IG II² 6693 a
 • IG II² 6694
 • IG II² 6695
 • IG II² 6696
 • IG II² 6698
 • IG II² 6699
 • IG II² 6700
 • IG II² 6701
 • IG II² 6704
 • IG II² 6705
 • IG II² 6706
 • IG II² 6707 sin.
 • IG II² 6708
 • IG II² 6710
 • IG II² 6713
 • IG II² 6715
 • IG II² 6718
 • IG II² 6719
 • IG II² 6720
 • IG II² 6723
 • IG II² 6724
 • IG II² 6726
 • IG II² 6729
 • IG II² 6730
 • IG II² 6733
 • IG II² 6734
 • IG II² 6735
 • IG II² 6736
 • IG II² 6737 sin.
 • IG II² 6737 a
 • IG II² 6739
 • IG II² 6740
 • IG II² 6741
 • IG II² 6743
 • IG II² 6745
 • IG II² 6746
 • IG II² 6747
 • IG II² 6748
 • IG II² 6750
 • IG II² 6752
 • IG II² 6753
 • IG II² 6755
 • IG II² 6757
 • IG II² 6758
 • IG II² 6759
 • IG II² 6760
 • IG II² 6761
 • IG II² 6764
 • IG II² 6765
 • IG II² 6766
 • IG II² 6770
 • IG II² 6771
 • IG II² 6772
 • IG II² 6776
 • IG II² 6777
 • IG II² 6780
 • IG II² 6781
 • IG II² 6782
 • IG II² 6784
 • IG II² 6785
 • IG II² 6786
 • IG II² 6787
 • IG II² 6788
 • IG II² 6790
 • IG II² 6791
 • IG II² 6795
 • IG II² 6797
 • IG II² 6798
 • IG II² 6799
 • IG II² 6801
 • IG II² 6803
 • IG II² 6805
 • IG II² 6806
 • IG II² 6809 a
 • IG II² 6811 dex.
 • IG II² 6813
 • IG II² 6814
 • IG II² 6815
 • IG II² 6816
 • IG II² 6817
 • IG II² 6819
 • IG II² 6824
 • IG II² 6825
 • IG II² 6826 / 6827
 • IG II² 6828
 • IG II² 6829
 • IG II² 6834
 • IG II² 6835
 • IG II² 6836
 • IG II² 6838
 • IG II² 6839
 • IG II² 6839 a
 • IG II² 6839 b
 • IG II² 6840
 • IG II² 6842
 • IG II² 6843
 • IG II² 6847
 • IG II² 6848
 • IG II² 6849
 • IG II² 6851
 • IG II² 6853 vv. 1-4
 • IG II² 6855
 • IG II² 6856
 • IG II² 6857
 • IG II² 6858
 • IG II² 6859
 • IG II² 6861
 • IG II² 6865
 • IG II² 6866
 • IG II² 6867
 • IG II² 6868 dex.
 • IG II² 6869
 • IG II² 6870
 • IG II² 6873
 • IG II² 6874
 • IG II² 6875
 • IG II² 6876
 • IG II² 6877
 • IG II² 6878
 • IG II² 6879
 • IG II² 6880
 • IG II² 6881
 • IG II² 6882
 • IG II² 6883
 • IG II² 6884
 • IG II² 6885
 • IG II² 6889
 • IG II² 6890
 • IG II² 6893
 • IG II² 6894
 • IG II² 6895
 • IG II² 6896
 • IG II² 6897
 • IG II² 6899 vv. 1-3
 • IG II² 6901 sin.
 • IG II² 6902
 • IG II² 6905
 • IG II² 6906 fr. a
 • IG II² 6907
 • IG II² 6908
 • IG II² 6910
 • IG II² 6911
 • IG II² 6912 A
 • IG II² 6913
 • IG II² 6917
 • IG II² 6918
 • IG II² 6919
 • IG II² 6920
 • IG II² 6921
 • IG II² 6922
 • IG II² 6923
 • IG II² 6925
 • IG II² 6926
 • IG II² 6927
 • IG II² 6928
 • IG II² 6929
 • IG II² 6931
 • IG II² 6932
 • IG II² 6933 sin.
 • IG II² 6934
 • IG II² 6935
 • IG II² 6936
 • IG II² 6937
 • IG II² 6938
 • IG II² 6939
 • IG II² 6940
 • IG II² 6941
 • IG II² 6942
 • IG II² 6943
 • IG II² 6945
 • IG II² 6945 a
 • IG II² 6946
 • IG II² 6947
 • IG II² 6948
 • IG II² 6952
 • IG II² 6953
 • IG II² 6954
 • IG II² 6955
 • IG II² 6956
 • IG II² 6957
 • IG II² 6958
 • IG II² 6959
 • IG II² 6961
 • IG II² 6962
 • IG II² 6963
 • IG II² 6964 sin.
 • IG II² 6966
 • IG II² 6967
 • IG II² 6970
 • IG II² 6972
 • IG II² 6974
 • IG II² 6976
 • IG II² 6977
 • IG II² 6978
 • IG II² 6979 / 6980
 • IG II² 6981
 • IG II² 6982
 • IG II² 6983
 • IG II² 6984
 • IG II² 6986
 • IG II² 6987 / 6988
 • IG II² 6988 a
 • IG II² 6993
 • IG II² 6994
 • IG II² 6995
 • IG II² 6996
 • IG II² 6998
 • IG II² 7000
 • IG II² 7003
 • IG II² 7006 a
 • IG II² 7010
 • IG II² 7012
 • IG II² 7014
 • IG II² 7015
 • IG II² 7017
 • IG II² 7020
 • IG II² 7021
 • IG II² 7022
 • IG II² 7023
 • IG II² 7024
 • IG II² 7025
 • IG II² 7030
 • IG II² 7031
 • IG II² 7032
 • IG II² 7033
 • IG II² 7038
 • IG II² 7042
 • IG II² 7043
 • IG II² 7048
 • IG II² 7049
 • IG II² 7050
 • IG II² 7051
 • IG II² 7052
 • IG II² 7053
 • IG II² 7057
 • IG II² 7058
 • IG II² 7060
 • IG II² 7061
 • IG II² 7062
 • IG II² 7068
 • IG II² 7069
 • IG II² 7071
 • IG II² 7074
 • IG II² 7075
 • IG II² 7076
 • IG II² 7077
 • IG II² 7078
 • IG II² 7079
 • IG II² 7080
 • IG II² 7080 a
 • IG II² 7082
 • IG II² 7085
 • IG II² 7086
 • IG II² 7087
 • IG II² 7088
 • IG II² 7089
 • IG II² 7090
 • IG II² 7091
 • IG II² 7093
 • IG II² 7095
 • IG II² 7097
 • IG II² 7098
 • IG II² 7100
 • IG II² 7104
 • IG II² 7108
 • IG II² 7109
 • IG II² 7113
 • IG II² 7115 sin.
 • IG II² 7117
 • IG II² 7120
 • IG II² 7122
 • IG II² 7123
 • IG II² 7125
 • IG II² 7128
 • IG II² 7130
 • IG II² 7131
 • IG II² 7132
 • IG II² 7133
 • IG II² 7134
 • IG II² 7135
 • IG II² 7137
 • IG II² 7139
 • IG II² 7141
 • IG II² 7144
 • IG II² 7145
 • IG II² 7147
 • IG II² 7148
 • IG II² 7149
 • IG II² 7150
 • IG II² 7151
 • IG II² 7152
 • IG II² 7153
 • IG II² 7154
 • IG II² 7156
 • IG II² 7157
 • IG II² 7159
 • IG II² 7162
 • IG II² 7163
 • IG II² 7165
 • IG II² 7169
 • IG II² 7170
 • IG II² 7171 / 7172
 • IG II² 7173
 • IG II² 7175
 • IG II² 7176
 • IG II² 7180 vv. 2-3
 • IG II² 7185
 • IG II² 7187
 • IG II² 7189
 • IG II² 7191
 • IG II² 7192
 • IG II² 7193
 • IG II² 7195
 • IG II² 7196
 • IG II² 7197
 • IG II² 7198
 • IG II² 7199
 • IG II² 7201
 • IG II² 7206
 • IG II² 7208 vv. 1-4
 • IG II² 7211
 • IG II² 7212
 • IG II² 7213
 • IG II² 7214
 • IG II² 7216
 • IG II² 7220
 • IG II² 7225
 • IG II² 7226
 • IG II² 7227
 • IG II² 7230
 • IG II² 7231
 • IG II² 7232
 • IG II² 7233
 • IG II² 7235
 • IG II² 7237
 • IG II² 7237 a
 • IG II² 7238
 • IG II² 7241
 • IG II² 7243
 • IG II² 7245
 • IG II² 7246
 • IG II² 7248 vv. 1-5
 • IG II² 7249
 • IG II² 7250
 • IG II² 7251
 • IG II² 7253
 • IG II² 7254
 • IG II² 7255 / 7256
 • IG II² 7257
 • IG II² 7258
 • IG II² 7259
 • IG II² 7260
 • IG II² 7261
 • IG II² 7262
 • IG II² 7263
 • IG II² 7265
 • IG II² 7266
 • IG II² 7267
 • IG II² 7268
 • IG II² 7271
 • IG II² 7272
 • IG II² 7273
 • IG II² 7274
 • IG II² 7275
 • IG II² 7276
 • IG II² 7278
 • IG II² 7281
 • IG II² 7286 A; B
 • IG II² 7287
 • IG II² 7289
 • IG II² 7290
 • IG II² 7291
 • IG II² 7291 a
 • IG II² 7294
 • IG II² 7294 a
 • IG II² 7295 dex.
 • IG II² 7296
 • IG II² 7297
 • IG II² 7300
 • IG II² 7302
 • IG II² 7305
 • IG II² 7307
 • IG II² 7307 a
 • IG II² 7308
 • IG II² 7309
 • IG II² 7310
 • IG II² 7311
 • IG II² 7312
 • IG II² 7313
 • IG II² 7314
 • IG II² 7315
 • IG II² 7316
 • IG II² 7317
 • IG II² 7318
 • IG II² 7319
 • IG II² 7320
 • IG II² 7321 sin.
 • IG II² 7322
 • IG II² 7327
 • IG II² 7328 a
 • IG II² 7329
 • IG II² 7330
 • IG II² 7333
 • IG II² 7334
 • IG II² 7338
 • IG II² 7339
 • IG II² 7340
 • IG II² 7341
 • IG II² 7343
 • IG II² 7344
 • IG II² 7345
 • IG II² 7346
 • IG II² 7347
 • IG II² 7348
 • IG II² 7349
 • IG II² 7350
 • IG II² 7351
 • IG II² 7352
 • IG II² 7354 vv. 1-4
 • IG II² 7355
 • IG II² 7356
 • IG II² 7359
 • IG II² 7360
 • IG II² 7361
 • IG II² 7362
 • IG II² 7363 vv. 1-4
 • IG II² 7364
 • IG II² 7365
 • IG II² 7366
 • IG II² 7369 sin.
 • IG II² 7370
 • IG II² 7371
 • IG II² 7372
 • IG II² 7374
 • IG II² 7376
 • IG II² 7376 a
 • IG II² 7379
 • IG II² 7380
 • IG II² 7381
 • IG II² 7384
 • IG II² 7385
 • IG II² 7386
 • IG II² 7389
 • IG II² 7390 dex.
 • IG II² 7392
 • IG II² 7393
 • IG II² 7394
 • IG II² 7395
 • IG II² 7396
 • IG II² 7397
 • IG II² 7399
 • IG II² 7400
 • IG II² 7402
 • IG II² 7403
 • IG II² 7404
 • IG II² 7405
 • IG II² 7406
 • IG II² 7407 sin.
 • IG II² 7408
 • IG II² 7409
 • IG II² 7411
 • IG II² 7412
 • IG II² 7413
 • IG II² 7414
 • IG II² 7415
 • IG II² 7418
 • IG II² 7421
 • IG II² 7423
 • IG II² 7425
 • IG II² 7426
 • IG II² 7427
 • IG II² 7429 / 7430
 • IG II² 7431
 • IG II² 7431 a
 • IG II² 7433
 • IG II² 7433 a
 • IG II² 7434
 • IG II² 7435
 • IG II² 7436
 • IG II² 7438
 • IG II² 7439
 • IG II² 7441
 • IG II² 7442
 • IG II² 7443
 • IG II² 7446
 • IG II² 7447
 • IG II² 7448
 • IG II² 7450
 • IG II² 7451
 • IG II² 7452
 • IG II² 7453
 • IG II² 7454
 • IG II² 7455
 • IG II² 7456
 • IG II² 7457
 • IG II² 7458
 • IG II² 7460
 • IG II² 7461
 • IG II² 7462
 • IG II² 7463
 • IG II² 7464
 • IG II² 7465
 • IG II² 7467
 • IG II² 7469
 • IG II² 7470
 • IG II² 7471 a
 • IG II² 7474
 • IG II² 7475
 • IG II² 7477
 • IG II² 7478
 • IG II² 7480
 • IG II² 7481
 • IG II² 7482
 • IG II² 7483
 • IG II² 7484
 • IG II² 7485
 • IG II² 7486
 • IG II² 7489
 • IG II² 7491
 • IG II² 7492
 • IG II² 7493 dex.
 • IG II² 7494
 • IG II² 7495
 • IG II² 7496
 • IG II² 7497
 • IG II² 7498
 • IG II² 7499
 • IG II² 7501
 • IG II² 7503
 • IG II² 7504
 • IG II² 7507
 • IG II² 7508
 • IG II² 7510
 • IG II² 7513
 • IG II² 7515
 • IG II² 7516
 • IG II² 7518
 • IG II² 7518 a
 • IG II² 7520
 • IG II² 7521
 • IG II² 7522
 • IG II² 7523
 • IG II² 7525
 • IG II² 7526
 • IG II² 7527
 • IG II² 7528
 • IG II² 7529
 • IG II² 7530
 • IG II² 7532 dex.
 • IG II² 7534 / 7535
 • IG II² 7537 vv. 1-3
 • IG II² 7539
 • IG II² 7542
 • IG II² 7543
 • IG II² 7543 a
 • IG II² 7544
 • IG II² 7547
 • IG II² 7548
 • IG II² 7553
 • IG II² 7554
 • IG II² 7555
 • IG II² 7556 dex.
 • IG II² 7557
 • IG II² 7560
 • IG II² 7561
 • IG II² 7562
 • IG II² 7564
 • IG II² 7566
 • IG II² 7567
 • IG II² 7568
 • IG II² 7569
 • IG II² 7570
 • IG II² 7572
 • IG II² 7573
 • IG II² 7574 / 7575
 • IG II² 7576
 • IG II² 7577
 • IG II² 7578
 • IG II² 7580
 • IG II² 7583
 • IG II² 7585
 • IG II² 7587
 • IG II² 7589
 • IG II² 7590
 • IG II² 7591
 • IG II² 7592
 • IG II² 7593
 • IG II² 7594
 • IG II² 7595 sin.
 • IG II² 7596 dex.
 • IG II² 7598
 • IG II² 7599
 • IG II² 7600
 • IG II² 7601
 • IG II² 7602
 • IG II² 7603
 • IG II² 7604
 • IG II² 7605
 • IG II² 7606
 • IG II² 7607
 • IG II² 7608
 • IG II² 7609
 • IG II² 7610
 • IG II² 7611
 • IG II² 7612
 • IG II² 7615
 • IG II² 7617
 • IG II² 7619
 • IG II² 7620
 • IG II² 7622
 • IG II² 7623
 • IG II² 7625
 • IG II² 7626
 • IG II² 7627
 • IG II² 7631
 • IG II² 7632
 • IG II² 7633
 • IG II² 7634
 • IG II² 7635
 • IG II² 7636
 • IG II² 7638
 • IG II² 7639
 • IG II² 7642
 • IG II² 7644
 • IG II² 7646
 • IG II² 7649
 • IG II² 7650 / 7651
 • IG II² 7653
 • IG II² 7657
 • IG II² 7657 a
 • IG II² 7658
 • IG II² 7660
 • IG II² 7661
 • IG II² 7662
 • IG II² 7663 sin.
 • IG II² 7664
 • IG II² 7665 vv. 4-12
 • IG II² 7669
 • IG II² 7671
 • IG II² 7672
 • IG II² 7674
 • IG II² 7675
 • IG II² 7676
 • IG II² 7679
 • IG II² 7680
 • IG II² 7682
 • IG II² 7683
 • IG II² 7686
 • IG II² 7687
 • IG II² 7688
 • IG II² 7689
 • IG II² 7692
 • IG II² 7693
 • IG II² 7694
 • IG II² 7695
 • IG II² 7696
 • IG II² 7698
 • IG II² 7699 a
 • IG II² 7700
 • IG II² 7701
 • IG II² 7702
 • IG II² 7704
 • IG II² 7706
 • IG II² 7707
 • IG II² 7708
 • IG II² 7711
 • IG II² 7713
 • IG II² 7716
 • IG II² 7717
 • IG II² 7718
 • IG II² 7719
 • IG II² 7720
 • IG II² 7721 vv. 1-4
 • IG II² 7722
 • IG II² 7723
 • IG II² 7726
 • IG II² 7727
 • IG II² 7729
 • IG II² 7730
 • IG II² 7732
 • IG II² 7733
 • IG II² 7735
 • IG II² 7738
 • IG II² 7739
 • IG II² 7740
 • IG II² 7741
 • IG II² 7742
 • IG II² 7743
 • IG II² 7744
 • IG II² 7747
 • IG II² 7749
 • IG II² 7752
 • IG II² 7753
 • IG II² 7754
 • IG II² 7756
 • IG II² 7757
 • IG II² 7758
 • IG II² 7759
 • IG II² 7759 a
 • IG II² 7760
 • IG II² 7761
 • IG II² 7763 vv. 1-4
 • IG II² 7764
 • IG II² 7765
 • IG II² 7766
 • IG II² 7767
 • IG II² 7775
 • IG II² 7776 sin.
 • IG II² 7777
 • IG II² 7779
 • IG II² 7780
 • IG II² 7781 / 7782
 • IG II² 7783
 • IG II² 7784
 • IG II² 7786
 • IG II² 7787
 • IG II² 7790
 • IG II² 7792
 • IG II² 7793
 • IG II² 7795
 • IG II² 7796
 • IG II² 7797
 • IG II² 7798
 • IG II² 7799
 • IG II² 7800
 • IG II² 7800 a
 • IG II² 7801 dex.
 • IG II² 7803
 • IG II² 7805
 • IG II² 7806
 • IG II² 7807
 • IG II² 7808 sin.
 • IG II² 7809
 • IG II² 7810
 • IG II² 7811
 • IG II² 7812
 • IG II² 7813
 • IG II² 7815
 • IG II² 7816
 • IG II² 7817 vv. 1-3
 • IG II² 7818
 • IG II² 7819
 • IG II² 7820
 • IG II² 7823
 • IG II² 7824
 • IG II² 7825
 • IG II² 7828
 • IG II² 7831
 • IG II² 7833 a
 • IG II² 7833 b
 • IG II² 7834 a
 • IG II² 7835
 • IG II² 7836
 • IG II² 7836 a
 • IG II² 7837
 • IG II² 7839 a
 • IG II² 7839 b
 • IG II² 7839 c
 • IG II² 7840
 • IG II² 7840 a
 • IG II² 7841
 • IG II² 7843 ⇒ IG II² 5940
 • IG II² 7844
 • IG II² 7849
 • IG II² 7851
 • IG II² 7851 a
 • IG II² 7852
 • IG II² 7853
 • IG II² 7856
 • IG II² 7857
 • IG II² 7857 a
 • IG II² 7859
 • IG II² 7862
 • IG II² 7863
 • IG II² 7864
 • IG II² 7865
 • IG II² 7866
 • IG II² 7867
 • IG II² 7868
 • IG II² 7869
 • IG II² 7870
 • IG II² 7871
 • IG II² 7872
 • IG II² 7873
 • IG II² 7874
 • IG II² 7876
 • IG II² 7877
 • IG II² 7878
 • IG II² 7883
 • IG II² 7885
 • IG II² 7886
 • IG II² 7887
 • IG II² 7888
 • IG II² 7890
 • IG II² 7891
 • IG II² 7892
 • IG II² 7893
 • IG II² 7896
 • IG II² 7897
 • IG II² 7898
 • IG II² 7901
 • IG II² 7902
 • IG II² 7903
 • IG II² 7903 a
 • IG II² 7904 a
 • IG II² 7905
 • IG II² 7906
 • IG II² 7908
 • IG II² 7909
 • IG II² 7910
 • IG II² 7913
 • IG II² 7914
 • IG II² 7915
 • IG II² 7916
 • IG II² 7918
 • IG II² 7919
 • IG II² 7920
 • IG II² 7921
 • IG II² 7922
 • IG II² 7924
 • IG II² 7925
 • IG II² 7927
 • IG II² 7929
 • IG II² 7931 sin.
 • IG II² 7932
 • IG II² 7933
 • IG II² 7934
 • IG II² 7935
 • IG II² 7938
 • IG II² 7939
 • IG II² 7940
 • IG II² 7941
 • IG II² 7942
 • IG II² 7944 sin.
 • IG II² 7946
 • IG II² 7947
 • IG II² 7948
 • IG II² 7950
 • IG II² 7951
 • IG II² 7952
 • IG II² 7953
 • IG II² 7954
 • IG II² 7955
 • IG II² 7956
 • IG II² 7957
 • IG II² 7958
 • IG II² 7959
 • IG II² 7960
 • IG II² 7961 vv. 1-5 sin.
 • IG II² 7963
 • IG II² 7965
 • IG II² 7967
 • IG II² 7968
 • IG II² 7969 / 7970
 • IG II² 7972
 • IG II² 7973
 • IG II² 7974
 • IG II² 7975
 • IG II² 7976
 • IG II² 7979
 • IG II² 7981
 • IG II² 7982
 • IG II² 7983
 • IG II² 7984
 • IG II² 7985
 • IG II² 7986
 • IG II² 7987
 • IG II² 7988
 • IG II² 7989
 • IG II² 7990 / 7991
 • IG II² 7992
 • IG II² 7993
 • IG II² 8000
 • IG II² 8001
 • IG II² 8002
 • IG II² 8004
 • IG II² 8005
 • IG II² 8007
 • IG II² 8008
 • IG II² 8009
 • IG II² 8011
 • IG II² 8013
 • IG II² 8014
 • IG II² 8016
 • IG II² 8017
 • IG II² 8018
 • IG II² 8019
 • IG II² 8021
 • IG II² 8022
 • IG II² 8023
 • IG II² 8025
 • IG II² 8026
 • IG II² 8027
 • IG II² 8028 a
 • IG II² 8031
 • IG II² 8033
 • IG II² 8034
 • IG II² 8036
 • IG II² 8038
 • IG II² 8039
 • IG II² 8041
 • IG II² 8042
 • IG II² 8044
 • IG II² 8046
 • IG II² 8046 a
 • IG II² 8047
 • IG II² 8049
 • IG II² 8050
 • IG II² 8051
 • IG II² 8052
 • IG II² 8053 / 8054
 • IG II² 8055 vv. 1-3
 • IG II² 8056
 • IG II² 8058
 • IG II² 8059
 • IG II² 8060 vv. 1-3 dex.
 • IG II² 8061
 • IG II² 8062
 • IG II² 8063
 • IG II² 8066
 • IG II² 8067
 • IG II² 8069
 • IG II² 8070
 • IG II² 8071 a
 • IG II² 8072
 • IG II² 8073
 • IG II² 8075
 • IG II² 8077
 • IG II² 8079
 • IG II² 8080
 • IG II² 8082
 • IG II² 8083
 • IG II² 8084
 • IG II² 8085
 • IG II² 8086
 • IG II² 8087
 • IG II² 8089 ⇒ IG I³ 1343
 • IG II² 8090
 • IG II² 8091 vv. 2-6
 • IG II² 8092
 • IG II² 8093
 • IG II² 8094
 • IG II² 8095
 • IG II² 8096
 • IG II² 8100
 • IG II² 8102
 • IG II² 8104
 • IG II² 8105
 • IG II² 8106
 • IG II² 8107
 • IG II² 8108
 • IG II² 8109
 • IG II² 8111
 • IG II² 8112 a
 • IG II² 8114
 • IG II² 8117
 • IG II² 8118
 • IG II² 8120
 • IG II² 8121
 • IG II² 8122
 • IG II² 8123
 • IG II² 8124
 • IG II² 8125
 • IG II² 8126
 • IG II² 8127
 • IG II² 8128
 • IG II² 8129
 • IG II² 8130
 • IG II² 8131
 • IG II² 8132
 • IG II² 8133
 • IG II² 8134
 • IG II² 8135
 • IG II² 8137
 • IG II² 8139
 • IG II² 8140
 • IG II² 8140 a
 • IG II² 8142
 • IG II² 8143
 • IG II² 8144
 • IG II² 8146
 • IG II² 8148
 • IG II² 8150
 • IG II² 8151
 • IG II² 8152
 • IG II² 8155
 • IG II² 8156
 • IG II² 8157
 • IG II² 8159
 • IG II² 8160
 • IG II² 8161
 • IG II² 8162
 • IG II² 8163
 • IG II² 8166
 • IG II² 8168
 • IG II² 8169
 • IG II² 8170
 • IG II² 8173
 • IG II² 8174
 • IG II² 8175
 • IG II² 8176
 • IG II² 8177
 • IG II² 8178
 • IG II² 8179
 • IG II² 8180
 • IG II² 8180 a
 • IG II² 8182
 • IG II² 8183
 • IG II² 8184
 • IG II² 8185
 • IG II² 8186
 • IG II² 8187
 • IG II² 8188
 • IG II² 8189
 • IG II² 8190
 • IG II² 8191
 • IG II² 8195
 • IG II² 8196
 • IG II² 8199 a
 • IG II² 8200
 • IG II² 8200 a
 • IG II² 8201
 • IG II² 8202
 • IG II² 8204
 • IG II² 8207 vv. 1-3 dex.
 • IG II² 8210
 • IG II² 8211
 • IG II² 8213
 • IG II² 8214
 • IG II² 8215 sin.
 • IG II² 8216
 • IG II² 8217
 • IG II² 8218
 • IG II² 8219
 • IG II² 8220
 • IG II² 8221
 • IG II² 8222
 • IG II² 8223
 • IG II² 8225
 • IG II² 8227
 • IG II² 8228
 • IG II² 8230
 • IG II² 8232
 • IG II² 8237
 • IG II² 8240 / 8241
 • IG II² 8242
 • IG II² 8244
 • IG II² 8245
 • IG II² 8246
 • IG II² 8247
 • IG II² 8248
 • IG II² 8249
 • IG II² 8250
 • IG II² 8252
 • IG II² 8253
 • IG II² 8254
 • IG II² 8255
 • IG II² 8257
 • IG II² 8258 med.
 • IG II² 8259 dex.
 • IG II² 8261
 • IG II² 8262
 • IG II² 8263
 • IG II² 8264
 • IG II² 8265
 • IG II² 8266
 • IG II² 8268
 • IG II² 8270
 • IG II² 8272
 • IG II² 8273
 • IG II² 8274
 • IG II² 8275
 • IG II² 8275 a
 • IG II² 8276
 • IG II² 8277
 • IG II² 8279
 • IG II² 8280
 • IG II² 8281
 • IG II² 8283
 • IG II² 8284
 • IG II² 8285
 • IG II² 8286
 • IG II² 8287
 • IG II² 8290
 • IG II² 8292
 • IG II² 8294
 • IG II² 8298
 • IG II² 8300
 • IG II² 8301
 • IG II² 8301 a
 • IG II² 8302
 • IG II² 8303
 • IG II² 8304
 • IG II² 8306
 • IG II² 8307
 • IG II² 8308
 • IG II² 8312
 • IG II² 8315
 • IG II² 8317
 • IG II² 8319
 • IG II² 8321
 • IG II² 8322
 • IG II² 8323
 • IG II² 8324 vv. 1-3 sin.
 • IG II² 8325
 • IG II² 8326
 • IG II² 8327
 • IG II² 8328
 • IG II² 8329
 • IG II² 8330
 • IG II² 8331
 • IG II² 8334
 • IG II² 8335
 • IG II² 8336
 • IG II² 8338
 • IG II² 8339
 • IG II² 8341
 • IG II² 8342
 • IG II² 8343
 • IG II² 8344
 • IG II² 8349
 • IG II² 8350 / 8351
 • IG II² 8353
 • IG II² 8353 a
 • IG II² 8355
 • IG II² 8357
 • IG II² 8358 vv. 1-5
 • IG II² 8360
 • IG II² 8361
 • IG II² 8361 a
 • IG II² 8362
 • IG II² 8364
 • IG II² 8366
 • IG II² 8368
 • IG II² 8369
 • IG II² 8370
 • IG II² 8371
 • IG II² 8372
 • IG II² 8373
 • IG II² 8374
 • IG II² 8376
 • IG II² 8377
 • IG II² 8378
 • IG II² 8378 a
 • IG II² 8379
 • IG II² 8380
 • IG II² 8383
 • IG II² 8384
 • IG II² 8385
 • IG II² 8386
 • IG II² 8387
 • IG II² 8387 a
 • IG II² 8388
 • IG II² 8389
 • IG II² 8390
 • IG II² 8390 a
 • IG II² 8391
 • IG II² 8392
 • IG II² 8393
 • IG II² 8394
 • IG II² 8395
 • IG II² 8396
 • IG II² 8397
 • IG II² 8398
 • IG II² 8400
 • IG II² 8402
 • IG II² 8404
 • IG II² 8405
 • IG II² 8407 vv. 1-5
 • IG II² 8410
 • IG II² 8411
 • IG II² 8413
 • IG II² 8415
 • IG II² 8416
 • IG II² 8417
 • IG II² 8418
 • IG II² 8419
 • IG II² 8421
 • IG II² 8422
 • IG II² 8423
 • IG II² 8424
 • IG II² 8425
 • IG II² 8427
 • IG II² 8429
 • IG II² 8430
 • IG II² 8432
 • IG II² 8433
 • IG II² 8434
 • IG II² 8435
 • IG II² 8436
 • IG II² 8438
 • IG II² 8439
 • IG II² 8440
 • IG II² 8442
 • IG II² 8443
 • IG II² 8444
 • IG II² 8445 ⇒ IG II² 8446
 • IG II² 8446
 • IG II² 8447
 • IG II² 8448
 • IG II² 8449
 • IG II² 8449 a
 • IG II² 8450
 • IG II² 8450 a
 • IG II² 8452
 • IG II² 8452 a
 • IG II² 8453
 • IG II² 8454
 • IG II² 8455
 • IG II² 8456
 • IG II² 8457 / 8458
 • IG II² 8459
 • IG II² 8460
 • IG II² 8464
 • IG II² 8465
 • IG II² 8466
 • IG II² 8468
 • IG II² 8469
 • IG II² 8470
 • IG II² 8471
 • IG II² 8472
 • IG II² 8473
 • IG II² 8474
 • IG II² 8475
 • IG II² 8476
 • IG II² 8477
 • IG II² 8478
 • IG II² 8479
 • IG II² 8481 a
 • IG II² 8482
 • IG II² 8484
 • IG II² 8485
 • IG II² 8486
 • IG II² 8487
 • IG II² 8489
 • IG II² 8490
 • IG II² 8491
 • IG II² 8494
 • IG II² 8495
 • IG II² 8496
 • IG II² 8497
 • IG II² 8498
 • IG II² 8501 a
 • IG II² 8502
 • IG II² 8502 a
 • IG II² 8503
 • IG II² 8503 a
 • IG II² 8504
 • IG II² 8504 a
 • IG II² 8505
 • IG II² 8506
 • IG II² 8507
 • IG II² 8508
 • IG II² 8509
 • IG II² 8511
 • IG II² 8512
 • IG II² 8513
 • IG II² 8515
 • IG II² 8516
 • IG II² 8517
 • IG II² 8518
 • IG II² 8519
 • IG II² 8520
 • IG II² 8521
 • IG II² 8523
 • IG II² 8525
 • IG II² 8526
 • IG II² 8528
 • IG II² 8529
 • IG II² 8531
 • IG II² 8532
 • IG II² 8532 a
 • IG II² 8533
 • IG II² 8535
 • IG II² 8536
 • IG II² 8537
 • IG II² 8543
 • IG II² 8544
 • IG II² 8545
 • IG II² 8545 a
 • IG II² 8546
 • IG II² 8547
 • IG II² 8548
 • IG II² 8548 a
 • IG II² 8549 vv. 1-4
 • IG II² 8550
 • IG II² 8551
 • IG II² 8552
 • IG II² 8553
 • IG II² 8554
 • IG II² 8555
 • IG II² 8556
 • IG II² 8558
 • IG II² 8559
 • IG II² 8560
 • IG II² 8561
 • IG II² 8562
 • IG II² 8563
 • IG II² 8565
 • IG II² 8566
 • IG II² 8567
 • IG II² 8568
 • IG II² 8569
 • IG II² 8571
 • IG II² 8572 a
 • IG II² 8573
 • IG II² 8574
 • IG II² 8575
 • IG II² 8576
 • IG II² 8577
 • IG II² 8578
 • IG II² 8579 ⇒ IG II² 8578
 • IG II² 8580
 • IG II² 8581 vv. 1-4 dex.
 • IG II² 8582
 • IG II² 8583
 • IG II² 8584
 • IG II² 8586
 • IG II² 8587
 • IG II² 8588
 • IG II² 8589
 • IG II² 8590
 • IG II² 8591
 • IG II² 8592
 • IG II² 8593
 • IG II² 8594
 • IG II² 8595
 • IG II² 8597
 • IG II² 8598
 • IG II² 8600
 • IG II² 8601
 • IG II² 8604
 • IG II² 8605
 • IG II² 8607
 • IG II² 8608
 • IG II² 8609
 • IG II² 8610
 • IG II² 8611
 • IG II² 8612
 • IG II² 8613
 • IG II² 8614
 • IG II² 8616
 • IG II² 8617
 • IG II² 8618
 • IG II² 8619
 • IG II² 8620
 • IG II² 8621
 • IG II² 8622
 • IG II² 8623
 • IG II² 8624
 • IG II² 8625
 • IG II² 8627
 • IG II² 8628
 • IG II² 8629
 • IG II² 8630
 • IG II² 8631
 • IG II² 8633
 • IG II² 8634
 • IG II² 8635
 • IG II² 8636
 • IG II² 8640
 • IG II² 8642
 • IG II² 8644
 • IG II² 8645
 • IG II² 8647
 • IG II² 8650
 • IG II² 8653
 • IG II² 8655
 • IG II² 8656
 • IG II² 8657
 • IG II² 8658
 • IG II² 8660
 • IG II² 8661
 • IG II² 8662
 • IG II² 8665
 • IG II² 8666
 • IG II² 8668
 • IG II² 8671
 • IG II² 8673
 • IG II² 8674
 • IG II² 8675
 • IG II² 8676
 • IG II² 8680
 • IG II² 8681
 • IG II² 8683
 • IG II² 8686 vv. 1-5
 • IG II² 8687
 • IG II² 8688 vv. 1-5
 • IG II² 8689
 • IG II² 8690
 • IG II² 8691
 • IG II² 8693
 • IG II² 8694
 • IG II² 8696
 • IG II² 8697
 • IG II² 8698
 • IG II² 8699
 • IG II² 8700
 • IG II² 8703
 • IG II² 8704 a
 • IG II² 8708
 • IG II² 8709
 • IG II² 8713
 • IG II² 8714
 • IG II² 8715
 • IG II² 8716
 • IG II² 8718
 • IG II² 8720
 • IG II² 8721
 • IG II² 8724
 • IG II² 8725
 • IG II² 8726
 • IG II² 8730
 • IG II² 8732
 • IG II² 8734
 • IG II² 8735 vv. 1-4 dex.
 • IG II² 8736
 • IG II² 8738
 • IG II² 8739
 • IG II² 8740
 • IG II² 8741 / 8742
 • IG II² 8743
 • IG II² 8744
 • IG II² 8745
 • IG II² 8746
 • IG II² 8747
 • IG II² 8748
 • IG II² 8750
 • IG II² 8751
 • IG II² 8752
 • IG II² 8753
 • IG II² 8754
 • IG II² 8755
 • IG II² 8756
 • IG II² 8757 dex.
 • IG II² 8758
 • IG II² 8760
 • IG II² 8762
 • IG II² 8763
 • IG II² 8764
 • IG II² 8765
 • IG II² 8767
 • IG II² 8771
 • IG II² 8772
 • IG II² 8774
 • IG II² 8774 a
 • IG II² 8775
 • IG II² 8776
 • IG II² 8777
 • IG II² 8779
 • IG II² 8780
 • IG II² 8781
 • IG II² 8782
 • IG II² 8783
 • IG II² 8785
 • IG II² 8786
 • IG II² 8787
 • IG II² 8789
 • IG II² 8790
 • IG II² 8791
 • IG II² 8792
 • IG II² 8793
 • IG II² 8794
 • IG II² 8795
 • IG II² 8796
 • IG II² 8798
 • IG II² 8800
 • IG II² 8801
 • IG II² 8802
 • IG II² 8804
 • IG II² 8805
 • IG II² 8806
 • IG II² 8807
 • IG II² 8808
 • IG II² 8809
 • IG II² 8810
 • IG II² 8812
 • IG II² 8813
 • IG II² 8813 a
 • IG II² 8814
 • IG II² 8815
 • IG II² 8815 a
 • IG II² 8816
 • IG II² 8818 vv. 1-4
 • IG II² 8819
 • IG II² 8821 ⇒ IG II² 8721
 • IG II² 8826
 • IG II² 8827
 • IG II² 8831
 • IG II² 8832 / 8833
 • IG II² 8835
 • IG II² 8836
 • IG II² 8837
 • IG II² 8838
 • IG II² 8839
 • IG II² 8840
 • IG II² 8843
 • IG II² 8844
 • IG II² 8846
 • IG II² 8848
 • IG II² 8850
 • IG II² 8851
 • IG II² 8852
 • IG II² 8853 / 8854
 • IG II² 8855 ⇒ IG II² 8532 a
 • IG II² 8856
 • IG II² 8858
 • IG II² 8859
 • IG II² 8860
 • IG II² 8861
 • IG II² 8862
 • IG II² 8863
 • IG II² 8866
 • IG II² 8867
 • IG II² 8869
 • IG II² 8870
 • IG II² 8871
 • IG II² 8872
 • IG II² 8873
 • IG II² 8874
 • IG II² 8877
 • IG II² 8880
 • IG II² 8881
 • IG II² 8883
 • IG II² 8885
 • IG II² 8886
 • IG II² 8888
 • IG II² 8889 a
 • IG II² 8890
 • IG II² 8891
 • IG II² 8892
 • IG II² 8893
 • IG II² 8894
 • IG II² 8895
 • IG II² 8896
 • IG II² 8897
 • IG II² 8901
 • IG II² 8902
 • IG II² 8903
 • IG II² 8904
 • IG II² 8905
 • IG II² 8907
 • IG II² 8908 a
 • IG II² 8909
 • IG II² 8910
 • IG II² 8912
 • IG II² 8913
 • IG II² 8914
 • IG II² 8915
 • IG II² 8916
 • IG II² 8917
 • IG II² 8918
 • IG II² 8919
 • IG II² 8923
 • IG II² 8924
 • IG II² 8931
 • IG II² 8933
 • IG II² 8934
 • IG II² 8936
 • IG II² 8938
 • IG II² 8940
 • IG II² 8941 dex.
 • IG II² 8942
 • IG II² 8943
 • IG II² 8945
 • IG II² 8947
 • IG II² 8948
 • IG II² 8949
 • IG II² 8951
 • IG II² 8953
 • IG II² 8954
 • IG II² 8955
 • IG II² 8955 a frr. ab
 • IG II² 8957
 • IG II² 8958
 • IG II² 8959
 • IG II² 8962
 • IG II² 8963
 • IG II² 8966
 • IG II² 8968
 • IG II² 8969
 • IG II² 8970
 • IG II² 8971
 • IG II² 8972
 • IG II² 8973
 • IG II² 8974
 • IG II² 8975
 • IG II² 8976
 • IG II² 8976 a
 • IG II² 8977
 • IG II² 8979 med.
 • IG II² 8980
 • IG II² 8982
 • IG II² 8983
 • IG II² 8984 vv. 1-4
 • IG II² 8985
 • IG II² 8986
 • IG II² 8987
 • IG II² 8988
 • IG II² 8989
 • IG II² 8991 ⇒ IG II² 8971
 • IG II² 8993
 • IG II² 8994
 • IG II² 8995
 • IG II² 9001
 • IG II² 9002
 • IG II² 9003
 • IG II² 9004
 • IG II² 9004 a
 • IG II² 9005 med.
 • IG II² 9006
 • IG II² 9008
 • IG II² 9009
 • IG II² 9010
 • IG II² 9011
 • IG II² 9012
 • IG II² 9013
 • IG II² 9014
 • IG II² 9015
 • IG II² 9017
 • IG II² 9018
 • IG II² 9019
 • IG II² 9020
 • IG II² 9022
 • IG II² 9024 sin.
 • IG II² 9025
 • IG II² 9027
 • IG II² 9028
 • IG II² 9029
 • IG II² 9030
 • IG II² 9031
 • IG II² 9032
 • IG II² 9033
 • IG II² 9034
 • IG II² 9035
 • IG II² 9036
 • IG II² 9039
 • IG II² 9040
 • IG II² 9041
 • IG II² 9043
 • IG II² 9044
 • IG II² 9045
 • IG II² 9046
 • IG II² 9048
 • IG II² 9049
 • IG II² 9051
 • IG II² 9052
 • IG II² 9054
 • IG II² 9055
 • IG II² 9056
 • IG II² 9057
 • IG II² 9059
 • IG II² 9063
 • IG II² 9064
 • IG II² 9065 vv. 1-4
 • IG II² 9067
 • IG II² 9068
 • IG II² 9069 a
 • IG II² 9070
 • IG II² 9071
 • IG II² 9074
 • IG II² 9076
 • IG II² 9078
 • IG II² 9079
 • IG II² 9080 vv. 2-3
 • IG II² 9082
 • IG II² 9083 dex.
 • IG II² 9084
 • IG II² 9085
 • IG II² 9086
 • IG II² 9087
 • IG II² 9087 a
 • IG II² 9088
 • IG II² 9089
 • IG II² 9090
 • IG II² 9092
 • IG II² 9094
 • IG II² 9095
 • IG II² 9096
 • IG II² 9098
 • IG II² 9099
 • IG II² 9100
 • IG II² 9101
 • IG II² 9102
 • IG II² 9103
 • IG II² 9104
 • IG II² 9105
 • IG II² 9106
 • IG II² 9108
 • IG II² 9110
 • IG II² 9112
 • IG II² 9113
 • IG II² 9115
 • IG II² 9119
 • IG II² 9120
 • IG II² 9123
 • IG II² 9124
 • IG II² 9125
 • IG II² 9126 A; B
 • IG II² 9127
 • IG II² 9128
 • IG II² 9130
 • IG II² 9131
 • IG II² 9132
 • IG II² 9135
 • IG II² 9136
 • IG II² 9137
 • IG II² 9139
 • IG II² 9140
 • IG II² 9141 a ⇒ IG II² 13085 a
 • IG II² 9142
 • IG II² 9143
 • IG II² 9144
 • IG II² 9145
 • IG II² 9146
 • IG II² 9147
 • IG II² 9148
 • IG II² 9149
 • IG II² 9151
 • IG II² 9152
 • IG II² 9154
 • IG II² 9155
 • IG II² 9156
 • IG II² 9157
 • IG II² 9158
 • IG II² 9161
 • IG II² 9164
 • IG II² 9166
 • IG II² 9167
 • IG II² 9169
 • IG II² 9170 sin.
 • IG II² 9171
 • IG II² 9172
 • IG II² 9173
 • IG II² 9175
 • IG II² 9176 dex.
 • IG II² 9177
 • IG II² 9178
 • IG II² 9179
 • IG II² 9181
 • IG II² 9182 sin.
 • IG II² 9183 / 9184
 • IG II² 9185
 • IG II² 9187
 • IG II² 9187 a
 • IG II² 9189
 • IG II² 9191
 • IG II² 9192
 • IG II² 9193
 • IG II² 9194 dex.
 • IG II² 9196
 • IG II² 9197
 • IG II² 9198 vv. 1-4
 • IG II² 9199
 • IG II² 9200
 • IG II² 9201
 • IG II² 9202
 • IG II² 9205 dex.
 • IG II² 9207
 • IG II² 9208
 • IG II² 9209
 • IG II² 9211
 • IG II² 9213
 • IG II² 9217
 • IG II² 9218
 • IG II² 9220
 • IG II² 9221
 • IG II² 9222
 • IG II² 9223
 • IG II² 9225
 • IG II² 9226
 • IG II² 9227
 • IG II² 9228
 • IG II² 9230
 • IG II² 9231
 • IG II² 9232
 • IG II² 9233
 • IG II² 9236 ⇒ IG II² 13045
 • IG II² 9237
 • IG II² 9238 vv. 1-5 sin.
 • IG II² 9239 sin.
 • IG II² 9240
 • IG II² 9242
 • IG II² 9243
 • IG II² 9244
 • IG II² 9246
 • IG II² 9247
 • IG II² 9248
 • IG II² 9251
 • IG II² 9253
 • IG II² 9254
 • IG II² 9255
 • IG II² 9256
 • IG II² 9258
 • IG II² 9259
 • IG II² 9260
 • IG II² 9265
 • IG II² 9266
 • IG II² 9268
 • IG II² 9269
 • IG II² 9270
 • IG II² 9271
 • IG II² 9272
 • IG II² 9273
 • IG II² 9275 a
 • IG II² 9277
 • IG II² 9278
 • IG II² 9279
 • IG II² 9282
 • IG II² 9283
 • IG II² 9284
 • IG II² 9285
 • IG II² 9287
 • IG II² 9289
 • IG II² 9290
 • IG II² 9291
 • IG II² 9292
 • IG II² 9293
 • IG II² 9294
 • IG II² 9295
 • IG II² 9296 a
 • IG II² 9297
 • IG II² 9298
 • IG II² 9299
 • IG II² 9300
 • IG II² 9301
 • IG II² 9302
 • IG II² 9304
 • IG II² 9305
 • IG II² 9306
 • IG II² 9308
 • IG II² 9309
 • IG II² 9310
 • IG II² 9311
 • IG II² 9312
 • IG II² 9313
 • IG II² 9314
 • IG II² 9315
 • IG II² 9317
 • IG II² 9318
 • IG II² 9319
 • IG II² 9323
 • IG II² 9324
 • IG II² 9326
 • IG II² 9327
 • IG II² 9328
 • IG II² 9329
 • IG II² 9330
 • IG II² 9331
 • IG II² 9331 a
 • IG II² 9332
 • IG II² 9333
 • IG II² 9335
 • IG II² 9337
 • IG II² 9338
 • IG II² 9339
 • IG II² 9341
 • IG II² 9342
 • IG II² 9344
 • IG II² 9345
 • IG II² 9347 frr. a-c
 • IG II² 9348
 • IG II² 9349
 • IG II² 9354
 • IG II² 9355
 • IG II² 9357
 • IG II² 9359
 • IG II² 9362 vv. 1-3
 • IG II² 9363
 • IG II² 9364
 • IG II² 9365
 • IG II² 9366 ⇒ IG II² 7233
 • IG II² 9367
 • IG II² 9369
 • IG II² 9372
 • IG II² 9373
 • IG II² 9374 sin.
 • IG II² 9375
 • IG II² 9376 ⇒ IG II² 9748
 • IG II² 9377
 • IG II² 9378
 • IG II² 9379
 • IG II² 9380
 • IG II² 9381
 • IG II² 9382
 • IG II² 9383
 • IG II² 9385
 • IG II² 9386
 • IG II² 9387
 • IG II² 9388
 • IG II² 9390
 • IG II² 9391
 • IG II² 9392
 • IG II² 9393
 • IG II² 9394
 • IG II² 9395
 • IG II² 9396
 • IG II² 9397
 • IG II² 9398
 • IG II² 9399
 • IG II² 9401
 • IG II² 9401 a
 • IG II² 9404
 • IG II² 9405
 • IG II² 9406
 • IG II² 9407
 • IG II² 9408
 • IG II² 9409
 • IG II² 9411
 • IG II² 9412
 • IG II² 9413
 • IG II² 9414
 • IG II² 9416
 • IG II² 9417
 • IG II² 9419
 • IG II² 9420 / 9421
 • IG II² 9422
 • IG II² 9423
 • IG II² 9424 a
 • IG II² 9427
 • IG II² 9427a
 • IG II² 9429
 • IG II² 9432
 • IG II² 9435
 • IG II² 9436
 • IG II² 9437
 • IG II² 9439
 • IG II² 9440
 • IG II² 9442 / 9443
 • IG II² 9444
 • IG II² 9445
 • IG II² 9446
 • IG II² 9447
 • IG II² 9448
 • IG II² 9451
 • IG II² 9452
 • IG II² 9454
 • IG II² 9455
 • IG II² 9456
 • IG II² 9457
 • IG II² 9461
 • IG II² 9463
 • IG II² 9464
 • IG II² 9465
 • IG II² 9465 a
 • IG II² 9466
 • IG II² 9467
 • IG II² 9468 a
 • IG II² 9472
 • IG II² 9473
 • IG II² 9475
 • IG II² 9477
 • IG II² 9479
 • IG II² 9480
 • IG II² 9481
 • IG II² 9482
 • IG II² 9484 vv. 1-5
 • IG II² 9485
 • IG II² 9486
 • IG II² 9488
 • IG II² 9489
 • IG II² 9490
 • IG II² 9492 med.
 • IG II² 9494
 • IG II² 9496
 • IG II² 9497
 • IG II² 9499
 • IG II² 9502
 • IG II² 9506
 • IG II² 9508
 • IG II² 9509
 • IG II² 9510
 • IG II² 9511
 • IG II² 9512
 • IG II² 9513
 • IG II² 9514
 • IG II² 9516
 • IG II² 9518 sin.
 • IG II² 9519
 • IG II² 9520
 • IG II² 9521
 • IG II² 9523
 • IG II² 9525
 • IG II² 9526
 • IG II² 9527
 • IG II² 9528 dex.
 • IG II² 9528 a
 • IG II² 9529
 • IG II² 9532
 • IG II² 9536
 • IG II² 9537
 • IG II² 9538
 • IG II² 9539
 • IG II² 9541
 • IG II² 9542
 • IG II² 9543
 • IG II² 9544
 • IG II² 9545
 • IG II² 9546
 • IG II² 9547
 • IG II² 9548
 • IG II² 9549
 • IG II² 9550
 • IG II² 9551
 • IG II² 9552
 • IG II² 9556
 • IG II² 9557
 • IG II² 9558
 • IG II² 9559
 • IG II² 9560
 • IG II² 9561
 • IG II² 9562
 • IG II² 9563
 • IG II² 9564
 • IG II² 9567
 • IG II² 9569
 • IG II² 9570
 • IG II² 9571
 • IG II² 9574
 • IG II² 9575
 • IG II² 9576
 • IG II² 9577
 • IG II² 9578
 • IG II² 9580
 • IG II² 9580 a
 • IG II² 9581
 • IG II² 9583
 • IG II² 9584
 • IG II² 9585
 • IG II² 9586
 • IG II² 9587
 • IG II² 9588
 • IG II² 9589
 • IG II² 9591
 • IG II² 9593
 • IG II² 9594
 • IG II² 9595
 • IG II² 9596
 • IG II² 9597
 • IG II² 9598
 • IG II² 9598 a
 • IG II² 9599
 • IG II² 9602
 • IG II² 9603
 • IG II² 9607
 • IG II² 9608
 • IG II² 9609 frr. ab
 • IG II² 9612
 • IG II² 9613 dex.
 • IG II² 9614
 • IG II² 9616
 • IG II² 9619
 • IG II² 9621
 • IG II² 9622
 • IG II² 9626 sin.
 • IG II² 9627
 • IG II² 9628
 • IG II² 9629
 • IG II² 9630
 • IG II² 9631
 • IG II² 9633
 • IG II² 9635
 • IG II² 9637
 • IG II² 9638
 • IG II² 9639
 • IG II² 9641
 • IG II² 9644
 • IG II² 9645
 • IG II² 9646
 • IG II² 9647
 • IG II² 9649
 • IG II² 9650
 • IG II² 9652
 • IG II² 9654
 • IG II² 9655
 • IG II² 9656
 • IG II² 9657
 • IG II² 9657 a
 • IG II² 9658
 • IG II² 9659
 • IG II² 9661
 • IG II² 9662
 • IG II² 9663
 • IG II² 9664
 • IG II² 9665 vv. 1-3
 • IG II² 9666
 • IG II² 9667
 • IG II² 9669
 • IG II² 9670
 • IG II² 9671
 • IG II² 9672
 • IG II² 9672 a
 • IG II² 9673 a
 • IG II² 9674
 • IG II² 9675
 • IG II² 9676
 • IG II² 9678 a
 • IG II² 9679
 • IG II² 9680
 • IG II² 9682
 • IG II² 9683
 • IG II² 9685
 • IG II² 9686
 • IG II² 9687
 • IG II² 9690
 • IG II² 9691
 • IG II² 9696
 • IG II² 9697
 • IG II² 9698
 • IG II² 9699
 • IG II² 9700
 • IG II² 9701
 • IG II² 9702
 • IG II² 9704
 • IG II² 9705
 • IG II² 9706 / 9707
 • IG II² 9708
 • IG II² 9710
 • IG II² 9711 vv. 1-2
 • IG II² 9712
 • IG II² 9713
 • IG II² 9714
 • IG II² 9715 / 9716
 • IG II² 9717
 • IG II² 9718
 • IG II² 9719
 • IG II² 9720
 • IG II² 9721
 • IG II² 9722
 • IG II² 9723
 • IG II² 9724 sin.
 • IG II² 9725
 • IG II² 9726
 • IG II² 9727
 • IG II² 9729
 • IG II² 9730
 • IG II² 9735
 • IG II² 9736
 • IG II² 9737
 • IG II² 9737 a
 • IG II² 9738
 • IG II² 9739 / 9740
 • IG II² 9741
 • IG II² 9742
 • IG II² 9743
 • IG II² 9744
 • IG II² 9745
 • IG II² 9746
 • IG II² 9747
 • IG II² 9748
 • IG II² 9749
 • IG II² 9750
 • IG II² 9753
 • IG II² 9754
 • IG II² 9755
 • IG II² 9756
 • IG II² 9759
 • IG II² 9760
 • IG II² 9761
 • IG II² 9762 / 9763
 • IG II² 9764
 • IG II² 9765
 • IG II² 9766 dex.
 • IG II² 9767
 • IG II² 9768
 • IG II² 9769 ⇒ IG II² 6233
 • IG II² 9770
 • IG II² 9771 a
 • IG II² 9773
 • IG II² 9774
 • IG II² 9778
 • IG II² 9779
 • IG II² 9779 a
 • IG II² 9780
 • IG II² 9781
 • IG II² 9782
 • IG II² 9785
 • IG II² 9786
 • IG II² 9787
 • IG II² 9788
 • IG II² 9789
 • IG II² 9790
 • IG II² 9791
 • IG II² 9792
 • IG II² 9793
 • IG II² 9794
 • IG II² 9796
 • IG II² 9797
 • IG II² 9798
 • IG II² 9799
 • IG II² 9802
 • IG II² 9803
 • IG II² 9805 vv. 1-5
 • IG II² 9808
 • IG II² 9810
 • IG II² 9811
 • IG II² 9813
 • IG II² 9814
 • IG II² 9815
 • IG II² 9816
 • IG II² 9818
 • IG II² 9819 sin.
 • IG II² 9821
 • IG II² 9823
 • IG II² 9824
 • IG II² 9827
 • IG II² 9828
 • IG II² 9829
 • IG II² 9830
 • IG II² 9835
 • IG II² 9836
 • IG II² 9837
 • IG II² 9838
 • IG II² 9839
 • IG II² 9840
 • IG II² 9841
 • IG II² 9842
 • IG II² 9843
 • IG II² 9844
 • IG II² 9845
 • IG II² 9846
 • IG II² 9847
 • IG II² 9848
 • IG II² 9850
 • IG II² 9851
 • IG II² 9852
 • IG II² 9853
 • IG II² 9854
 • IG II² 9855
 • IG II² 9856
 • IG II² 9860
 • IG II² 9861
 • IG II² 9862 a
 • IG II² 9863
 • IG II² 9865
 • IG II² 9866
 • IG II² 9867
 • IG II² 9868
 • IG II² 9870
 • IG II² 9871
 • IG II² 9872
 • IG II² 9876
 • IG II² 9877
 • IG II² 9878
 • IG II² 9880
 • IG II² 9880 a
 • IG II² 9881
 • IG II² 9883
 • IG II² 9884
 • IG II² 9885
 • IG II² 9886
 • IG II² 9887
 • IG II² 9888
 • IG II² 9889
 • IG II² 9891
 • IG II² 9893
 • IG II² 9894
 • IG II² 9895
 • IG II² 9898
 • IG II² 9899
 • IG II² 9900
 • IG II² 9901
 • IG II² 9902
 • IG II² 9903
 • IG II² 9904
 • IG II² 9904 a
 • IG II² 9906
 • IG II² 9908
 • IG II² 9910
 • IG II² 9911
 • IG II² 9914
 • IG II² 9915
 • IG II² 9916
 • IG II² 9917
 • IG II² 9918
 • IG II² 9919
 • IG II² 9920
 • IG II² 9921
 • IG II² 9924
 • IG II² 9925
 • IG II² 9927
 • IG II² 9928
 • IG II² 9929
 • IG II² 9930
 • IG II² 9932
 • IG II² 9933
 • IG II² 9934
 • IG II² 9935
 • IG II² 9936
 • IG II² 9937
 • IG II² 9938
 • IG II² 9941
 • IG II² 9942
 • IG II² 9944
 • IG II² 9948
 • IG II² 9949
 • IG II² 9951
 • IG II² 9952
 • IG II² 9953
 • IG II² 9957
 • IG II² 9958
 • IG II² 9961
 • IG II² 9962
 • IG II² 9963
 • IG II² 9963 a
 • IG II² 9965
 • IG II² 9966
 • IG II² 9967
 • IG II² 9969
 • IG II² 9970
 • IG II² 9971
 • IG II² 9975
 • IG II² 9978
 • IG II² 9979
 • IG II² 9980
 • IG II² 9984
 • IG II² 9985
 • IG II² 9986
 • IG II² 9987
 • IG II² 9988
 • IG II² 9989
 • IG II² 9990
 • IG II² 9990 a
 • IG II² 9991
 • IG II² 9992
 • IG II² 9993
 • IG II² 9994
 • IG II² 9996
 • IG II² 10000
 • IG II² 10001 sin.
 • IG II² 10003
 • IG II² 10004
 • IG II² 10005
 • IG II² 10006
 • IG II² 10007
 • IG II² 10009
 • IG II² 10010
 • IG II² 10013
 • IG II² 10014
 • IG II² 10015
 • IG II² 10018
 • IG II² 10019
 • IG II² 10020
 • IG II² 10020 a
 • IG II² 10021
 • IG II² 10023
 • IG II² 10024
 • IG II² 10025
 • IG II² 10028 v. 1
 • IG II² 10029 ⇒ IG II² 12366
 • IG II² 10030
 • IG II² 10031
 • IG II² 10032
 • IG II² 10036
 • IG II² 10038
 • IG II² 10039
 • IG II² 10040
 • IG II² 10041
 • IG II² 10042
 • IG II² 10043
 • IG II² 10044
 • IG II² 10045
 • IG II² 10046 a
 • IG II² 10048
 • IG II² 10049
 • IG II² 10052
 • IG II² 10052 a
 • IG II² 10057
 • IG II² 10058
 • IG II² 10059
 • IG II² 10060 vv. 1-4 sin.
 • IG II² 10061
 • IG II² 10061 a
 • IG II² 10062
 • IG II² 10063
 • IG II² 10064
 • IG II² 10064 a
 • IG II² 10065
 • IG II² 10065 a
 • IG II² 10066
 • IG II² 10067
 • IG II² 10067 a
 • IG II² 10069
 • IG II² 10070
 • IG II² 10073
 • IG II² 10078
 • IG II² 10079
 • IG II² 10081
 • IG II² 10082
 • IG II² 10083
 • IG II² 10084
 • IG II² 10085
 • IG II² 10086
 • IG II² 10087
 • IG II² 10088
 • IG II² 10089
 • IG II² 10090
 • IG II² 10091
 • IG II² 10092
 • IG II² 10093
 • IG II² 10093 a
 • IG II² 10094
 • IG II² 10095
 • IG II² 10096
 • IG II² 10097
 • IG II² 10098
 • IG II² 10101
 • IG II² 10103
 • IG II² 10104
 • IG II² 10105
 • IG II² 10107
 • IG II² 10108
 • IG II² 10109
 • IG II² 10111
 • IG II² 10112
 • IG II² 10114 / 10115
 • IG II² 10116
 • IG II² 10117
 • IG II² 10118
 • IG II² 10119
 • IG II² 10120
 • IG II² 10121
 • IG II² 10122
 • IG II² 10123
 • IG II² 10124
 • IG II² 10126
 • IG II² 10131
 • IG II² 10132
 • IG II² 10133
 • IG II² 10135
 • IG II² 10138 vv. 1-4
 • IG II² 10139
 • IG II² 10141
 • IG II² 10143
 • IG II² 10144
 • IG II² 10144 a
 • IG II² 10145
 • IG II² 10147
 • IG II² 10148
 • IG II² 10150
 • IG II² 10151
 • IG II² 10153
 • IG II² 10157
 • IG II² 10158
 • IG II² 10160
 • IG II² 10161
 • IG II² 10162
 • IG II² 10163
 • IG II² 10167
 • IG II² 10168
 • IG II² 10169
 • IG II² 10170
 • IG II² 10171
 • IG II² 10172
 • IG II² 10176
 • IG II² 10177
 • IG II² 10178
 • IG II² 10179
 • IG II² 10181
 • IG II² 10186
 • IG II² 10188
 • IG II² 10189
 • IG II² 10190
 • IG II² 10191
 • IG II² 10192
 • IG II² 10195
 • IG II² 10196
 • IG II² 10197
 • IG II² 10198
 • IG II² 10199
 • IG II² 10200
 • IG II² 10202
 • IG II² 10203
 • IG II² 10207
 • IG II² 10208
 • IG II² 10209
 • IG II² 10210
 • IG II² 10211 / 10212
 • IG II² 10213
 • IG II² 10216
 • IG II² 10217 / 10218
 • IG II² 10219 vv. 1-4 dex.
 • IG II² 10222
 • IG II² 10223
 • IG II² 10226
 • IG II² 10227
 • IG II² 10228
 • IG II² 10230
 • IG II² 10231
 • IG II² 10233
 • IG II² 10234
 • IG II² 10235 vv. 1-5
 • IG II² 10238
 • IG II² 10238 a
 • IG II² 10240 vv. 1-3
 • IG II² 10240 a
 • IG II² 10241
 • IG II² 10242 dex.
 • IG II² 10243
 • IG II² 10245
 • IG II² 10246
 • IG II² 10247
 • IG II² 10249
 • IG II² 10250 sin.
 • IG II² 10251
 • IG II² 10252
 • IG II² 10254 sin.
 • IG II² 10255
 • IG II² 10257
 • IG II² 10258
 • IG II² 10259
 • IG II² 10261
 • IG II² 10261 a
 • IG II² 10262
 • IG II² 10263
 • IG II² 10265
 • IG II² 10267 / 10268
 • IG II² 10269
 • IG II² 10270
 • IG II² 10273
 • IG II² 10274
 • IG II² 10275-10276 vv. 1-5
 • IG II² 10277
 • IG II² 10278
 • IG II² 10282
 • IG II² 10283
 • IG II² 10284 vv. 1-5
 • IG II² 10285
 • IG II² 10285 a
 • IG II² 10287
 • IG II² 10289
 • IG II² 10290
 • IG II² 10291
 • IG II² 10292
 • IG II² 10293 sin.
 • IG II² 10297
 • IG II² 10298
 • IG II² 10299
 • IG II² 10300
 • IG II² 10302
 • IG II² 10302 a
 • IG II² 10303
 • IG II² 10304 dex.
 • IG II² 10305
 • IG II² 10306
 • IG II² 10307 vv. 1-3 sin.
 • IG II² 10308
 • IG II² 10309
 • IG II² 10310
 • IG II² 10311
 • IG II² 10312
 • IG II² 10314
 • IG II² 10315
 • IG II² 10316
 • IG II² 10317
 • IG II² 10319
 • IG II² 10320
 • IG II² 10322
 • IG II² 10323
 • IG II² 10324
 • IG II² 10326
 • IG II² 10327
 • IG II² 10329
 • IG II² 10330
 • IG II² 10331
 • IG II² 10332
 • IG II² 10333
 • IG II² 10334 / 10335
 • IG II² 10336
 • IG II² 10337
 • IG II² 10339
 • IG II² 10340
 • IG II² 10342
 • IG II² 10344
 • IG II² 10345
 • IG II² 10347
 • IG II² 10349
 • IG II² 10351
 • IG II² 10352
 • IG II² 10354
 • IG II² 10358
 • IG II² 10360
 • IG II² 10362
 • IG II² 10363
 • IG II² 10364
 • IG II² 10365
 • IG II² 10366
 • IG II² 10367 sin.
 • IG II² 10368
 • IG II² 10368 a
 • IG II² 10369
 • IG II² 10370
 • IG II² 10371
 • IG II² 10372
 • IG II² 10373
 • IG II² 10374
 • IG II² 10375
 • IG II² 10376
 • IG II² 10378
 • IG II² 10379
 • IG II² 10380
 • IG II² 10382
 • IG II² 10385
 • IG II² 10386
 • IG II² 10387 / 10388
 • IG II² 10389
 • IG II² 10390
 • IG II² 10391
 • IG II² 10392
 • IG II² 10393
 • IG II² 10394
 • IG II² 10395
 • IG II² 10396
 • IG II² 10398
 • IG II² 10399
 • IG II² 10400
 • IG II² 10401
 • IG II² 10402
 • IG II² 10402 a
 • IG II² 10403
 • IG II² 10404
 • IG II² 10406
 • IG II² 10408 vv. 1-4 sin.
 • IG II² 10409
 • IG II² 10412 a
 • IG II² 10413
 • IG II² 10414
 • IG II² 10415
 • IG II² 10416
 • IG II² 10417
 • IG II² 10419
 • IG II² 10420
 • IG II² 10421
 • IG II² 10423
 • IG II² 10426
 • IG II² 10429 med.
 • IG II² 10430
 • IG II² 10433
 • IG II² 10434
 • IG II² 10435
 • IG II² 10437
 • IG II² 10438
 • IG II² 10439
 • IG II² 10441
 • IG II² 10442 ⇒ IG II² 10724
 • IG II² 10444
 • IG II² 10446
 • IG II² 10448
 • IG II² 10449
 • IG II² 10450
 • IG II² 10451
 • IG II² 10453
 • IG II² 10454
 • IG II² 10455
 • IG II² 10457 a
 • IG II² 10458
 • IG II² 10459
 • IG II² 10460
 • IG II² 10461
 • IG II² 10462
 • IG II² 10463
 • IG II² 10464
 • IG II² 10466
 • IG II² 10468
 • IG II² 10470
 • IG II² 10471
 • IG II² 10472
 • IG II² 10474
 • IG II² 10475
 • IG II² 10478
 • IG II² 10479
 • IG II² 10480
 • IG II² 10483
 • IG II² 10488
 • IG II² 10489
 • IG II² 10490
 • IG II² 10491
 • IG II² 10492
 • IG II² 10493
 • IG II² 10494
 • IG II² 10495
 • IG II² 10496
 • IG II² 10497
 • IG II² 10499
 • IG II² 10501
 • IG II² 10503
 • IG II² 10503 a
 • IG II² 10504
 • IG II² 10505
 • IG II² 10506
 • IG II² 10507
 • IG II² 10508
 • IG II² 10509
 • IG II² 10510
 • IG II² 10511
 • IG II² 10512
 • IG II² 10515
 • IG II² 10516
 • IG II² 10517
 • IG II² 10518
 • IG II² 10519 sin.
 • IG II² 10520
 • IG II² 10521
 • IG II² 10522
 • IG II² 10524
 • IG II² 10525
 • IG II² 10525 a
 • IG II² 10525 c
 • IG II² 10527
 • IG II² 10528 a
 • IG II² 10529
 • IG II² 10530
 • IG II² 10530 a
 • IG II² 10531
 • IG II² 10531 a
 • IG II² 10533
 • IG II² 10536
 • IG II² 10537
 • IG II² 10542
 • IG II² 10544
 • IG II² 10550
 • IG II² 10551
 • IG II² 10552
 • IG II² 10553
 • IG II² 10554
 • IG II² 10556
 • IG II² 10557
 • IG II² 10558
 • IG II² 10559-10560
 • IG II² 10560 a
 • IG II² 10561
 • IG II² 10562
 • IG II² 10563
 • IG II² 10564
 • IG II² 10566
 • IG II² 10567
 • IG II² 10568
 • IG II² 10569 frr. ab
 • IG II² 10570
 • IG II² 10573
 • IG II² 10574
 • IG II² 10576
 • IG II² 10577
 • IG II² 10578
 • IG II² 10578 a
 • IG II² 10581
 • IG II² 10582
 • IG II² 10584
 • IG II² 10586
 • IG II² 10587
 • IG II² 10588
 • IG II² 10590
 • IG II² 10590 a
 • IG II² 10591
 • IG II² 10593
 • IG II² 10595
 • IG II² 10596
 • IG II² 10597
 • IG II² 10598
 • IG II² 10599
 • IG II² 10600
 • IG II² 10601
 • IG II² 10602
 • IG II² 10603
 • IG II² 10605
 • IG II² 10606
 • IG II² 10608
 • IG II² 10609 / 10610
 • IG II² 10611
 • IG II² 10612
 • IG II² 10613
 • IG II² 10615
 • IG II² 10616
 • IG II² 10617
 • IG II² 10618
 • IG II² 10620
 • IG II² 10620 a
 • IG II² 10621 / 10623
 • IG II² 10624 / 10625
 • IG II² 10626 a
 • IG II² 10627 / 10628
 • IG II² 10629
 • IG II² 10630
 • IG II² 10631
 • IG II² 10634
 • IG II² 10637
 • IG II² 10638
 • IG II² 10640
 • IG II² 10641
 • IG II² 10642
 • IG II² 10644
 • IG II² 10645
 • IG II² 10646
 • IG II² 10647
 • IG II² 10650
 • IG II² 10651
 • IG II² 10652
 • IG II² 10653
 • IG II² 10655
 • IG II² 10658
 • IG II² 10660
 • IG II² 10662
 • IG II² 10665
 • IG II² 10666
 • IG II² 10670
 • IG II² 10671
 • IG II² 10672
 • IG II² 10674
 • IG II² 10675
 • IG II² 10676
 • IG II² 10677
 • IG II² 10678
 • IG II² 10679
 • IG II² 10680
 • IG II² 10681
 • IG II² 10682
 • IG II² 10683
 • IG II² 10684
 • IG II² 10685
 • IG II² 10686
 • IG II² 10689 / 10690
 • IG II² 10691
 • IG II² 10692
 • IG II² 10693
 • IG II² 10694
 • IG II² 10695
 • IG II² 10696
 • IG II² 10697
 • IG II² 10698
 • IG II² 10699 a
 • IG II² 10700
 • IG II² 10701
 • IG II² 10702
 • IG II² 10703 ⇒ IG II² 3395
 • IG II² 10705
 • IG II² 10706
 • IG II² 10707
 • IG II² 10708
 • IG II² 10709
 • IG II² 10710
 • IG II² 10711
 • IG II² 10712
 • IG II² 10713
 • IG II² 10714
 • IG II² 10716
 • IG II² 10717
 • IG II² 10718
 • IG II² 10721
 • IG II² 10722
 • IG II² 10724
 • IG II² 10728
 • IG II² 10729
 • IG II² 10730
 • IG II² 10731
 • IG II² 10733 a
 • IG II² 10734
 • IG II² 10736
 • IG II² 10737
 • IG II² 10738
 • IG II² 10739
 • IG II² 10740
 • IG II² 10741
 • IG II² 10742
 • IG II² 10743
 • IG II² 10744 frr. ab
 • IG II² 10746
 • IG II² 10747
 • IG II² 10747 a ⇒ IG II² 10851
 • IG II² 10749
 • IG II² 10753
 • IG II² 10753 a
 • IG II² 10754
 • IG II² 10754 a ⇒ IG II² 10758
 • IG II² 10755
 • IG II² 10756
 • IG II² 10757
 • IG II² 10758
 • IG II² 10759
 • IG II² 10761
 • IG II² 10762
 • IG II² 10763
 • IG II² 10763 a
 • IG II² 10764
 • IG II² 10765
 • IG II² 10768
 • IG II² 10769
 • IG II² 10770
 • IG II² 10772
 • IG II² 10774
 • IG II² 10776
 • IG II² 10777
 • IG II² 10781
 • IG II² 10782
 • IG II² 10784 sin.
 • IG II² 10786
 • IG II² 10787
 • IG II² 10787 a
 • IG II² 10788
 • IG II² 10789
 • IG II² 10790
 • IG II² 10791 / 10792
 • IG II² 10793 a
 • IG II² 10794
 • IG II² 10798
 • IG II² 10799
 • IG II² 10801
 • IG II² 10801 a
 • IG II² 10802
 • IG II² 10803
 • IG II² 10804
 • IG II² 10805
 • IG II² 10806
 • IG II² 10807
 • IG II² 10809
 • IG II² 10810 / 10811
 • IG II² 10812
 • IG II² 10815
 • IG II² 10816
 • IG II² 10818
 • IG II² 10819
 • IG II² 10820
 • IG II² 10821
 • IG II² 10823
 • IG II² 10824
 • IG II² 10826 frr. ab
 • IG II² 10828
 • IG II² 10830
 • IG II² 10832
 • IG II² 10834
 • IG II² 10835
 • IG II² 10836
 • IG II² 10837
 • IG II² 10839
 • IG II² 10840
 • IG II² 10841
 • IG II² 10842 ⇒ IG IV² 2, 912
 • IG II² 10843
 • IG II² 10844
 • IG II² 10845
 • IG II² 10846
 • IG II² 10847
 • IG II² 10851
 • IG II² 10852
 • IG II² 10853 / 10854
 • IG II² 10855
 • IG II² 10856
 • IG II² 10859
 • IG II² 10860
 • IG II² 10861
 • IG II² 10862
 • IG II² 10864
 • IG II² 10866
 • IG II² 10867
 • IG II² 10867 a
 • IG II² 10868
 • IG II² 10869
 • IG II² 10871
 • IG II² 10873
 • IG II² 10874
 • IG II² 10875
 • IG II² 10876
 • IG II² 10877
 • IG II² 10878
 • IG II² 10881 ⇒ IG XII 5, 1058
 • IG II² 10882
 • IG II² 10883
 • IG II² 10884 ⇒ IG IV² 2, 956
 • IG II² 10885
 • IG II² 10887
 • IG II² 10888
 • IG II² 10889
 • IG II² 10890
 • IG II² 10891
 • IG II² 10893
 • IG II² 10894
 • IG II² 10895
 • IG II² 10897 a
 • IG II² 10899
 • IG II² 10900
 • IG II² 10901
 • IG II² 10902
 • IG II² 10904
 • IG II² 10905
 • IG II² 10906 a
 • IG II² 10907 / 10908
 • IG II² 10909
 • IG II² 10911 a
 • IG II² 10913
 • IG II² 10914
 • IG II² 10917 a
 • IG II² 10918
 • IG II² 10919
 • IG II² 10920
 • IG II² 10921
 • IG II² 10922 ⇒ IG II² 10920
 • IG II² 10923
 • IG II² 10924
 • IG II² 10925
 • IG II² 10926
 • IG II² 10929
 • IG II² 10930
 • IG II² 10931
 • IG II² 10932
 • IG II² 10933
 • IG II² 10934 ⇒ IG II² 13507
 • IG II² 10935
 • IG II² 10936 sin.
 • IG II² 10937
 • IG II² 10938
 • IG II² 10939
 • IG II² 10940
 • IG II² 10941
 • IG II² 10942
 • IG II² 10943
 • IG II² 10944
 • IG II² 10945 / 10946
 • IG II² 10947
 • IG II² 10948
 • IG II² 10949
 • IG II² 10954
 • IG II² 10955
 • IG II² 10956
 • IG II² 10959
 • IG II² 10960
 • IG II² 10961
 • IG II² 10962
 • IG II² 10963
 • IG II² 10965
 • IG II² 10966
 • IG II² 10967
 • IG II² 10968
 • IG II² 10968 a
 • IG II² 10970
 • IG II² 10971
 • IG II² 10973
 • IG II² 10974
 • IG II² 10976
 • IG II² 10981
 • IG II² 10983
 • IG II² 10984
 • IG II² 10985
 • IG II² 10986
 • IG II² 10989
 • IG II² 10991
 • IG II² 10992 / 10993
 • IG II² 10994
 • IG II² 10995
 • IG II² 10996
 • IG II² 10997
 • IG II² 10998
 • IG II² 10999
 • IG II² 11000
 • IG II² 11003 med.
 • IG II² 11005
 • IG II² 11006
 • IG II² 11008
 • IG II² 11009
 • IG II² 11010
 • IG II² 11011
 • IG II² 11012
 • IG II² 11013
 • IG II² 11014
 • IG II² 11015
 • IG II² 11016
 • IG II² 11017
 • IG II² 11019
 • IG II² 11020
 • IG II² 11024
 • IG II² 11025
 • IG II² 11028
 • IG II² 11029
 • IG II² 11030
 • IG II² 11032
 • IG II² 11033 ⇒ IG II² 11014
 • IG II² 11034
 • IG II² 11034 a
 • IG II² 11037
 • IG II² 11039
 • IG II² 11040
 • IG II² 11040 a
 • IG II² 11041
 • IG II² 11043
 • IG II² 11044
 • IG II² 11052
 • IG II² 11053
 • IG II² 11054
 • IG II² 11055
 • IG II² 11056
 • IG II² 11057
 • IG II² 11058
 • IG II² 11059
 • IG II² 11060
 • IG II² 11061
 • IG II² 11062
 • IG II² 11063
 • IG II² 11066
 • IG II² 11068
 • IG II² 11070
 • IG II² 11071
 • IG II² 11072
 • IG II² 11073
 • IG II² 11075
 • IG II² 11076
 • IG II² 11077
 • IG II² 11078
 • IG II² 11080
 • IG II² 11081
 • IG II² 11081 a
 • IG II² 11082
 • IG II² 11084
 • IG II² 11086
 • IG II² 11089
 • IG II² 11090
 • IG II² 11092
 • IG II² 11093
 • IG II² 11094
 • IG II² 11095
 • IG II² 11096
 • IG II² 11097
 • IG II² 11099
 • IG II² 11101
 • IG II² 11102
 • IG II² 11103
 • IG II² 11104 / 11105
 • IG II² 11106
 • IG II² 11108
 • IG II² 11109
 • IG II² 11111
 • IG II² 11114
 • IG II² 11115
 • IG II² 11116
 • IG II² 11117
 • IG II² 11119
 • IG II² 11120 ⇒ IG II² 13375
 • IG II² 11122
 • IG II² 11123
 • IG II² 11124
 • IG II² 11126
 • IG II² 11129
 • IG II² 11130
 • IG II² 11131
 • IG II² 11133
 • IG II² 11134 v. 2
 • IG II² 11135
 • IG II² 11136
 • IG II² 11138
 • IG II² 11139
 • IG II² 11140
 • IG II² 11141
 • IG II² 11141 a
 • IG II² 11142
 • IG II² 11144
 • IG II² 11145
 • IG II² 11149
 • IG II² 11151
 • IG II² 11152
 • IG II² 11153
 • IG II² 11155
 • IG II² 11157
 • IG II² 11158
 • IG II² 11160
 • IG II² 11162 frr. ab
 • IG II² 11163
 • IG II² 11164 / 11165
 • IG II² 11165 a
 • IG II² 11166
 • IG II² 11167
 • IG II² 11167 a
 • IG II² 11168
 • IG II² 11169
 • IG II² 11170
 • IG II² 11171
 • IG II² 11172
 • IG II² 11174
 • IG II² 11175 / 11176
 • IG II² 11177
 • IG II² 11179
 • IG II² 11181
 • IG II² 11182
 • IG II² 11183
 • IG II² 11184
 • IG II² 11188
 • IG II² 11189
 • IG II² 11190
 • IG II² 11192
 • IG II² 11193
 • IG II² 11193 a
 • IG II² 11194
 • IG II² 11195
 • IG II² 11196
 • IG II² 11198
 • IG II² 11201
 • IG II² 11202
 • IG II² 11203
 • IG II² 11204
 • IG II² 11207
 • IG II² 11208
 • IG II² 11209
 • IG II² 11211
 • IG II² 11212
 • IG II² 11214
 • IG II² 11215
 • IG II² 11217
 • IG II² 11218
 • IG II² 11220
 • IG II² 11226
 • IG II² 11227
 • IG II² 11228
 • IG II² 11229
 • IG II² 11231
 • IG II² 11232
 • IG II² 11233
 • IG II² 11234
 • IG II² 11236
 • IG II² 11240
 • IG II² 11241
 • IG II² 11244
 • IG II² 11245
 • IG II² 11246
 • IG II² 11249
 • IG II² 11249 a
 • IG II² 11250
 • IG II² 11251
 • IG II² 11253
 • IG II² 11255
 • IG II² 11256
 • IG II² 11257 frr. ab
 • IG II² 11258
 • IG II² 11259
 • IG II² 11262
 • IG II² 11263
 • IG II² 11264
 • IG II² 11267
 • IG II² 11268
 • IG II² 11270
 • IG II² 11270 a
 • IG II² 11271
 • IG II² 11272 ⇒ IG II² 12396
 • IG II² 11273
 • IG II² 11275
 • IG II² 11276
 • IG II² 11277
 • IG II² 11278
 • IG II² 11279
 • IG II² 11281
 • IG II² 11284
 • IG II² 11285
 • IG II² 11288
 • IG II² 11290
 • IG II² 11291
 • IG II² 11292
 • IG II² 11295
 • IG II² 11296
 • IG II² 11297
 • IG II² 11298
 • IG II² 11299
 • IG II² 11300 vv. 1-5
 • IG II² 11301
 • IG II² 11302
 • IG II² 11303
 • IG II² 11304
 • IG II² 11305
 • IG II² 11306
 • IG II² 11307
 • IG II² 11310
 • IG II² 11311
 • IG II² 11313
 • IG II² 11315
 • IG II² 11316
 • IG II² 11317
 • IG II² 11318
 • IG II² 11319
 • IG II² 11320
 • IG II² 11322
 • IG II² 11325
 • IG II² 11326
 • IG II² 11327
 • IG II² 11329
 • IG II² 11330
 • IG II² 11331
 • IG II² 11332
 • IG II² 11333
 • IG II² 11334
 • IG II² 11335
 • IG II² 11336 a
 • IG II² 11337
 • IG II² 11338
 • IG II² 11338 a
 • IG II² 11339
 • IG II² 11340
 • IG II² 11341
 • IG II² 11342
 • IG II² 11343
 • IG II² 11344
 • IG II² 11345
 • IG II² 11346
 • IG II² 11347
 • IG II² 11348
 • IG II² 11351
 • IG II² 11353 / 11354
 • IG II² 11355
 • IG II² 11356
 • IG II² 11357
 • IG II² 11359
 • IG II² 11360
 • IG II² 11361
 • IG II² 11363
 • IG II² 11364
 • IG II² 11365
 • IG II² 11367
 • IG II² 11368
 • IG II² 11371
 • IG II² 11372
 • IG II² 11375
 • IG II² 11376
 • IG II² 11378
 • IG II² 11379
 • IG II² 11383
 • IG II² 11384
 • IG II² 11385
 • IG II² 11387
 • IG II² 11388
 • IG II² 11389
 • IG II² 11390 / 11391
 • IG II² 11392
 • IG II² 11393
 • IG II² 11394
 • IG II² 11397 / 11398
 • IG II² 11400
 • IG II² 11402
 • IG II² 11404
 • IG II² 11405
 • IG II² 11406
 • IG II² 11407
 • IG II² 11408
 • IG II² 11408 a
 • IG II² 11410
 • IG II² 11411
 • IG II² 11412
 • IG II² 11413
 • IG II² 11415
 • IG II² 11417
 • IG II² 11418
 • IG II² 11419
 • IG II² 11419 a
 • IG II² 11422
 • IG II² 11424
 • IG II² 11425
 • IG II² 11426
 • IG II² 11427
 • IG II² 11428
 • IG II² 11429
 • IG II² 11429 a
 • IG II² 11430
 • IG II² 11432
 • IG II² 11434
 • IG II² 11437
 • IG II² 11438
 • IG II² 11439
 • IG II² 11440
 • IG II² 11442
 • IG II² 11444
 • IG II² 11446
 • IG II² 11447
 • IG II² 11448
 • IG II² 11449
 • IG II² 11450
 • IG II² 11452
 • IG II² 11453
 • IG II² 11454
 • IG II² 11455
 • IG II² 11455 a
 • IG II² 11456
 • IG II² 11457
 • IG II² 11461
 • IG II² 11463
 • IG II² 11464
 • IG II² 11466
 • IG II² 11467
 • IG II² 11468
 • IG II² 11470
 • IG II² 11471 a
 • IG II² 11472
 • IG II² 11474
 • IG II² 11476
 • IG II² 11477 fr. b
 • IG II² 11478
 • IG II² 11479
 • IG II² 11480
 • IG II² 11481
 • IG II² 11482
 • IG II² 11483
 • IG II² 11484
 • IG II² 11485
 • IG II² 11486
 • IG II² 11487
 • IG II² 11488
 • IG II² 11489
 • IG II² 11490
 • IG II² 11491
 • IG II² 11492
 • IG II² 11494
 • IG II² 11496
 • IG II² 11498
 • IG II² 11499
 • IG II² 11500
 • IG II² 11502
 • IG II² 11505
 • IG II² 11506
 • IG II² 11508
 • IG II² 11509
 • IG II² 11510
 • IG II² 11511
 • IG II² 11512
 • IG II² 11513
 • IG II² 11514
 • IG II² 11515
 • IG II² 11516
 • IG II² 11518
 • IG II² 11519
 • IG II² 11519 a
 • IG II² 11521
 • IG II² 11522
 • IG II² 11524
 • IG II² 11525
 • IG II² 11526
 • IG II² 11527
 • IG II² 11528
 • IG II² 11531
 • IG II² 11532
 • IG II² 11533
 • IG II² 11534
 • IG II² 11535
 • IG II² 11536
 • IG II² 11539
 • IG II² 11540
 • IG II² 11541
 • IG II² 11543
 • IG II² 11544
 • IG II² 11545 a
 • IG II² 11546 ⇒ IG XII 9, 168
 • IG II² 11549
 • IG II² 11550
 • IG II² 11551
 • IG II² 11552
 • IG II² 11555
 • IG II² 11556
 • IG II² 11557
 • IG II² 11559
 • IG II² 11560
 • IG II² 11561 / 11562
 • IG II² 11564
 • IG II² 11567
 • IG II² 11568
 • IG II² 11569 vv. 2-3
 • IG II² 11570
 • IG II² 11571
 • IG II² 11572
 • IG II² 11573
 • IG II² 11574
 • IG II² 11575
 • IG II² 11577
 • IG II² 11578
 • IG II² 11579
 • IG II² 11580
 • IG II² 11582
 • IG II² 11583
 • IG II² 11584
 • IG II² 11585
 • IG II² 11585 a
 • IG II² 11586
 • IG II² 11587 a
 • IG II² 11588
 • IG II² 11589
 • IG II² 11590
 • IG II² 11594
 • IG II² 11595
 • IG II² 11596
 • IG II² 11597
 • IG II² 11598
 • IG II² 11599
 • IG II² 11601
 • IG II² 11602
 • IG II² 11603
 • IG II² 11604
 • IG II² 11605 / 11606
 • IG II² 11606 a
 • IG II² 11607
 • IG II² 11608
 • IG II² 11609
 • IG II² 11610
 • IG II² 11611
 • IG II² 11613 / 11614
 • IG II² 11614 a
 • IG II² 11615
 • IG II² 11619
 • IG II² 11621
 • IG II² 11622
 • IG II² 11623
 • IG II² 11625
 • IG II² 11626
 • IG II² 11627
 • IG II² 11631
 • IG II² 11632 ⇒ IG IV² 2, 918
 • IG II² 11635
 • IG II² 11636
 • IG II² 11637
 • IG II² 11638
 • IG II² 11642
 • IG II² 11643
 • IG II² 11645
 • IG II² 11646 a
 • IG II² 11647
 • IG II² 11648 / 11649
 • IG II² 11652
 • IG II² 11654
 • IG II² 11655
 • IG II² 11657
 • IG II² 11658
 • IG II² 11660
 • IG II² 11661
 • IG II² 11663
 • IG II² 11665
 • IG II² 11666
 • IG II² 11667
 • IG II² 11668
 • IG II² 11669
 • IG II² 11673 a
 • IG II² 11675
 • IG II² 11675 a
 • IG II² 11676
 • IG II² 11677
 • IG II² 11678
 • IG II² 11679 / 11680
 • IG II² 11682
 • IG II² 11685
 • IG II² 11688
 • IG II² 11689
 • IG II² 11689 a
 • IG II² 11690
 • IG II² 11691
 • IG II² 11693
 • IG II² 11694
 • IG II² 11695
 • IG II² 11698
 • IG II² 11700
 • IG II² 11703
 • IG II² 11704
 • IG II² 11705
 • IG II² 11706
 • IG II² 11708
 • IG II² 11709
 • IG II² 11710
 • IG II² 11711 ⇒ IG II² 11709
 • IG II² 11712
 • IG II² 11714
 • IG II² 11717
 • IG II² 11719
 • IG II² 11721
 • IG II² 11722
 • IG II² 11723
 • IG II² 11724
 • IG II² 11725
 • IG II² 11726
 • IG II² 11727
 • IG II² 11728
 • IG II² 11729
 • IG II² 11730
 • IG II² 11734
 • IG II² 11737
 • IG II² 11740
 • IG II² 11741
 • IG II² 11742
 • IG II² 11743
 • IG II² 11744
 • IG II² 11746
 • IG II² 11747
 • IG II² 11749
 • IG II² 11751
 • IG II² 11753
 • IG II² 11754 v. 1
 • IG II² 11755
 • IG II² 11756
 • IG II² 11757
 • IG II² 11758
 • IG II² 11759
 • IG II² 11760
 • IG II² 11761
 • IG II² 11762
 • IG II² 11763
 • IG II² 11764
 • IG II² 11765
 • IG II² 11766 / 11767
 • IG II² 11770
 • IG II² 11771
 • IG II² 11772 med.
 • IG II² 11773
 • IG II² 11773 a
 • IG II² 11775 sin.
 • IG II² 11776
 • IG II² 11778
 • IG II² 11779
 • IG II² 11783
 • IG II² 11785
 • IG II² 11786
 • IG II² 11786 a
 • IG II² 11787
 • IG II² 11788
 • IG II² 11789
 • IG II² 11791
 • IG II² 11792
 • IG II² 11793
 • IG II² 11796 ⇒ IG II² 12873
 • IG II² 11797
 • IG II² 11798
 • IG II² 11799
 • IG II² 11802
 • IG II² 11803
 • IG II² 11804
 • IG II² 11808
 • IG II² 11809
 • IG II² 11810
 • IG II² 11812
 • IG II² 11813
 • IG II² 11816
 • IG II² 11818 / 11819
 • IG II² 11821
 • IG II² 11822
 • IG II² 11825
 • IG II² 11826
 • IG II² 11827
 • IG II² 11828
 • IG II² 11829
 • IG II² 11830
 • IG II² 11832
 • IG II² 11833
 • IG II² 11834
 • IG II² 11835
 • IG II² 11836
 • IG II² 11837
 • IG II² 11839
 • IG II² 11840
 • IG II² 11841
 • IG II² 11844
 • IG II² 11845
 • IG II² 11845 a
 • IG II² 11847
 • IG II² 11848
 • IG II² 11849
 • IG II² 11850
 • IG II² 11851 a
 • IG II² 11852
 • IG II² 11853
 • IG II² 11854
 • IG II² 11856
 • IG II² 11857
 • IG II² 11858
 • IG II² 11859
 • IG II² 11860
 • IG II² 11861
 • IG II² 11862
 • IG II² 11863
 • IG II² 11865 b
 • IG II² 11866
 • IG II² 11867
 • IG II² 11868
 • IG II² 11869
 • IG II² 11871
 • IG II² 11872
 • IG II² 11873
 • IG II² 11875
 • IG II² 11877
 • IG II² 11878 / 11879
 • IG II² 11881
 • IG II² 11884
 • IG II² 11885
 • IG II² 11888
 • IG II² 11889
 • IG II² 11890
 • IG II² 11891
 • IG II² 11892
 • IG II² 11892 a
 • IG II² 11892 b
 • IG II² 11893
 • IG II² 11894
 • IG II² 11895
 • IG II² 11896
 • IG II² 11898
 • IG II² 11898 a
 • IG II² 11899
 • IG II² 11900 / 11901
 • IG II² 11903
 • IG II² 11907
 • IG II² 11908
 • IG II² 11909
 • IG II² 11910
 • IG II² 11912
 • IG II² 11913
 • IG II² 11914
 • IG II² 11915
 • IG II² 11917
 • IG II² 11918
 • IG II² 11921 / 11922
 • IG II² 11923
 • IG II² 11925
 • IG II² 11926
 • IG II² 11928
 • IG II² 11929 sin.
 • IG II² 11930
 • IG II² 11931
 • IG II² 11933
 • IG II² 11934
 • IG II² 11935
 • IG II² 11937 / 11938
 • IG II² 11941
 • IG II² 11942
 • IG II² 11943
 • IG II² 11945
 • IG II² 11946
 • IG II² 11947 / 11948 med.
 • IG II² 11952 ⇒ IG II² 13454
 • IG II² 11956
 • IG II² 11957
 • IG II² 11958
 • IG II² 11960
 • IG II² 11961
 • IG II² 11962
 • IG II² 11963
 • IG II² 11965
 • IG II² 11966
 • IG II² 11967
 • IG II² 11969
 • IG II² 11972
 • IG II² 11973
 • IG II² 11974
 • IG II² 11975
 • IG II² 11976 ⇒ IG II² 12172
 • IG II² 11979
 • IG II² 11980
 • IG II² 11981
 • IG II² 11982
 • IG II² 11983
 • IG II² 11984
 • IG II² 11986
 • IG II² 11987
 • IG II² 11988
 • IG II² 11989
 • IG II² 11990
 • IG II² 11991
 • IG II² 11993
 • IG II² 11995
 • IG II² 11996
 • IG II² 11997
 • IG II² 11998
 • IG II² 12001
 • IG II² 12003
 • IG II² 12004
 • IG II² 12005
 • IG II² 12006
 • IG II² 12007
 • IG II² 12010
 • IG II² 12012
 • IG II² 12013
 • IG II² 12013 a
 • IG II² 12014
 • IG II² 12016
 • IG II² 12018
 • IG II² 12019
 • IG II² 12023
 • IG II² 12023 a
 • IG II² 12024
 • IG II² 12025
 • IG II² 12026
 • IG II² 12027
 • IG II² 12029
 • IG II² 12030
 • IG II² 12033
 • IG II² 12035
 • IG II² 12036
 • IG II² 12037
 • IG II² 12038
 • IG II² 12039
 • IG II² 12043
 • IG II² 12044
 • IG II² 12045
 • IG II² 12046
 • IG II² 12047
 • IG II² 12048
 • IG II² 12049
 • IG II² 12050
 • IG II² 12053
 • IG II² 12055
 • IG II² 12056
 • IG II² 12058
 • IG II² 12059
 • IG II² 12060
 • IG II² 12061
 • IG II² 12062
 • IG II² 12063
 • IG II² 12065
 • IG II² 12066
 • IG II² 12067
 • IG II² 12070
 • IG II² 12073
 • IG II² 12076
 • IG II² 12077
 • IG II² 12080
 • IG II² 12082
 • IG II² 12085
 • IG II² 12086
 • IG II² 12087
 • IG II² 12090
 • IG II² 12094
 • IG II² 12095
 • IG II² 12096
 • IG II² 12098
 • IG II² 12099
 • IG II² 12101
 • IG II² 12104
 • IG II² 12105
 • IG II² 12107
 • IG II² 12108
 • IG II² 12111
 • IG II² 12114
 • IG II² 12114 a
 • IG II² 12118
 • IG II² 12119
 • IG II² 12121
 • IG II² 12124
 • IG II² 12125
 • IG II² 12126
 • IG II² 12127
 • IG II² 12128
 • IG II² 12129
 • IG II² 12130
 • IG II² 12132
 • IG II² 12133
 • IG II² 12134
 • IG II² 12135
 • IG II² 12136 / 12137
 • IG II² 12138
 • IG II² 12139
 • IG II² 12140
 • IG II² 12141
 • IG II² 12142
 • IG II² 12143
 • IG II² 12144
 • IG II² 12145
 • IG II² 12146
 • IG II² 12147
 • IG II² 12148
 • IG II² 12150
 • IG II² 12151
 • IG II² 12152
 • IG II² 12153
 • IG II² 12154
 • IG II² 12158
 • IG II² 12159
 • IG II² 12161
 • IG II² 12163
 • IG II² 12164
 • IG II² 12165
 • IG II² 12166
 • IG II² 12169
 • IG II² 12172
 • IG II² 12173
 • IG II² 12174
 • IG II² 12175
 • IG II² 12175 a
 • IG II² 12179
 • IG II² 12182
 • IG II² 12183
 • IG II² 12184
 • IG II² 12185
 • IG II² 12187
 • IG II² 12188
 • IG II² 12189
 • IG II² 12191
 • IG II² 12192
 • IG II² 12193
 • IG II² 12194
 • IG II² 12197
 • IG II² 12199
 • IG II² 12200
 • IG II² 12201
 • IG II² 12202
 • IG II² 12204 a
 • IG II² 12205
 • IG II² 12206
 • IG II² 12208
 • IG II² 12209
 • IG II² 12210 a
 • IG II² 12211
 • IG II² 12213 a
 • IG II² 12215
 • IG II² 12216
 • IG II² 12217
 • IG II² 12218
 • IG II² 12221
 • IG II² 12221 a
 • IG II² 12224
 • IG II² 12225
 • IG II² 12226
 • IG II² 12227
 • IG II² 12228
 • IG II² 12229
 • IG II² 12230
 • IG II² 12232
 • IG II² 12233
 • IG II² 12236
 • IG II² 12237
 • IG II² 12238
 • IG II² 12240
 • IG II² 12241
 • IG II² 12242
 • IG II² 12245
 • IG II² 12246
 • IG II² 12247
 • IG II² 12248
 • IG II² 12249
 • IG II² 12250
 • IG II² 12251
 • IG II² 12252
 • IG II² 12254
 • IG II² 12255
 • IG II² 12256
 • IG II² 12258
 • IG II² 12259
 • IG II² 12260
 • IG II² 12261
 • IG II² 12262
 • IG II² 12263
 • IG II² 12264
 • IG II² 12265
 • IG II² 12266
 • IG II² 12267
 • IG II² 12268
 • IG II² 12269
 • IG II² 12270
 • IG II² 12271
 • IG II² 12272
 • IG II² 12274 a
 • IG II² 12275
 • IG II² 12276
 • IG II² 12278
 • IG II² 12279
 • IG II² 12280
 • IG II² 12282
 • IG II² 12283
 • IG II² 12284
 • IG II² 12286
 • IG II² 12288
 • IG II² 12290
 • IG II² 12292
 • IG II² 12293
 • IG II² 12293 a
 • IG II² 12294
 • IG II² 12296
 • IG II² 12297
 • IG II² 12299
 • IG II² 12300
 • IG II² 12302
 • IG II² 12303
 • IG II² 12304
 • IG II² 12306
 • IG II² 12307 / 12308
 • IG II² 12308 a
 • IG II² 12310
 • IG II² 12311
 • IG II² 12312
 • IG II² 12313
 • IG II² 12314 ⇒ IG IV² 2, 911
 • IG II² 12315
 • IG II² 12316
 • IG II² 12317
 • IG II² 12318 frr. ab
 • IG II² 12319
 • IG II² 12320
 • IG II² 12321
 • IG II² 12322
 • IG II² 12323
 • IG II² 12325
 • IG II² 12327
 • IG II² 12330
 • IG II² 12331
 • IG II² 12332
 • IG II² 12334
 • IG II² 12335
 • IG II² 12337
 • IG II² 12338
 • IG II² 12339
 • IG II² 12340
 • IG II² 12341
 • IG II² 12342
 • IG II² 12343
 • IG II² 12344
 • IG II² 12345
 • IG II² 12347
 • IG II² 12348
 • IG II² 12349
 • IG II² 12354
 • IG II² 12355
 • IG II² 12357
 • IG II² 12360
 • IG II² 12361
 • IG II² 12362
 • IG II² 12363
 • IG II² 12365 frr. ab
 • IG II² 12366
 • IG II² 12367 ⇒ IG VII 488
 • IG II² 12368
 • IG II² 12369
 • IG II² 12370
 • IG II² 12371
 • IG II² 12372
 • IG II² 12374
 • IG II² 12375
 • IG II² 12376
 • IG II² 12377
 • IG II² 12378
 • IG II² 12380
 • IG II² 12381
 • IG II² 12382
 • IG II² 12382 a
 • IG II² 12384
 • IG II² 12385
 • IG II² 12387
 • IG II² 12388
 • IG II² 12389
 • IG II² 12390
 • IG II² 12391
 • IG II² 12392
 • IG II² 12393
 • IG II² 12394
 • IG II² 12395
 • IG II² 12396
 • IG II² 12397
 • IG II² 12398 / 12399
 • IG II² 12400
 • IG II² 12401
 • IG II² 12402
 • IG II² 12403
 • IG II² 12404
 • IG II² 12405 a
 • IG II² 12406
 • IG II² 12408
 • IG II² 12409
 • IG II² 12410
 • IG II² 12410 a
 • IG II² 12413
 • IG II² 12414 / 12416
 • IG II² 12417
 • IG II² 12418
 • IG II² 12419
 • IG II² 12422
 • IG II² 12423
 • IG II² 12424 / 12425
 • IG II² 12426
 • IG II² 12427 a
 • IG II² 12428
 • IG II² 12433
 • IG II² 12435
 • IG II² 12436
 • IG II² 12437
 • IG II² 12438
 • IG II² 12439
 • IG II² 12443
 • IG II² 12444
 • IG II² 12445
 • IG II² 12446
 • IG II² 12447 / 12448
 • IG II² 12449
 • IG II² 12450
 • IG II² 12451
 • IG II² 12454
 • IG II² 12456
 • IG II² 12458
 • IG II² 12459
 • IG II² 12460
 • IG II² 12461
 • IG II² 12462
 • IG II² 12463
 • IG II² 12465
 • IG II² 12466
 • IG II² 12468
 • IG II² 12469
 • IG II² 12470
 • IG II² 12471
 • IG II² 12472
 • IG II² 12473 ⇒ IG II² 13532
 • IG II² 12474
 • IG II² 12475
 • IG II² 12480
 • IG II² 12481
 • IG II² 12482
 • IG II² 12484
 • IG II² 12485
 • IG II² 12487
 • IG II² 12488
 • IG II² 12489
 • IG II² 12490
 • IG II² 12491
 • IG II² 12492
 • IG II² 12493
 • IG II² 12494
 • IG II² 12495
 • IG II² 12496
 • IG II² 12498
 • IG II² 12499
 • IG II² 12500
 • IG II² 12501
 • IG II² 12502
 • IG II² 12503
 • IG II² 12504
 • IG II² 12505
 • IG II² 12508
 • IG II² 12508 a
 • IG II² 12510
 • IG II² 12513
 • IG II² 12514
 • IG II² 12517
 • IG II² 12518
 • IG II² 12519
 • IG II² 12521
 • IG II² 12522
 • IG II² 12523
 • IG II² 12524
 • IG II² 12525
 • IG II² 12528
 • IG II² 12529
 • IG II² 12530
 • IG II² 12533
 • IG II² 12534
 • IG II² 12535
 • IG II² 12539
 • IG II² 12541
 • IG II² 12542
 • IG II² 12543
 • IG II² 12544
 • IG II² 12545
 • IG II² 12546
 • IG II² 12547 a
 • IG II² 12548
 • IG II² 12549
 • IG II² 12551
 • IG II² 12552
 • IG II² 12554
 • IG II² 12555
 • IG II² 12556
 • IG II² 12557
 • IG II² 12559
 • IG II² 12560
 • IG II² 12561
 • IG II² 12562
 • IG II² 12564
 • IG II² 12571
 • IG II² 12573
 • IG II² 12576
 • IG II² 12579 / 12581
 • IG II² 12582
 • IG II² 12583 vv. 1-2
 • IG II² 12584 / 12585
 • IG II² 12589
 • IG II² 12590 / 12591
 • IG II² 12593
 • IG II² 12595
 • IG II² 12596
 • IG II² 12599 frr. ab
 • IG II² 12600
 • IG II² 12601
 • IG II² 12602
 • IG II² 12607
 • IG II² 12609
 • IG II² 12610
 • IG II² 12613
 • IG II² 12616
 • IG II² 12617
 • IG II² 12618
 • IG II² 12619
 • IG II² 12620
 • IG II² 12622
 • IG II² 12625 / 12626
 • IG II² 12627
 • IG II² 12629
 • IG II² 12630
 • IG II² 12631
 • IG II² 12634
 • IG II² 12636
 • IG II² 12638
 • IG II² 12639
 • IG II² 12640
 • IG II² 12641 / 12642
 • IG II² 12644
 • IG II² 12645
 • IG II² 12647
 • IG II² 12648
 • IG II² 12649
 • IG II² 12650
 • IG II² 12651
 • IG II² 12652
 • IG II² 12655
 • IG II² 12656
 • IG II² 12657
 • IG II² 12657 a
 • IG II² 12658
 • IG II² 12658 a
 • IG II² 12661
 • IG II² 12662
 • IG II² 12663 a frr. ab
 • IG II² 12664
 • IG II² 12665
 • IG II² 12667
 • IG II² 12668
 • IG II² 12669
 • IG II² 12672
 • IG II² 12672 a
 • IG II² 12674
 • IG II² 12676
 • IG II² 12677 / 12678
 • IG II² 12679
 • IG II² 12681
 • IG II² 12682
 • IG II² 12684
 • IG II² 12685
 • IG II² 12687
 • IG II² 12689
 • IG II² 12690
 • IG II² 12691
 • IG II² 12693
 • IG II² 12694
 • IG II² 12698
 • IG II² 12701
 • IG II² 12701 a
 • IG II² 12703
 • IG II² 12705
 • IG II² 12706
 • IG II² 12708
 • IG II² 12708 a
 • IG II² 12710
 • IG II² 12712
 • IG II² 12712 b
 • IG II² 12714
 • IG II² 12715
 • IG II² 12716
 • IG II² 12716 a
 • IG II² 12717
 • IG II² 12718
 • IG II² 12720
 • IG II² 12722
 • IG II² 12723
 • IG II² 12724
 • IG II² 12725
 • IG II² 12726
 • IG II² 12727
 • IG II² 12728
 • IG II² 12729
 • IG II² 12731
 • IG II² 12732
 • IG II² 12734
 • IG II² 12735
 • IG II² 12736
 • IG II² 12737
 • IG II² 12738
 • IG II² 12739
 • IG II² 12740
 • IG II² 12741
 • IG II² 12742
 • IG II² 12744
 • IG II² 12745
 • IG II² 12746
 • IG II² 12747 a
 • IG II² 12748
 • IG II² 12749
 • IG II² 12751
 • IG II² 12752
 • IG II² 12755
 • IG II² 12756
 • IG II² 12757
 • IG II² 12758
 • IG II² 12759
 • IG II² 12761
 • IG II² 12763
 • IG II² 12764
 • IG II² 12765
 • IG II² 12767 a ⇒ IG II² 13286 c
 • IG II² 12768
 • IG II² 12769
 • IG II² 12772
 • IG II² 12773
 • IG II² 12774
 • IG II² 12775
 • IG II² 12776
 • IG II² 12777
 • IG II² 12778
 • IG II² 12779
 • IG II² 12780
 • IG II² 12781
 • IG II² 12783
 • IG II² 12786
 • IG II² 12787
 • IG II² 12790
 • IG II² 12791
 • IG II² 12792
 • IG II² 12794
 • IG II² 12795
 • IG II² 12796
 • IG II² 12799
 • IG II² 12801
 • IG II² 12802
 • IG II² 12803
 • IG II² 12805 / 12806
 • IG II² 12807
 • IG II² 12808
 • IG II² 12809
 • IG II² 12810
 • IG II² 12812
 • IG II² 12813
 • IG II² 12814
 • IG II² 12815
 • IG II² 12816
 • IG II² 12817 a
 • IG II² 12819 / 12820
 • IG II² 12822
 • IG II² 12824
 • IG II² 12825
 • IG II² 12826
 • IG II² 12828
 • IG II² 12830
 • IG II² 12831
 • IG II² 12832
 • IG II² 12833
 • IG II² 12834 / 12835
 • IG II² 12836
 • IG II² 12837
 • IG II² 12839
 • IG II² 12839 a
 • IG II² 12840
 • IG II² 12842
 • IG II² 12844
 • IG II² 12845
 • IG II² 12846
 • IG II² 12847
 • IG II² 12848
 • IG II² 12849 / 12850
 • IG II² 12851
 • IG II² 12854
 • IG II² 12855
 • IG II² 12856
 • IG II² 12857
 • IG II² 12858
 • IG II² 12859
 • IG II² 12860
 • IG II² 12861
 • IG II² 12862
 • IG II² 12869
 • IG II² 12870
 • IG II² 12871
 • IG II² 12873
 • IG II² 12874 / 12875
 • IG II² 12876
 • IG II² 12877 / 12878
 • IG II² 12879
 • IG II² 12880
 • IG II² 12882
 • IG II² 12885
 • IG II² 12886
 • IG II² 12887
 • IG II² 12888
 • IG II² 12891
 • IG II² 12892 / 12893
 • IG II² 12894
 • IG II² 12895
 • IG II² 12896
 • IG II² 12901
 • IG II² 12902
 • IG II² 12905
 • IG II² 12906
 • IG II² 12907
 • IG II² 12908
 • IG II² 12911
 • IG II² 12914
 • IG II² 12916
 • IG II² 12917
 • IG II² 12920
 • IG II² 12922
 • IG II² 12923
 • IG II² 12924
 • IG II² 12924 a
 • IG II² 12925
 • IG II² 12927
 • IG II² 12928
 • IG II² 12929
 • IG II² 12930 a
 • IG II² 12931
 • IG II² 12935
 • IG II² 12937
 • IG II² 12939
 • IG II² 12940
 • IG II² 12941
 • IG II² 12942
 • IG II² 12943
 • IG II² 12944
 • IG II² 12947
 • IG II² 12948
 • IG II² 12949
 • IG II² 12953
 • IG II² 12954
 • IG II² 12955
 • IG II² 12955 a
 • IG II² 12956
 • IG II² 12957
 • IG II² 12960
 • IG II² 12961
 • IG II² 12962
 • IG II² 12963
 • IG II² 12964
 • IG II² 12967
 • IG II² 12968 / 12969
 • IG II² 12971 / 12972
 • IG II² 12973
 • IG II² 12974
 • IG II² 12975
 • IG II² 12976
 • IG II² 12977
 • IG II² 12979
 • IG II² 12981
 • IG II² 12982
 • IG II² 12983
 • IG II² 12984
 • IG II² 12986
 • IG II² 12987
 • IG II² 12988
 • IG II² 12989 / 12990
 • IG II² 12991
 • IG II² 12992 / 12993
 • IG II² 12996
 • IG II² 12998
 • IG II² 13000
 • IG II² 13002
 • IG II² 13003
 • IG II² 13004
 • IG II² 13005
 • IG II² 13007
 • IG II² 13010
 • IG II² 13011
 • IG II² 13012
 • IG II² 13013
 • IG II² 13014 / 13015
 • IG II² 13017
 • IG II² 13018
 • IG II² 13019
 • IG II² 13022
 • IG II² 13024 / 13025
 • IG II² 13026
 • IG II² 13029
 • IG II² 13030
 • IG II² 13031
 • IG II² 13034
 • IG II² 13035
 • IG II² 13037
 • IG II² 13038
 • IG II² 13040
 • IG II² 13040 a
 • IG II² 13042 / 13043
 • IG II² 13045
 • IG II² 13046
 • IG II² 13047
 • IG II² 13048
 • IG II² 13049
 • IG II² 13050
 • IG II² 13052
 • IG II² 13055
 • IG II² 13056
 • IG II² 13056 a
 • IG II² 13058
 • IG II² 13059
 • IG II² 13060
 • IG II² 13061
 • IG II² 13063
 • IG II² 13064
 • IG II² 13065
 • IG II² 13066
 • IG II² 13067
 • IG II² 13068
 • IG II² 13071
 • IG II² 13072
 • IG II² 13073
 • IG II² 13074
 • IG II² 13075
 • IG II² 13076
 • IG II² 13078
 • IG II² 13079
 • IG II² 13080
 • IG II² 13081
 • IG II² 13083
 • IG II² 13084 / 13085
 • IG II² 13085 a
 • IG II² 13086
 • IG II² 13087 frr. ab
 • IG II² 13088 frr. abc [SEG 13, 206]
 • IG II² 13089 frr. ab
 • IG II² 13090 / 13091
 • IG II² 13092
 • IG II² 13093
 • IG II² 13094
 • IG II² 13096
 • IG II² 13097
 • IG II² 13098
 • IG II² 13099
 • IG II² 13100 / 13101
 • IG II² 13102
 • IG II² 13102 a
 • IG II² 13103
 • IG II² 13104 / 13105
 • IG II² 13106 / 13107
 • IG II² 13108
 • IG II² 13109 / 13112
 • IG II² 13113
 • IG II² 13115
 • IG II² 13116 / 13119
 • IG II² 13120
 • IG II² 13121 fr. a [IG II² 2314 vv. 98-103]. bc
 • IG II² 13122
 • IG II² 13123
 • IG II² 13124
 • IG II² 13125
 • IG II² 13126
 • IG II² 13129 / 13130
 • IG II² 13131 frr. a-c
 • IG II² 13132
 • IG II² 13132 a frr. a-d
 • IG II² 13134
 • IG II² 13135
 • IG II² 13136
 • IG II² 13136 a
 • IG II² 13136 b
 • IG II² 13137
 • IG II² 13138
 • IG II² 13139 / 13142
 • IG II² 13143 frr. ab
 • IG II² 13144
 • IG II² 13145 / 13146
 • IG II² 13147
 • IG II² 13148
 • IG II² 13150
 • IG II² 13151
 • IG II² 13152
 • IG II² 13155 / 13156
 • IG II² 13159 / 13160
 • IG II² 13161 a
 • IG II² 13162
 • IG II² 13163
 • IG II² 13164
 • IG II² 13165
 • IG II² 13166 ⇒ IG II² 13374
 • IG II² 13167 ⇒ IG II² 13498
 • IG II² 13168
 • IG II² 13178
 • IG II² 13180
 • IG II² 13183
 • IG II² 13184
 • IG II² 13185
 • IG II² 13186
 • IG II² 13187
 • IG II² 13188
 • IG II² 13190
 • IG II² 13192 A; B
 • IG II² 13193
 • IG II² 13194 A; B
 • IG II² 13195
 • IG II² 13196
 • IG II² 13197
 • IG II² 13198
 • IG II² 13199
 • IG II² 13200
 • IG II² 13201
 • IG II² 13202
 • IG II² 13203
 • IG II² 13206
 • IG II² 13210
 • IG II² 13213
 • IG II² 13214
 • IG II² 13215
 • IG II² 13216 A
 • IG II² 13216 BC ⇒ IG II² 13473
 • IG II² 13218
 • IG II² 13219 ⇒ IG II² 13529
 • IG II² 13221
 • IG II² 13222 ⇒ IG II² 13336
 • IG II² 13223
 • IG II² 13224 ⇒ IG II² 13380
 • IG II² 13229
 • IG II² 13231
 • IG II² 13233
 • IG II² 13236
 • IG II² 13238
 • IG II² 13239
 • IG II² 13240 ⇒ IG II² 13522

Inscriptiones Atticae aetatis quae est inter Herulorum incursionem et Imp. Mauricii tempora

I. Edicta

 • IG II² 13248
 • IG II² 13249
 • IG II² 13250 a-c

II. Dedicationes

 • IG II² 13251
 • IG II² 13252
 • IG II² 13253
 • IG II² 13254
 • IG II² 13255
 • IG II² 13261

III. Tituli honorarii

 • IG II² 13262
 • IG II² 13263
 • IG II² 13264
 • IG II² 13267
 • IG II² 13268
 • IG II² 13269
 • IG II² 13270
 • IG II² 13271
 • IG II² 13272
 • IG II² 13273
 • IG II² 13274
 • IG II² 13276
 • IG II² 13277
 • IG II² 13278
 • IG II² 13280
 • IG II² 13281
 • IG II² 13282
 • IG II² 13283
 • IG II² 13284
 • IG II² 13285 ab
 • IG II² 13286 a-c
 • IG II² 13287
 • IG II² 13288

IV. Tituli aedificatorii

 • IG II² 13289
 • IG II² 13291 a
 • IG II² 13292 pars
 • IG II² 13293

V. Miliaria

 • IG II² 13295 A-C
 • IG II² 13298
 • IG II² 13299
 • IG II² 13300

VI. Invocationes et sententiae

 • IG II² 13301
 • IG II² 13302
 • IG II² 13304
 • IG II² 13305
 • IG II² 13307
 • IG II² 13309
 • IG II² 13310
 • IG II² 13312
 • IG II² 13313
 • IG II² 13315 ab
 • IG II² 13324
 • IG II² 13325

VII. Tituli sepulcrales

 • IG II² 13326
 • IG II² 13327
 • IG II² 13328
 • IG II² 13329
 • IG II² 13330
 • IG II² 13331
 • IG II² 13332
 • IG II² 13333
 • IG II² 13334
 • IG II² 13335
 • IG II² 13336
 • IG II² 13337
 • IG II² 13338
 • IG II² 13340
 • IG II² 13341
 • IG II² 13342
 • IG II² 13344
 • IG II² 13348
 • IG II² 13351
 • IG II² 13352
 • IG II² 13353
 • IG II² 13355
 • IG II² 13356
 • IG II² 13359
 • IG II² 13360 II
 • IG II² 13361
 • IG II² 13362
 • IG II² 13363
 • IG II² 13364
 • IG II² 13365
 • IG II² 13367
 • IG II² 13368
 • IG II² 13369
 • IG II² 13371
 • IG II² 13373
 • IG II² 13374
 • IG II² 13375
 • IG II² 13377
 • IG II² 13379
 • IG II² 13380
 • IG II² 13381
 • IG II² 13382
 • IG II² 13384
 • IG II² 13385
 • IG II² 13386
 • IG II² 13388
 • IG II² 13389
 • IG II² 13390
 • IG II² 13391
 • IG II² 13392
 • IG II² 13393
 • IG II² 13394
 • IG II² 13395
 • IG II² 13396
 • IG II² 13397
 • IG II² 13398
 • IG II² 13399
 • IG II² 13400
 • IG II² 13401
 • IG II² 13403
 • IG II² 13404
 • IG II² 13405
 • IG II² 13406
 • IG II² 13407
 • IG II² 13408
 • IG II² 13409
 • IG II² 13410
 • IG II² 13411
 • IG II² 13412
 • IG II² 13413
 • IG II² 13414
 • IG II² 13415
 • IG II² 13416
 • IG II² 13417
 • IG II² 13418
 • IG II² 13419
 • IG II² 13420
 • IG II² 13421
 • IG II² 13422
 • IG II² 13423
 • IG II² 13424
 • IG II² 13425
 • IG II² 13426
 • IG II² 13429
 • IG II² 13432
 • IG II² 13433
 • IG II² 13434
 • IG II² 13435
 • IG II² 13436
 • IG II² 13437
 • IG II² 13439
 • IG II² 13445
 • IG II² 13446
 • IG II² 13447
 • IG II² 13448
 • IG II² 13449
 • IG II² 13451
 • IG II² 13453
 • IG II² 13454
 • IG II² 13455
 • IG II² 13457
 • IG II² 13463
 • IG II² 13464
 • IG II² 13466
 • IG II² 13467
 • IG II² 13468
 • IG II² 13469
 • IG II² 13470
 • IG II² 13471
 • IG II² 13472
 • IG II² 13473 AB
 • IG II² 13474
 • IG II² 13475
 • IG II² 13477
 • IG II² 13478
 • IG II² 13479
 • IG II² 13480
 • IG II² 13481
 • IG II² 13492
 • IG II² 13493
 • IG II² 13494
 • IG II² 13496
 • IG II² 13497
 • IG II² 13498
 • IG II² 13499
 • IG II² 13500
 • IG II² 13506
 • IG II² 13507
 • IG II² 13508
 • IG II² 13509
 • IG II² 13510
 • IG II² 13511
 • IG II² 13514
 • IG II² 13518
 • IG II² 13520
 • IG II² 13521
 • IG II² 13522
 • IG II² 13529
 • IG II² 13530
 • IG II² 13531
 • IG II² 13532
 • IG II² 13533
 • IG II² 13534
 • IG II² 13535
 • IG II² 13536
 • IG II² 13537
 • IG II² 13538
 • IG II² 13539
 • IG II² 13540
 • IG II² 13541
 • IG II² 13542
 • IG II² 13544
 • IG II² 13545
 • IG II² 13546
 • IG II² 13548
 • IG II² 13549
 • IG II² 13550
 • IG II² 13551
 • IG II² 13553
 • IG II² 13554
 • IG II² 13557
 • IG II² 13560
 • IG II² 13561
 • IG II² 13562
 • IG II² 13563
 • IG II² 13564
 • IG II² 13566
 • IG II² 13567
 • IG II² 13569
 • IG II² 13571
 • IG II² 13572
 • IG II² 13573
 • IG II² 13574
 • IG II² 13575
 • IG II² 13577
 • IG II² 13578
 • IG II² 13579
 • IG II² 13582
 • IG II² 13583
 • IG II² 13584
 • IG II² 13585
 • IG II² 13586 AB
 • IG II² 13587
 • IG II² 13588
 • IG II² 13589
 • IG II² 13590
 • IG II² 13591
 • IG II² 13592
 • IG II² 13593
 • IG II² 13595
 • IG II² 13596
 • IG II² 13597
 • IG II² 13598
 • IG II² 13600
 • IG II² 13601
 • IG II² 13602
 • IG II² 13604
 • IG II² 13605
 • IG II² 13606
 • IG II² 13607
 • IG II² 13608
 • IG II² 13609
 • IG II² 13610

VIII. Varia

 • IG II² 13620
 • IG II² 13621 A.C
 • IG II² 13623
 • IG II² 13625
 • IG II² 13626
 • IG II² 13627
 • IG II² 13629
 • IG II² 13632
 • IG II² 13634
 • IG II² 13635
 • IG II² 13637

IX. Incerta

 • IG II² 13638
 • IG II² 13639
 • IG II² 13641
 • IG II² 13642
 • IG II² 13643
 • IG II² 13644
 • IG II² 13645
 • IG II² 13646
 • IG II² 13647
 • IG II² 13648
 • IG II² 13651
 • IG II² 13653
 • IG II² 13654
 • IG II² 13655
 • IG II² 13656
 • IG II² 13657
 • IG II² 13658
 • IG II² 13660
 • IG II² 13661
 • IG II² 13662
 • IG II² 13663
 • IG II² 13664
 • IG II² 13666
 • IG II² 13667
 • IG II² 13669
 • IG II² 13670
 • IG II² 13671
 • IG II² 13676
 • IG II² 13677
 • IG II² 13678
 • IG II² 13680
 • IG II² 13689

Addenda

 • (CIG, IG II; IG II 5; IG III; AA; Agora; AJPh; AM; ADelt; Eph.; AEphem; Conze, Att. Grabreliefs; Hesperia; I. Eleusis; Kerameikos III; Klio; Koumanoudes, Att. epigr. epitymbioi; Kourouniotes, Eleusiniaka; Lenormant, Rech. arch. à Eleusis; Mnemosyne; Mus. Bardo; Orlandos, Mesaionika mnemeia ; Peek, GV; Peek, Att. Grabschriften; Phoros Meritt; Robert, Études; SEG; Sybel, Katal. Athen; Thorikos V)

CIG

 • CIG I 242

IG II

 • IG II 221
 • IG II 2693
 • IG II 2700
 • IG II 2701 vv. 1-3
 • IG II 3421 ⇒ IG II² 10744 fr. b
 • IG II 3423

IG II 5

 • IG II 5, 4325
 • IG II 5, 4334
 • IG II 5, 4696 B

IG III

 • IG III 1384 ⇒ IG II² 13481
 • IG III 1386 ⇒ IG II² 13446
 • IG III 1389
 • IG III 1391 frr. a. b . c [EM 5461]. d [EM 8573]. e [EM 12975]
 • IG III 1392
 • IG III 1515
 • IG III 1656
 • IG III 1965
 • IG III 3236
 • IG III 3513 ⇒ IG II² 13445
 • IG III 3521 ⇒ IG II² 13228 I
 • IG III 3848
 • IG III 3849
 • IG III 3970 ⇒ IG III 1391 fr. b

AA

 • AA 1999, 167 n. 2

Agora

 • Agora XV 37
 • Agora XV 40
 • Agora XV 61 frr. g. u
 • Agora XV 68
 • Agora XV 73
 • Agora XV 110
 • Agora XV 133
 • Agora XV 143
 • Agora XV 155
 • Agora XV 170 vv. 1-35
 • Agora XV 195
 • Agora XV 216
 • Agora XV 217
 • Agora XV 225
 • Agora XV 228
 • Agora XV 234
 • Agora XV 239
 • Agora XV 241
 • Agora XV 248
 • Agora XV 249 frr. ab
 • Agora XV 254 frr, efg
 • Agora XV 267
 • Agora XV 269 frr. ab
 • Agora XV 270
 • Agora XV 281 fr. b
 • Agora XV 289
 • Agora XV 289a
 • Agora XV 291
 • Agora XV 295
 • Agora XV 297
 • Agora XV 301
 • Agora XV 307
 • Agora XV 315
 • Agora XV 356
 • Agora XV 370
 • Agora XV 386
 • Agora XV 387 fr. a
 • Agora XV 388
 • Agora XV 399 A
 • Agora XV 406
 • Agora XV 409
 • Agora XV 419 fr. d
 • Agora XV 432
 • Agora XV 485
 • Agora XVI 29
 • Agora XVI 30 fr. b
 • Agora XVI 31
 • Agora XVI 32
 • Agora XVI 33
 • Agora XVI 34 fr. b
 • Agora XVI 35 frr. qr
 • Agora XVI 36 fr. h
 • Agora XVI 37
 • Agora XVI 38
 • Agora XVI 39
 • Agora XVI 40 fr. a
 • Agora XVI 41 fr. e
 • Agora XVI 42
 • Agora XVI 43
 • Agora XVI 44 dex.
 • Agora XVI 45 frr. a-c
 • Agora XVI 46 fr. b
 • sub Agora XVI 46 p. 67
 • Agora XVI 47 fr. e
 • Agora XVI 47 fr. g
 • Agora XVI 47 fr. o
 • Agora XVI 48 frr. a-c
 • Agora XVI 49
 • Agora XVI 50
 • Agora XVI 51
 • Agora XVI 52 fr. b
 • Agora XVI 55 fr. b
 • Agora XVI 56 A frr. a-c
 • Agora XVI 56 B frr. a-i. lm
 • Agora XVI 57
 • Agora XVI 58
 • Agora XVI 59 fr. b
 • Agora XVI 60
 • Agora XVI 61
 • Agora XVI 62
 • Agora XVI 63
 • Agora XVI 64
 • Agora XVI 65
 • Agora XVI 66
 • Agora XVI 67
 • Agora XVI 68
 • Agora XVI 69
 • Agora XVI 70
 • Agora XVI 71 frr. ab
 • Agora XVI 72 frr. ab
 • Agora XVI 74
 • Agora XVI 75 fr. a
 • Agora XVI 76
 • Agora XVI 78
 • Agora XVI 79
 • Agora XVI 80
 • Agora XVI 81
 • Agora XVI 82
 • Agora XVI 83
 • Agora XVI 85
 • Agora XVI 86
 • Agora XVI 87
 • Agora XVI 88
 • Agora XVI 89
 • Agora XVI 90
 • Agora XVI 91
 • Agora XVI 92 frr. a-c
 • Agora XVI 94 frr. a. c-i
 • Agora XVI 95 fr. b
 • Agora XVI 96
 • Agora XVI 97
 • Agora XVI 98
 • Agora XVI 99
 • Agora XVI 100
 • Agora XVI 101
 • Agora XVI 102
 • Agora XVI 103
 • Agora XVI 104 frr. ab
 • Agora XVI 106
 • Agora XVI 106 B ⇒ SEG 29, 86 fr. a
 • Agora XVI 106 C ⇒ SEG 26, 72
 • Agora XVI 106 D ⇒ SEG 32, 72
 • Agora XVI 106 F ⇒ SEG 32, 74
 • Agora XVI 106 H ⇒ Hesperia 43, 1974, 322 n. 3
 • Agora XVI 107
 • Agora XVI 107 A
 • Agora XVI 108
 • Agora XVI 109 sin. dex.
 • sub Agora XVI 109 (p. 173-174)
 • Agora XVI 110
 • Agora XVI 111 fr. a
 • Agora XVI 112 fr. a
 • Agora XVI 113
 • Agora XVI 114 frr. ab
 • Agora XVI 115
 • Agora XVI 116 frr. ab
 • Agora XVI 117 frr. ab
 • Agora XVI 118
 • Agora XVI 119
 • Agora XVI 120
 • Agora XVI 121
 • Agora XVI 122 frr. ab
 • Agora XVI 123
 • Agora XVI 124
 • Agora XVI 125
 • Agora XVI 126 frr. ab
 • Agora XVI 127
 • Agora XVI 128 frr. ab
 • Agora XVI 129
 • Agora XVI 130
 • Agora XVI 131
 • Agora XVI 132
 • Agora XVI 133
 • Agora XVI 134
 • Agora XVI 136
 • Agora XVI 137
 • Agora XVI 138
 • Agora XVI 139
 • Agora XVI 140
 • Agora XVI 141
 • Agora XVI 142
 • Agora XVI 143
 • Agora XVI 144
 • Agora XVI 145
 • Agora XVI 146
 • Agora XVI 147
 • Agora XVI 148
 • Agora XVI 150
 • Agora XVI 151
 • Agora XVI 152
 • Agora XVI 154
 • Agora XVI 155
 • Agora XVI 156
 • Agora XVI 157
 • Agora XVI 158
 • Agora XVI 159
 • Agora XVI 160
 • Agora XVI 161
 • Agora XVI 164
 • Agora XVI 165
 • Agora XVI 166
 • Agora XVI 167
 • Agora XVI 168 frr. ab
 • Agora XVI 170
 • Agora XVI 171
 • Agora XVI 174
 • Agora XVI 175
 • Agora XVI 176
 • Agora XVI 177
 • Agora XVI 178
 • Agora XVI 179
 • Agora XVI 181
 • Agora XVI 182
 • Agora XVI 183
 • Agora XVI 184
 • Agora XVI 185
 • Agora XVI 186
 • Agora XVI 189
 • Agora XVI 190
 • Agora XVI 191
 • Agora XVI 192
 • Agora XVI 197
 • Agora XVI 199
 • Agora XVI 200
 • Agora XVI 201
 • Agora XVI 202
 • Agora XVI 203
 • Agora XVI 204
 • Agora XVI 205
 • Agora XVI 206
 • Agora XVI 207
 • Agora XVI 208 fr. b
 • Agora XVI 210 frr. ab
 • Agora XVI 211
 • Agora XVI 212
 • Agora XVI 213 frr. ef
 • Agora XVI 214
 • Agora XVI 217
 • Agora XVI 218
 • Agora XVI 219
 • Agora XVI 221
 • Agora XVI 223
 • Agora XVI 224
 • Agora XVI 225
 • Agora XVI 226
 • Agora XVI 227
 • Agora XVI 229
 • Agora XVI 230
 • Agora XVI 231
 • Agora XVI 232
 • sub Agora XVI 232 ⇒ SEG 40, 254
 • sub Agora XVI 232 ⇒ SEG 40, 256
 • Agora XVI 233
 • Agora XVI 235
 • Agora XVI 236
 • Agora XVI 237
 • Agora XVI 238
 • Agora XVI 239 frr. ab
 • Agora XVI 240
 • Agora XVI 241
 • Agora XVI 243
 • Agora XVI 244
 • Agora XVI 245
 • Agora XVI 246
 • Agora XVI 247
 • Agora XVI 249
 • Agora XVI 250
 • Agora XVI 251
 • Agora XVI 252
 • Agora XVI 253
 • Agora XVI 254
 • Agora XVI 255 B ⇒ SEG 32, 107
 • Agora XVI 255 E ⇒ SEG 32, 113 A
 • Agora XVI 255 G ⇒ SEG 32, 114
 • Agora XVI 255 H ⇒ SEG 26, 96
 • Agora XVI 255 J ⇒ SEG 28, 75
 • Agora XVI 256
 • Agora XVI 258
 • Agora XVI 259
 • Agora XVI 260
 • Agora XVI 261 frr. a. cd
 • Agora XVI 262
 • Agora XVI 263
 • Agora XVI 264
 • Agora XVI 265
 • Agora XVI 266
 • Agora XVI 267
 • Agora XVI 268
 • Agora XVI 271 frr. a-c
 • Agora XVI 273
 • Agora XVI 274
 • Agora XVI 275
 • Agora XVI 276 fr. a
 • Agora XVI 277
 • Agora XVI 278
 • Agora XVI 279
 • Agora XVI 280
 • Agora XVI 283
 • Agora XVI 284
 • Agora XVI 285
 • Agora XVI 286
 • Agora XVI 287
 • Agora XVI 288
 • sub Agora XVI 288 (adn.) ⇒ SEG 40, 123
 • sub Agora XVI 288 (adn.) ⇒ SEG 40, 258
 • sub Agora XVI 288 (adn.) ⇒ SEG 40, 259
 • Agora XVI 289
 • Agora XVI 290
 • Agora XVI 291
 • Agora XVI 292
 • Agora XVI 293
 • Agora XVI 295
 • Agora XVI 296 fr. i
 • Agora XVI 297
 • Agora XVI 298
 • Agora XVI 299
 • sub Agora XVI 299 (adn.) ⇒ SEG 28, 363
 • Agora XVI 300
 • Agora XVI 301
 • Agora XVI 302
 • Agora XVI 303
 • Agora XVI 304
 • Agora XVI 305
 • Agora XVI 306 frr. a-c
 • Agora XVI 307
 • Agora XVI 308 fr. a
 • Agora XVI 309 frr. a-c
 • Agora XVI 310 frr. a-c. e. g
 • Agora XVI 312
 • Agora XVI 313
 • Agora XVI 314
 • Agora XVI 315
 • Agora XVI 316
 • Agora XVI 317
 • Agora XVI 318
 • Agora XVI 319
 • Agora XVI 320
 • Agora XVI 321
 • Agora XVI 322
 • Agora XVI 323
 • Agora XVI 324
 • Agora XVI 325
 • Agora XVI 326 frr. a-c
 • Agora XVI 327
 • Agora XVI 328
 • Agora XVI 329
 • Agora XVI 330
 • Agora XVI 332
 • Agora XVI 332 A ⇒ SEG 37, 92
 • Agora XVI 332 B ⇒ SEG 32, 124
 • Agora XVI 332 C ⇒ SEG 34, 94
 • Agora XVI 332 E ⇒ SEG 32, 133
 • Agora XVI 332 G ⇒ SEG 29, 121
 • Agora XVI 333 frr. ab
 • Agora XVI 334
 • Agora XVI 336
 • Agora XVI 339 A frr. c. ef
 • Agora XVI 339 B fr. d
 • Agora XVI 340
 • Agora XVI 341
 • Agora XVI 342 frr. de
 • Agora XVII 45
 • Agora XVII 46
 • Agora XVII 50
 • Agora XVII 64
 • Agora XVII 70
 • Agora XVII 143
 • Agora XVII 168
 • Agora XVII 173
 • Agora XVII 190
 • Agora XVII 286
 • Agora XVII 303
 • Agora XVII 311
 • Agora XVII 355
 • Agora XVII 367
 • Agora XVII 371
 • Agora XVII 373
 • Agora XVII 383
 • Agora XVII 463
 • Agora XVII 477
 • Agora XVII 494
 • Agora XVII 509
 • Agora XVII 512
 • Agora XVII 570
 • Agora XVII 582
 • Agora XVII 605
 • Agora XVII 619
 • Agora XVII 631
 • Agora XVII 632
 • Agora XVII 684
 • Agora XVII 700
 • Agora XVII 710
 • Agora XVII 721
 • Agora XVII 723
 • Agora XVII 726
 • Agora XVII 732 frr. ab
 • Agora XVII 752
 • Agora XVII 768
 • Agora XVII 780
 • Agora XVII 796
 • Agora XVII 821
 • Agora XVII 826
 • Agora XVII 849
 • Agora XVII 852
 • Agora XVII 866
 • Agora XVII 867
 • Agora XVII 880
 • Agora XVII 887 frr. ab
 • Agora XVII 908
 • Agora XVII 930
 • Agora XVII 934
 • Agora XVII 939
 • Agora XVII 965
 • Agora XVII 970
 • Agora XVII 974
 • Agora XVII 986
 • Agora XVII 988
 • Agora XVII 1003
 • Agora XVII 1019
 • Agora XVII 1020
 • Agora XVII 1023
 • Agora XVII 1029 a
 • Agora XVII 1030
 • Agora XVII 1030 a
 • Agora XVII 1032
 • Agora XVII 1033
 • Agora XVII 1034
 • Agora XVII 1036
 • Agora XVII 1038
 • Agora XVII 1041
 • Agora XVII 1042
 • Agora XVII 1045
 • Agora XVII 1047
 • Agora XVII 1049
 • Agora XVII 1055
 • Agora XVIII A 6
 • Agora XVIII A 12
 • Agora XVIII A 24
 • Agora XVIII C 40
 • Agora XVIII C 148 a-e. g. h. j-o
 • Agora XVIII H 320
 • Agora XVIII H 323
 • Agora XVIII H 325
 • Agora XVIII H 470
 • Agora XVIII H 539
 • Agora XVIII H 542
 • Agora XVIII H 544
 • Agora XVIII H 545
 • Agora XVIII H 551
 • Agora XVIII H 610
 • Agora XIX H 16
 • Agora XIX H 30
 • Agora XIX H 34
 • Agora XIX H 43
 • Agora XIX H 44
 • Agora XIX H 45
 • Agora XIX H 46
 • Agora XIX H 116
 • Agora XIX H 123
 • Agora XIX P 5
 • Agora XIX P 9
 • Agora XIX P 31
 • Agora XIX La 4, vv. 70-97
 • Agora XXXI 193 n. 23

AJPh

 • AJPh 100, 1979, 61

AM

 • AM 6, 1881, 349 n. 41
 • AM 49, 1924, 1 n. 1
 • AM 56, 1931, 15 plinthi III-VII
 • AM 56, 1931, 26
 • AM 59, 1934, 41 n. 3
 • AM 59, 1934, 42 n. 4
 • AM 62, 1937, 4-5 n. 2
 • AM 62, 1937, 5-6 n. 3
 • AM 62, 1937, 7-8 n. 5
 • AM 62, 1937, 8 n. 6
 • AM 62, 1937, 9 n. 7
 • AM 62, 1937, 11 n. 10
 • AM 62, 1937, 11 n. 11
 • AM 62, 1937, 11-12 n. 12
 • AM 62, 1937, 12 n. 13
 • AM 66, 1941, 54 n. 6
 • AM 66, 1941, 184 n. 2 A. C
 • AM 66, 1941, 195 n. 3
 • AM 66, 1941, 218 n. 1
 • AM 66, 1941, 219 n. 2
 • AM 66, 1941, 221 n. 3
 • AM 66, 1941, 228 n. 4
 • AM 66, 1941, 235 n. 6
 • AM 66, 1941, 238 n. 8
 • AM 67, 1942, 7 n. 5
 • AM 67, 1942, 8 n. 6 frr. ab
 • AM 67, 1942, 9 n. 7
 • AM 67, 1942, 11 n. 9
 • AM 67, 1942, 12 n. 10
 • AM 67, 1942, 17 n. 15 A; B
 • AM 67, 1942, 21 n. 24
 • AM 67, 1942, 22 n. 25
 • AM 67, 1942, 24 n. 26
 • AM 67, 1942, 30 n. 29
 • AM 67, 1942, 31 n. 30
 • AM 67, 1942, 32 n. 32
 • AM 67, 1942, 34 n. 35
 • AM 67, 1942, 35 n. 39
 • AM 67, 1942, 35 n. 40
 • AM 67, 1942, 36 n. 41
 • AM 67, 1942, 36 n. 43
 • AM 67, 1942, 42 n. 52 coronae I-VII
 • AM 67, 1942, 45 n. 60
 • AM 67, 1942, 46 n. 64
 • AM 67, 1942, 47 n. 67
 • AM 67, 1942, 51 n. 79
 • AM 67, 1942, 56 n. 94
 • AM 67, 1942, 60 n. 102
 • AM 67, 1942, 70 n. 123 ⇒ IG III 1515
 • AM 67, 1942, 72 n. 126 ⇒ IG III 1391
 • AM 67, 1942, 91 n. 146
 • AM 67, 1942, 91 n. 149
 • AM 67, 1942, 92 n. 153
 • AM 67, 1942, 96 n. 164
 • AM 67, 1942, 97 n. 165
 • AM 67, 1942, 98 n. 170
 • AM 67, 1942, 98 n. 171
 • AM 67, 1942, 100 n. 176 vv. 1-6
 • AM 67, 1942, 101 n. 180
 • AM 67, 1942, 102 n. 185
 • AM 67, 1942, 103 n. 188
 • AM 67, 1942, 103 n. 190
 • AM 67, 1942, 104 n. 191
 • AM 67, 1942, 105 n. 195
 • AM 67, 1942, 105-106 n. 199
 • AM 67, 1942, 110 n. 212
 • AM 67, 1942, 111 n. 216
 • AM 67, 1942, 112 n. 218
 • AM 67, 1942, 113 n. 226
 • AM 67, 1942, 114 n. 230
 • AM 67, 1942, 116 n. 237
 • AM 67, 1942, 117 n. 240
 • AM 67, 1942, 119 n. 247
 • AM 67, 1942, 120 n. 252
 • AM 67, 1942, 122 n. 257
 • AM 67, 1942, 125 n. 271
 • AM 67, 1942, 126 n. 274
 • AM 67, 1942, 126-127 n. 275
 • AM 67, 1942, 129 n. 286
 • AM 67, 1942, 131 n. 294
 • AM 67, 1942, 131 n. 296
 • AM 67, 1942, 132 n. 300
 • AM 67, 1942, 133 n. 302
 • AM 67, 1942, 135 n. 305
 • AM 67, 1942, 136 n. 306
 • AM 67, 1942, 140 n. 309
 • AM 67, 1942, 141 n. 310
 • AM 67, 1942, 145 n. 320 frr. ab
 • AM 67, 1942, 145-146 n. 321
 • AM 67, 1942, 150 n. 324
 • AM 67, 1942, 152 n. 327 et fr. novum
 • AM 67, 1942, 154 n. 330
 • AM 67, 1942, 154 n. 331
 • AM 67, 1942, 161 n. 334 AB
 • AM 67, 1942, 218 n. 2
 • AM 67, 1942, 220 n. 13
 • AM 67, 1942, 220 n. 14
 • AM 67, 1942, 220 n. 17
 • AM 67, 1942, 221 n. 21
 • AM 83, 1968, 104
 • AM 110, 1995, 175-181

ADelt

 • ADelt 25, 1970, A [1971], 80 n. 53

Eph

 • Eph. n. 2042

AEphem

 • AEphem 1894, 180 n. 17
 • AEphem 1894, 181 n. 20
 • AEphem 1894, 182 n. 23
 • AEphem 1894, 198-199 n. 11 frr. ab
 • AEphem 1894, 204 n. 23
 • AEphem 1894, 204 n. 24
 • AEphem 1895, 85 n. 3
 • AEphem 1895, 85 n. 4
 • AEphem 1895, 86 n. 6
 • AEphem 1895, 101 n. 13
 • AEphem 1895, 114 n. 30 frr. ab
 • AEphem 1895, 115 n. 31 A
 • AEphem 1895, 122 n. 37
 • AEphem 1896, 34 n. 17
 • AEphem 1896, 35 n. 18
 • AEphem 1896, 37 n. 22
 • AEphem 1896, 37 n. 23
 • AEphem 1896, 48 n. 43 frr. ab
 • AEphem 1897, 51 n. 22
 • AEphem 1897, 58 n. 36
 • AEphem 1897, 60 n. 44
 • AEphem 1897, 61 n. 45
 • AEphem 1898, 16 n. 10
 • AEphem 1899, 178 n. 3
 • AEphem 1899, 203 n. 25
 • AEphem 1899, 208 n. 36
 • AEphem 1899, 212 n. 45
 • AEphem 1899, 213 n. 46 frr. ab
 • AEphem 1899, 214 n. 48 fr. b
 • AEphem 1899, 216 n. 50 fr. b
 • AEphem 1918, 25 n. 13

I. Eleusis

 • I. Eleusis 31 fr. a
 • I. Eleusis 122
 • I. Eleusis 169
 • I. Eleusis 173
 • I. Eleusis 176 q
 • I. Eleusis 178bis
 • I. Eleusis 311
 • I. Eleusis 601 a.b
 • I. Eleusis 643 a
 • I. Eleusis 652 a-c
 • I. Eleusis 655 agd
 • I. Eleusis 663

Conze, Att. Grabreliefs

 • Conze, Att. Grabreliefs n. 1200

Goette, Sounion

 • fig. 5a
 • fig. 5b
 • fig. 5c
 • fig. 5d

Hesperia

 • Hesperia 2, 1933, 151 n. 3 frr. a-c
 • Hesperia 2, 1933, 158 n. 6
 • Hesperia 2, 1933, 165 n. 10 frr. a-d
 • Hesperia 2, 1933, 503 n. 16
 • Hesperia 2, 1933, 505 n. 17
 • Hesperia 3, 1934, 14 n. 17
 • Hesperia 3, 1934, 36 n. 23
 • Hesperia 3, 1934, 36 n. 24 ⇒ IG II² 1032
 • Hesperia 3, 1934, 39 n. 27
 • Hesperia 3, 1934, 40 n. 29 B
 • Hesperia 3, 1934, 42 n. 30
 • Hesperia 3, 1934, 42 n. 31
 • Hesperia 3, 1934, 46 n. 34 A
 • Hesperia 3, 1934, 51 n. 38
 • Hesperia 3, 1934, 51 n. 39 frr. a-c
 • Hesperia 3, 1934, 53 n. 40
 • Hesperia 3, 1934, 57 n. 45
 • Hesperia 3, 1934, 58 n. 46
 • Hesperia 3, 1934, 59 n. 47
 • Hesperia 3, 1934, 60 n. 48
 • Hesperia 3, 1934, 60 n. 49
 • Hesperia 3, 1934, 62 n. 51
 • Hesperia 3, 1934, 63 n. 55
 • Hesperia 3, 1934, 67 n. 62
 • Hesperia 3, 1934, 74 n. 71
 • Hesperia 3, 1934, 112 n. 176
 • Hesperia 3, 1934, 112 n. 177
 • Hesperia 3, 1934, 113 n. 178
 • Hesperia 4, 1935, 21 n. 2 ⇒ IG II² 1357
 • Hesperia 4, 1935, 54 n. 16
 • Hesperia 4, 1935, 55 n. 17
 • Hesperia 4, 1935, 55 n. 18
 • Hesperia 4, 1935, 57 n. 19
 • Hesperia 4, 1935, 57 n. 20
 • Hesperia 4, 1935, 58 n. 21
 • Hesperia 4, 1935, 59 n. 22
 • Hesperia 4, 1935, 60 n. 23
 • Hesperia 4, 1935, 60 n. 24
 • Hesperia 4, 1935, 61 n. 25 = Agora XXXI 193 n. 23
 • Hesperia 4, 1935, 63 n. 26
 • Hesperia 4, 1935, 64 n. 27
 • Hesperia 4, 1935, 81 n. 38 ⇒ IG II² 3150
 • Hesperia 4, 1935, 166 n. 27
 • Hesperia 7, 1938, 93, n. 13
 • Hesperia 7, 1938, 291 n. 18
 • Hesperia 10, 1941, 63 n. 29
 • Hesperia 10, 1941, 252 n. 54
 • Hesperia 10, 1941, 252 n. 55
 • Hesperia 10, 1941, 253 n. 56
 • Hesperia 10, 1941, 253 n. 57
 • Hesperia 10, 1941, 254 n. 59 ab
 • Hesperia 13, 1944, 16-21
 • Hesperia 13, 1944, 262 n. 15
 • Hesperia 15, 1946, 138 n. 1
 • Hesperia 15, 1946, 174 n. 21
 • Hesperia 15, 1946, 177 n. 25
 • Hesperia 15, 1946, 215 n. 44
 • Hesperia 15, 1946, 221 n. 48
 • Hesperia 16, 1947, 33-35 n. XIX
 • Hesperia 16, 1947, 66 n. 9
 • Hesperia 16, 1947, 160 n. 55
 • Hesperia 17, 1948, 38 n. 23
 • Hesperia 17, 1948, 38 n. 24
 • Hesperia 17, 1948, 39 n. 25
 • Hesperia 17, 1948, 39 n. 27 a-c
 • Hesperia 17, 1948, 142 n. 3
 • Hesperia 19, 1950, 25 n. 1
 • Hesperia 22, 1953, 51
 • Hesperia 23, 1954, 250 n. 29
 • Hesperia 23, 1954, 251 n. 30
 • Hesperia 26, 1957, 89 n. 33
 • Hesperia 26, 1957, 206 n. 52
 • Hesperia 26, 1957, 208 n. 55
 • Hesperia 26, 1957, 212 n. 59
 • Hesperia 28, 1959, 121-126
 • Hesperia 28, 1959, 282 n. 9
 • Hesperia 28, 1959, 285 n. 13
 • Hesperia 29, 1960, 37 n. 45
 • Hesperia 29, 1960, 46 n. 54
 • Hesperia 29, 1960, 47 n. 57
 • Hesperia 29, 1960, 55 n. 78
 • Hesperia 29, 1960, 55 n. 79
 • Hesperia 29, 1960, 56 n. 80
 • Hesperia 29, 1960, 57 n. 86 ab
 • Hesperia 29, 1960, 58 n. 90
 • Hesperia 29, 1960, 59 n. 91
 • Hesperia 29, 1960, 60 n. 96
 • Hesperia 29, 1960, 60 n. 98
 • Hesperia 29, 1960, 83 n. 158 a-d
 • Hesperia 29, 1960, 198-223
 • Hesperia 30, 1961, 65 ⇒ IG II² 1357 fr. E
 • Hesperia 30, 1961, 78 C frr. ef
 • Hesperia 30, 1961, 79 B fr. e
 • Hesperia 30, 1961, 250 n. 49
 • Hesperia 30, 1961, 251 n. 50
 • Hesperia 30, 1961, 268 n. 96
 • Hesperia 30, 1961, 271 n. 105
 • Hesperia 30, 1961, 274 n. 110
 • Hesperia 32, 1963, 31 n. 29 abc
 • Hesperia 32, 1963, 32 n. 30
 • Hesperia 32, 1963, 33 n. 31
 • Hesperia 32, 1963, 46 n. 64
 • Hesperia 32, 1963, 48 n. 70
 • Hesperia 32, 1963, 63 n. 9 ab
 • Hesperia 33, 1964, 216 n. 60
 • Hesperia 33, 1964, 225 n. 73
 • Hesperia 35, 1966, 250 n. 12
 • Hesperia 36, 1967, 96
 • Hesperia 37, 1968, 290 n. 31
 • Hesperia 40, 1971, 256 n. 4
 • Hesperia 40, 1971, 257 n. 5
 • Hesperia 40, 1971, 257 n. 6
 • Hesperia 41, 1972, 442 n. 92
 • Hesperia 41, 1972, 443 n. 97
 • Hesperia 41, 1972, 443-444 n. 98
 • Hesperia 41, 1972, 444-445 n. 101
 • Hesperia 43, 1974, 313 n. 2
 • Hesperia 43, 1974, 322 n. 3
 • Hesperia 52, 1983, 63 n. 16
 • Hesperia 91, 2022, 649-691
 • Hesperia Suppl. VII 6 n. 8 ⇒ IG II² 13121 fr. o
 • Hesperia Suppl. VII 10 n. 16
 • Hesperia Suppl. XV 73 n. 14
 • Hesperia Suppl. XVII 2

Kerameikos III

 • Kerameikos III (1941) 1 n. 1
 • Kerameikos III (1941) 2 n. 2
 • Kerameikos III (1941) 3 n. 3
 • Kerameikos III (1941) 3 n. 4
 • Kerameikos III (1941) 4 n. 5
 • Kerameikos III (1941) 10 n. 6
 • Kerameikos III (1941) 11 n. 7
 • Kerameikos III (1941) 13 n. 9
 • Kerameikos III (1941) 17 n. 12
 • Kerameikos III (1941) 17 n. 13
 • Kerameikos III (1941) 18 n. 14
 • Kerameikos III (1941) 18 n. 15
 • Kerameikos III (1941) 18 n. 16
 • Kerameikos III (1941) 19 n. 19
 • Kerameikos III (1941) 20 n. 20
 • Kerameikos III (1941) 20 n. 21
 • Kerameikos III (1941) 50 n. 46

Klio

 • Klio 76, 1994, 124 n. 2
 • Klio 76, 1994, 130 n. 4

Koumanoudes, Att. epigr. epitymbioi

 • Koumanoudes, Att. epigr. epitymbioi n. 2472

Kourouniotes, Eleusiniaka

 • Kourouniotes, Eleusiniaka I (1932) 189 sqq.

Lenormant, Rech. arch. à Eleusis

 • Lenormant, Rech. arch. à Eleusis (1862) 292 n. 54

Mnemosyne

 • Mnemosyne III 4, 1936, 14 n. 8

Mus. Bardo

 • Dain, Inscr. gr. du Musée du Bardo 12-21 n. 1

Orlandos, Mesaionika mnemeia

 • Orlandos, Mesaionika mnemeia (1939) 196-197

Peek, GV

 • Peek, GV I 492
 • Peek, GV I 1105
 • Peek, GV I 1638
 • Peek, GV I 1654
 • Peek, GV I 1686
 • Peek, GV I 1740
 • Peek, GV I 1781
 • Peek, GV I 1820

Peek, Att. Grabschriften

 • Peek, Att. Grabschriften II n. 2
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 4
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 6
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 10
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 11
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 12
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 13
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 14
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 16
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 17
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 18
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 21
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 27
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 28
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 30
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 31
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 32
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 34
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 36
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 38
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 39
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 43
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 45
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 47
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 48
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 49
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 50
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 55
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 57
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 58
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 59
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 62
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 68
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 70
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 73
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 75
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 77
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 79
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 81
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 82
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 83
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 86
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 89
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 90
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 94
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 95
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 98
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 99
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 102
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 103
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 104
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 105
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 107
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 115
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 120
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 122
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 123
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 124
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 125
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 128
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 129
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 130
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 133
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 135
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 136
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 137
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 138
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 139
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 142
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 145
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 146
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 148
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 149
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 150
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 151
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 153
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 154
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 155
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 163
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 164
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 167
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 179
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 176
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 177
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 178
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 179 ⇒ Peek, GV I 1781
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 180
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 181
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 182
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 183
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 184
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 185
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 186 ⇒ IG III 1392
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 189 ⇒ IG II² 13539
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 191
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 192
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 194
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 195
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 196
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 197 ⇒ IG II² 13285 fr. a
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 203
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 204
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 208
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 209
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 210
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 211
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 212 ⇒ IG II² 13386
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 213
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 214 frr. ab
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 215
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 216
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 217
 • Peek, Att. Grabschriften II n. 219

Phoros Meritt

 • Phoros Meritt 122 n. 1
 • Phoros Meritt 122 n. 2
 • Phoros Meritt 122 n. 3
 • Phoros Meritt 126 n. 7
 • Phoros Meritt 126 n. 8
 • Phoros Meritt 137-138

Robert, Études

 • Robert, Études 296-316

Röm. Quartalschrift

 • RQ 26, 1912, 68 n. XII

SEG

 • SEG 2, 7
 • SEG 3, 83
 • SEG 3, 116
 • SEG 3, 226
 • SEG 13, 206 ⇒ IG II² 13088 fr. c
 • SEG 13, 223
 • SEG 14, 116
 • SEG 14, 139
 • SEG 15, 112 vv. 33-37
 • SEG 16, 193
 • SEG 17, 36
 • SEG 17, 84
 • SEG 18, 70
 • SEG 18, 72
 • SEG 18, 93
 • SEG 19, 181
 • SEG 19, 182
 • SEG 19, 291
 • SEG 21, 519
 • SEG 21, 525
 • SEG 21, 530
 • SEG 21, 531
 • SEG 21, 533
 • SEG 21, 541
 • SEG 21, 738
 • SEG 21, 776
 • SEG 21, 1006
 • SEG 22, 181
 • SEG 22, 196
 • SEG 23, 78
 • SEG 23, 121
 • SEG 23, 124
 • SEG 23, 155 v. 1
 • SEG 23, 161
 • SEG 24, 203
 • SEG 26, 72
 • SEG 26, 96
 • SEG 26, 112
 • SEG 26, 122
 • SEG 26, 139
 • SEG 26, 266
 • SEG 26, 271
 • SEG 28, 75
 • SEG 28, 363
 • SEG 29, 86 fr. a
 • SEG 29, 121
 • SEG 29, 155
 • SEG 29, 192
 • SEG 30, 93
 • SEG 30, 125
 • SEG 30, 135
 • SEG 30, 138 ⇒ IG II² 2890 fr. b
 • SEG 30, 181
 • SEG 30, 182 frr. a-c
 • SEG 30, 184
 • SEG 30, 186
 • SEG 30, 243
 • SEG 30, 284
 • SEG 30, 285
 • SEG 30, 311
 • SEG 30, 313
 • SEG 30, 315
 • SEG 30, 316
 • SEG 31, 361
 • SEG 32, 72
 • SEG 32, 74
 • SEG 32, 107
 • SEG 32, 113A
 • SEG 32, 114
 • SEG 32, 124
 • SEG 32, 133
 • SEG 32, 178
 • SEG 32, 233
 • SEG 32, 313
 • SEG 33, 206
 • SEG 33, 222
 • SEG 33, 227
 • SEG 33, 238
 • SEG 34, 94
 • SEG 34, 150
 • SEG 34, 234
 • SEG 34, 236
 • SEG 35, 113
 • SEG 35, 140.1
 • SEG 35, 140.2
 • SEG 35, 140.3
 • SEG 37, 92
 • SEG 37, 102
 • SEG 37, 135
 • SEG 37, 198
 • SEG 39, 204
 • SEG 40, 123
 • SEG 40, 254
 • SEG 40, 256
 • SEG 40, 258
 • SEG 40, 259
 • SEG 41, 91
 • SEG 41, 95
 • SEG 42, 157
 • SEG 45, 134
 • SEG 46, 57
 • SEG 46, 74
 • SEG 46, 107
 • SEG 46, 211
 • SEG 48, 122
 • SEG 49, 177 (19)
 • SEG 54, 1780
 • SEG 56, 203
 • SEG 56, 430

Sybel, Katal. Athen

 • Sybel, Katal. Athen n. 520
 • Sybel, Katal. Athen n. 2711
 • Sybel, Katal. Athen n. 2712

Thorikos V

 • Thorikos V 152 n. 2

Wilhelm

 • Kl. Schriften I 1, 195-197